Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 3. srpna 2020

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 3. srpna 2020


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. To, co vidíme v energetickém poli Země, lze přirovnat k vzrušení z neustálé ohňostrojem, odraz činnosti na planetě, kdy probuzené duše shazují okovy tisíciletí temné nadvlády.

Koronavirus a protestní hnutí jsou v této činnosti primární. Stále rostoucí počet lékařských specialistů hovoří o virech, vakcínách, maskách, imunitních systémech, léčbě pacientů s covid-19 a nafouknutých statistikách o případech a úmrtích způsobených onemocněním. Nemohou najít vysvětlení, proč tato choroba prudce roste v regionech, kde měla výrazný pokles. Nemají žádná statistická data. Temní, kteří před několika měsíci uvolnili virus v Číně, uvolňovali další. Lidé, jejichž imunitní systémy byly oslabeny kvůli stresu způsobenému strachem ze získání nemoci, uvěznění, finanční zátěže, nezaměstnanosti a předpisů pro nošení masek, jsou nyní citliví, zatímco před několika měsíci to tak nebylo. Dalším zdrojem stresu je oddělení od rodiny v nemocnicích nebo úmrtí těch, kteří kvůli izolaci zemřeli bez rozloučení se svými blízkými.

Není divu, že vaše mainstreamová média označují za „konspirační teorii“ pravdy, které se objevují a proč tolik zdravotníků doporučuje dodržovat pokyny „úřadů“ pro vaši „bezpečnost“. I když znají pravdu, někteří lžou, aby nevyčnívali, jiní jsou podplaceni, aby mlčeli, další se bojí promluvit a značný počet ani neví, co ví virologové, imunologové, epidemiologové a další vědečtí odborníci.

Kontrola iluminátů nad životem na Zemi zahrnuje školství od prvního ročníku přes vysokoškolské a doktorské tituly a ve standardních lékařských a farmakologických osnovách neexistují žádné informace, které by narušili přítok bohatství do této tajné společnosti od big pharmy a zdravotnictví, které jsou nedílnou součástí snahy eliminovat většinu světové populace a být obsluhováni pozůstalými.

Vidí, jak se jejich kdysi silná globální síť rozpadá a nadvláda světa se vzdaluje. Zoufale potřebovali koronavirus, aby je dostal zpět do jejich směru, ale místo aby denně umírali miliony lidí, u lidí po celém světě stoupá nespokojenost s nedostatkem řádné zdravotní péče, kterou chudí a barevní lidé dlouho snášejí.

Mezinárodní skupina, která na sebe vzala monumentální úkol zbavit váš svět všech temných aktivit, se blíží k Iluminátům. Nevíme, kdy dojde k zatčení, ale jakmile bude, covid-19 vyčerpá svůj průběh a už nikdy nebudou národy podrobeny takovým pohromám.

Je politováníhodné, ale ne neočekávané, že problémoví strůjci infiltrují mírové demonstrace proti rasismu a jeho hluboké nespravedlnosti. Ilumináti nepokoje dotují. Tato skupina jednotlivců, kteří se cítí oprávněni vládnout světu, kteří zahájili dvě světové války a četné občanské války a po staletí ovládali globální ekonomiku, se snížili na uplácení spodiny, aby ničili majetek a napadali pokojné demonstranty a vymahatele práva. A ani to nefunguje. Snahy společenství o ukončení dlouhotrvajících nerovností neumlčí.

Změna nastane na mnoha frontách, v některých zemích dříve než v jiných. Stále rostoucí vibrace zmírní bigotnost vašeho světa, padnou tyranští vůdci a rozpadají se kultury, kde jsou ženy považovány za majetek.

Je důležité vědět, co se na Zemi odehrává, a také poznat naši vesmírnou rodinu. Vaše dotazy a komentáře ukazují nepochopení, a my jsme rádi, že je můžeme objasnit.

Ano, plazi bydlí na Zemi a někteří jsou „temní“, ale není pravda, že celý druh je „temný“. Mnoho plazů, včetně těch, kteří žijí mezi vámi, je ve světelných silách, stejně jako hybridi plazů a lidí na Zemi i jinde. Reptiliánská DNA má aspekty, které lidská DNA neobsahuje, včetně větší schopnosti využívat mozkovou energii – například shapeshift. [Zpráva z 24.6.2009 s vysvětlením od velitele plazí flotily.]

Bytosti, které nazýváte „malými šedými“, nejsou plazi. Jsou to humanoidní druh Zeta Reticuli a neuzavřeli dohody s vládou USA, která by jim umožnila unášet lidi k experimentování. Členové konkrétní civilizace uzavřeli před narozením dohody s dušemi, které se inkarnovali na Zemi, aby jim poskytly vzorky tkání, které mají schopnost emocí, které tyto bytosti postrádají. [zpráva z 20.11.2017 obsahuje základní informace o dohodě na úrovni duše a následné události, které vedly k tomu, že šedí žili v podzemí.]

Mimozemské civilizace nejsou andělé - frekvence duší v andělských říších jsou vysoké, jsou čistou energií. Ti v nižších říších se však mohou rozhodnout inkarnovat se v probouzejícím se světě, aby ilustrovali ty nejlepší vlastnosti lidstva nebo na okamžik navštíví pro konkrétní účel, možná vedou ztracenou osobu na známé místo. Každý člověk na Zemi má strážného anděla nebo strážce, který je jeho celoživotním ochráncem. [Zpráva z 5. 12 2010 obsahuje více informací o andělech.]

„Vstoupení“ nepochází z jiné civilizace. Program Nirvány o přenosu duší spojuje duše tam, kde chtějí vstoupit do těla s dušemi na Zemi, které chtějí opustit svá těla. Když se dvě duše dohodnou na přenosu, jedna v těle vstoupí do duchovního života a druhá v Nirvaně vstoupí do těla.

Velkým příkladem duší pomáhajících duším je to, čemu říkáte „vstoupení“. Jsou mnohem častější než v kterémkoli jiném období na planetě. Původní duše, které obývají těla, splní své smlouvy zahrnující nemoci, zmatek, nebo těžkou deprivaci, a duše, které souhlasí s tím, že vstoupí do těl, je naplní světlem a vůli překonat obtížné podmínky a pokračovat v plnění důvodů, proč se chtějí ztělesnit. Výhodou těchto duší je to, že v mnoha případech vstupují do dospělých těl se vzděláním a zkušenostmi, což je běžný začátek, který vede k úspěchu ve zvoleném způsobu pomoci k manifestaci Zlatého věku. [Výňatek ze zprávy z 20.1.2009]

„Vstoupení“ nejsou klony. Ty nemají duši, se kterou by bylo možné dosáhnout dohody o převodu. Vyvinutá duše se však může rozhodnout vstoupit do klonu a ve výjimečných případech tak učinila. Proti jejich vůli bylo naklonováno několik duší, a poté zavražděny. Na rozdíl od očekávání Iiluminátů, duše, které vstoupily do klonů, vykonávaly dobré skutky „skutečných“ osob, pokud mohly. [Komplexní vysvětlení procesu klonování lidí a důvodů, pro které se používají na Zemi ve zprávě z 12.10.2016.]

Někteří z vašich vědců došli k závěru, že pokud inteligentní život existuje kdekoli jinde ve vaší galaxii nebo jinde, vzdálenost brání cestování na Zemi. Možná by měli zvážit teorii, že život začal v moři. Pokud ano, odkud se vzala jednobuněčná améba a prvoci? Jak některé z těch nejzákladnějších forem života dosáhly vědomí, že se změnily na jiné formy, migrovaly na zemi a staly se druhem nižších opic, který se vyvinul v člověka?

Členové četných civilizací přicházeli na planetu v průběhu věků. Mnoho lodí je schopno cestovat ultrazvukovou rychlostí, některé prostřednictvím vlastního vědomí a pokročilé duše cestují rychlostí myšlení. Mohou navštívit jakýkoli svět, kde je vibrační úroveň slučitelná s jejich vlastní, a pokud si přejí, mohou zhmotnit tělo, které se hodí k této civilizaci.

Bytosti, které znají své multidimenzionální schopnosti, se mohou zhmotnit, dematerializovat, levitovat a projevovat vizualizací. Příkladem jsou sochy na Velikonočním ostrově, Stonehenge a jinde; geoglyfy v poušti Peru; pyramidy, které ukotvují energii v globální mřížce a slouží jako majáky pro kosmické lodě; a starobylé zdi a budovy v mnoha oblastech, které jsou postaveny z dobře osazených mamutích balvanů.

Negativní účinky prvních návštěvníků planety z Lyry, která hledala zlato, zůstávají dodnes. V rozporu s vesmírnými zákony bez souhlasu Mezigalaktické rady nepodali petici o těžbě, protože se nechtěli podělit o objev zlata, a špatně zacházeli s podlidskými druhy, které přiměli k těžbě. Jejich podvod, chamtivost a krutost vyvolaly nízké vibrace na dříve nedotčené zářící planetě známé jako Šan nebo Terra,která byla považována za klenot ve vesmíru.

A to nás přivádí k temným silám, což není civilizace. Je to masivní silové pole základních myšlenkových forem, které meandruje v celém vesmíru všude tam, kde je přitahují nízké vibrace. Jednotlivci v jakékoli civilizaci, kteří mají sklon být chamtiví, klamní, krutí nebo ovládající, vysílají nízké vibrace, které přitahují toto silné pole. Energie tyto rysy zesiluje, dokud svědomí jednotlivců nepřestane fungovat, jejich světlo neztmavne na jiskru, která je jen jejich základní životní silou, a pak se stanou loutkami temnoty.

Od starověku lidé z pokročilých světů navštěvovali nebo se usadili na planetě. Někteří z prvních příchozích se křížili s primitivními obyvateli, potomky druhů, které přinesli Lyřané. To dalo tomuto druhu skok v inteligenci a v následujících generacích se postupně zvyšovala úroveň vědomí. Byly také navrženy další programy setí, aby geneticky povznesly stálé obyvatele planety.

Členové „temných“ civilizací přišli také a měli zlovolný vliv, ale žádná z nich není zastoupena v současné populaci. Před padesáti lety vašeho času obklopily světelné síly Zemi ochrannou mřížkou vysokých vibrací. Na počátku vysílaní mřížky opustily temné síly vaši sluneční soustavu, protože světlo je základem tohoto silového pole a nízké vibrace tmavých mimozemšťanů nemohou do záře mřížky vstoupit. Nízké vibrace svobodné vůle osob narozených na Zemi vedly k tomu, že se staly „temnými“.

Mezi návštěvníky z jiných světů za posledních několik let patří St. Germain, který je autorem většiny ustanovení NESARA. On, Aštar a jedna ze Sanandových osobností, občas chodí na setkání s lídry mezinárodní skupiny, kteří se snaží zbavit planetu všech temných aktivit. Další mimozemšťané tráví čas s přáteli, kteří žijí v Himalájích nebo v Andách. Všichni tito návštěvníci mají vyšší vibrační úrovně, než na Zemi převládají, a během jejich krátké doby se opevňují světelnou energií, takže nejsou uvězněni v hustotě planety.

Přejeme si, abychom vám mohli poskytnout časový rámec pro zveřejnění, ale nemůžeme, protože od doby, kdy jsme o tom mluvili, se nic nezměnilo:

Jak jsme se zmínili v předchozích zprávách, dříve byla za načasování příchodu zodpovědná nejvyšší vesmírná rada, nyní to má na starosti Bůh. Bůh zbavil radu těžké zodpovědnosti za rozhodování, kdy budou národy Země psychologicky připraveny vidět hromadné přistání vesmírných lodí a neobvykle vypadající bytosti. Bůh to spustí, když budete schopni vše uvítat beze strachu. Všichni toužímé po této radostné příležitosti. Víme, že to přichází. [29.12. 2012]

Nesčetné způsoby, jak vám pomáhají jiné civilizace, a Země budou pokračovat, dokud bude potřeba. Až bude vhodný čas, setkáte se s dalšími členy naší vesmírné rodiny. [Ve zprávách z 21.8.2009 a 23.4.2011 hovoří několik mimozemšťanů o pomoci jejich civilizací.]

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí za vaši vytrvalost na cestě, která vyžaduje hojnost vytrvalosti, trpělivosti a neochvějné víry v sílu lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge