Home > > VŠECHNO JDE DO MRÍŽEK 20. února 2015

VŠECHNO JDE DO MRÍŽEK 20. února 2015

z webových stránek Bradley Lovese: https://bradleyloves.wordpress.com/. Toto je dodatkový „komentár“ k clánku o Lekcích Yody, který vyšel teprve vcera.

To, co zde na Zemi prožíváme, je individuální život, který je soucástí vetšího a více propojeného života. Jak nám vcera tak názorne ukázal „Yoda“, je to naše MYSL, která vše delá, když jsme na Zemi, nikoliv naše telo.

Ano, máme také „srdce“ a „duši“, které vedou naše individuální mysle- ale je to zejména MYSL, která jedná a chová se a tak získává „dovednosti“ zde na Zemi. Predtím, než jsme byli „odpojeni“ od naší KOSMICKÉ DNA, jsme VŠECHNO delali za pomoci našich MYSLÍ.

Udelali jsme budovy, šaty a další veci tak, že jsme tvorili a manifestovali VŠE, co jsme potrebovali pro naše zdraví, život a štestí za pomoci našich myšlenek!

BYLI JSME A STÁLE JSME BOHOVÉ STVORITELÉ!

Vše, co zde deláme, má VLIV na všechny ostatní na planete, protože jsme všichni nakonec PRIPOJENI k mnohem vetší SKUPINOVÉ MYSLI, která je doslova naší planetární identitou.

V predchozích cláncích jsem napsal, že Zeme nemá jednu, ale DVE sady magnetických mrížek, obkružujících planetu. Jedna beží podél povrchu a nyní je obecne známá jako LEY LINIE. Tyto linie jsou velmi magnetické a rozvádejí po planete “energii“ anebo „elektrinu“ ve velmi organizovaných vzorcích. Pro ty, kdo opravdu rozumí magnetizmu: víte, že magnetizmus není možný bez elektriny.

Existuje další sada „linií“ anebo další “mrížka“, která je vygenerována cca 96,5 km nad zemským povrchem a je v zrcadlovém postavení vuci ley liniím na povrchu. Staré prísloví ríká: jak dole, tak i nahore. Nebo spíše, jak nahore, tak i dole.

Tyto celé sady mrížek, které jsou vysoce magnetické a elektricky nabité, jsem nazval PÁROVÉ/TANDEMOVÉ MRÍŽKY. Tandem zde znamená dve, nebo zdvojené. Spolecne tvorí tyto mrížky „planetární MYSL anebo planetární vedomí“.

Je to kolektivní planetární „pamet“ VŠECH našich kolektivních zkušeností, našich myšlenek, idejí a naší vlastní pameti! Tyto párové mrížky nás reprezentují coby druh. Mnohé rasy komunikují telepaticky - ale aby to bylo možné, musel by k tomu existovat prostredek, systém, anebo nosic, který by umožnil to, co se nazývá PRENOSEM MYŠLENEK, mezi jednotlivými lidmi. Tento „systém“, kdybych ho mel pojmenovat, by se mohl jmenovat SÍT LIDSKÝCH MYŠLENEK- neboli, ve zkratce, SLM (v anglictine HTM - human thoughts network).

Kdybych tedy tento systém pojmenoval a nazval jej HTM, mluvil bych o párových mrížkách. Kdybych tomu mel dát opravdu duchovní název, nazval bych to našim kolektivním KRISTOVÝM VEDOMÍM.

Opakuji, že tyto mrížky jsou jak magnetické, tak elektrické! (elektromagnetické- pozn. prekl.). MY- všichni, jsme na párové mrížky tesne napojeni a kdybychom nebyli, neprežili bychom.

Predstavte si, že jsou naše tela jakoby ve hre na Avatara. Aby se hra dala hrát, musíte mít nekoho, kdo ovládá místo, anebo jednu figurku, která signalizuje, že jste hru vyhráli. Je to velmi zjednodušené, ale v zásade to odpovídá. Planeta nás tzv. potrebuje sledovat a potrebuje vedet, kde se na hrací desce nacházíme. Proto jsou naše tela vysoce elektromagnetickými jednotkami, pokud to tak mužeme ríct.

Interakce mezi našimi individuálními „jednotkami“ a párovými mrížkami je to, co Zemi umožnuje, aby o nás mela prehled - aby STÁLE vedela, kdo jsme, kde jsme, atd. Teleportace je možná pouze proto, že každý z nás má specifický „elektronický“ podpis, který Zemi umožnuje permanentne vedet, kde se ve vztahu k jejímu vlastnímu magnetickému poli nacházíme.

Když se otevre „ prázdné“ okno mezi dvema místy s opacnou polaritou, vytvorí se mezi nimi efekt cerví díry a když se pak posunete k horizontu události otevreného okna, elektronický podpis toho, kde se nacházíte, se vynuluje a vy prestanete být na hrací desce Zeme registrováni.

Proto se zdá, že jste zmizeli. Když projdete vytvorenou cerví dírou a znovu se objevíte v horizontu události této cerví díry, ci „okna“, které existuje mimo cas a prostor - váš elektronický podpis se na zemské šachovnici znovu objeví a nyní už Zeme zaregistruje vaše telo Avatara, jako že je na úplne novém míste – takže se tam znovu objevíte.

Nic z toho není možné bez interakce mezi párovými mrížkami, protože ty jsou ve skutecnosti MYSL a PAMET PLANETY. Jak jsem rekl dríve, tyto mrížky umožnují telepatii, protože abyste mohli poslat vaše vlastní myšlenky jinému hráci anebo príjemci na šachovnici, museli byste mít k dispozici elektromagnetický systém, který by to umožnil.

OK, pokud jste mne mohli sledovat až sem, pojdme dál.

EZOTERNÍ POVAHA NAŠEHO NEVOLNICTVÍ

Mnohokrát jsem rekl, že ti, kdo pracují proti lidstvu, jsou ve skutecnosti CERNÍ MÁGOVÉ. Také jsem rekl, že slovo MAGIE je jednoduše kódovým slovem na skrytí skutecného oznacení toho, kde síla doopravdy je, a tato síla je MAGNETIZMUS.

Kdyby se nekdo úmyslne chtel zmocnit systému jako je mysl Zeme, musel by znát magnetizmus, protože pouze magnetizmus umožní zmocnit se magnetického systému.

Pro objasnení – mrížky jsem nazval Zemskou myslí, ale mohly by se jmenovat také PAMETÍ Zeme, anebo zemským VEDOMÍM.

Pokud máte potíže to pochopit, vezmete to takhle: když lidská bytost „zemre“, telo tu stále je. Byla to pouze elektromagnetická cást cloveka, která oživovala nyní mrtvé telo. Tato cást se jmenuje DUCH. Duch je elektrický a soucasne magnetický. Takže Zeme má také ducha. Duchem anebo duší Zeme jsou párové mrížky.

My, jakožto hráci na šachovnici, jsme neoddelitelne napojeni na vetší mrížku neboli na vetší mysl. Jinými slovy- pokud jsme tady, nemužeme se oddelit od kolektivní mysle, to by bylo nemožné. Tento systém potrebujeme, abychom mohli na Zemi žít a hrát. S plne propojenou DNA máme doslova prístup ke VŠÍ SÍLE NAŠÍ MATKY ZEME - a sdílíme ji s ní.

A proc by ne, proc by se matka nemohla podelit o svoji moc se všemi svými detmi? Proto my, jako každá individuální jednotka, jsme tak mocní jako celá planeta. Jsme magickými (magnetickými) tvorivými bytostmi a využíváme moc její magnetické síly. (Bonus pro vás, fanoušky Hvezdných válek).

Ale - abychom to mohli delat, museli bychom mít plne propojenou DNA.

PRIDEJTE DRAKONIÁNY A DALŠÍ ZLOMYSLNÉ HRÁCE

Tyto bytosti nejsou ze Zeme, jsou z blízké dimenze, hned odvedle, ale nesdílejí s námi pouto, které my máme k matce Zemi. Dokonce ani zde nemohou mít tela, pokud nezabijí cloveka a nevypijí jeho krev, aby do svých telesných systému, pocházejících z jiné dimenze, dostaly prvky „magnetického uhlíku“.

Jakmile to jednou udelají, cáry máry - magicky, anebo lépe receno, magneticky, jsou nyní schopni se zapojit do naší hry na šachovnici. Deje se to proto, že nyní v nich Zeme rozpoznává urcité základní prvky a základní kódy, které jsou zapotrebí k fungování v rámci pozemského systému.

Tyto bytosti poté, co si vytvorily tela tím, že pily krev, se zkrížily s lidskými ženami a vytvorily lidské drací hybridy, které vypadají jaké lidé, ale nejsou jimi!

Jakmile toho bylo dosaženo, tyto bytosti šly a vzaly pozemské lidi a geneticky je odpojily od jejich vyšší DNA - jejich spojení s Matkou Zemí a se Zdrojem. Pak vytvorily program rozmnožování a stvorily biblického Adama. Lidská bytost nejenom že byla odpojena od své vyšší DNA, ale také nebyla schopna používat sílu Matky Zeme k delání veci, které mohou delat normální lidé. Takto se ty bytosti staly Otroky!

DRAKONIÁNI JSOU ZDE KVuLI PLANETE – CHTEJÍ JI !

Aby ji získali, používají hybridní lidi. Kdo jsou hybridní lidé? Ti, které nazýváme Kabala! Takzvaní Ilumináti. Chcete, abych vám je jmenoval? Všichni jste je videli! Dokonce jste pro nekteré z nich hlasovali. (Týká se zejm. USA-pozn. prekl.) Králové, královny, oligarchové, premiéri, prezidenti, mezinárodní bankéri a odchovanci Vatikánu. Nejsou jako my a nepatrí sem!

Je v porádku, že se jich chcete zbavit, protože by tady nemeli být! Ve video interview, které jsem nedávno zverejnil, Jay Parker rekl, že jeho vlastní rodice, kterí byli praktikující satanisté, mu rekli, že vedí o tom, že pracují pro Reptiliány. Smáli se tomu a rekli, že jim to nevadí, protože jsou ve „vítezném“ týmu, v týmu bankéru. Mimochodem, bankéri jsou zejména spojeni se sionisty a s Rotschildy, jak nám bežne ríká David Icke.

Rodice Jay Parkera mu v šedesátých letech rekli, že za padesát let to bude na Zemi velmi, velmi zlé- už to vedeli, ale bylo jim to jedno- protože zde nebudou!

CO DELAJÍ A JAK TO DELAJÍ

Jak to prímo ríká již název clánku – je to základ pro to, aby prevzali Zemi. VŠECHNO JDE DO MRÍŽKY.

Vzhledem k tomu, že jsme nedílné soucásti, neboli jednotky, mnohem vetší spolecné mysli planety, tak všechno, co se stane komukoli z nás, se zaznamená do spolecné mysli. Anebo, jinak receno, všechno jde do mrížek!

Možná se odvážíte pochybovat o tom, proc je ovládnutí mrížek pro Kabalu (drakoniány) tak duležité. Je to zdroj naší vlastní síly! Je to naše kolektivní mysl!

Samozrejme, pokud by chteli získat planetu, museli by vzít a držet celou mrížku! Možná že vám ted to, co ríká Veronika Keen, dává vetší smysl!

Pro vaši informaci: není jediná vojenská základna, vládní budova, národní památník, velký kostel nebo katedrála, vcetne Vatikánu, které by nebyly prímo umísteny na vrcholu križovatek dvou ci trí protínajících se nekterých z nejsilnejších ley linií planety!

Chápete, proc to delají? Chápete, proc, jak mi rekl Brett Stillings, jsou tito lidé úplní magori do magie? Co jim prináší zmocnení se a držení mrížek? Pamatujte, že mrížky jsou zdrojem síly Zeme, ale, co je nejduležitejší, mrížky jsou zdrojem naší síly! Naší vlastní osobní síly! Našich magických schopnosti, našich magnetických schopností!

Osvobodit mrížky znamená osvobodit naši vlastní magickou sílu. Sílu, kterou nám ukradli.

CO MRÍŽKÁM DELAJÍ?

Pamatujete, jak jsem v prechozích cláncích psal, o kontrole mysli založené na traumatech?

No, když CIA a její pohunci týrají a mucí velmi malé deti (zejména sexuálne), všechno to trauma je posíláno prímo do mrížky. Díte, které bylo týráno, je propojeno s vetší mrížkou, stejne jako jsme spojeni s velkou mrížkou my. Takž, když je muceno jedno díte, tato zkušenost jde do mrížky a pak se dostane do nás všech jako podvedomé trauma. Co si ted myslíte o tom, že máme ochranovat své bratry? Co se stane jednomu z nás, stane se nám všem!

PROC TO MRÍŽKÁM DELAJÍ?

I když nás odpojili od naší DNA, ješte stále jsme silné bytosti! Nedáme se znicit tak rychle, jak by chteli. Proto potrebují neustále posílat do mrížky, která je naší spolecnou myslí, dávky traumatu ve forme mucení, zabíjení, znásilnování a dalších forem ubližování.

A co beží ve zprávách? TRAUMA - TRAUMA - TRAUMA.

Och, a mimochodem, nebudu jmenovat, které osoby co známe, chtely, aby armáda mohla používat nekonecné mucení? Kdo byli ti muži, kterí byli do toho zapojeni? Vidíte konecne proc ti, kdo nejsou odtud, chtejí tolik používat mucení?

Elektrické a magnetické trauma jde do naší vetší planetární mrížky jako nášup. Pak se dostane k nám všem jako „download“, protože jsme také všichni napojeni na širší planetární mysl.

Prícina, proc to nevíme anebo si to nepamatujeme, je, že naše DNA byla pred dlouhou dobou odpojena a následne se v procesu rozmnožování tato chyba opakuje pri každém novém narození. Nyní vidíte, proc je zde nekonecná pedofilie a znásilnování detí? Vidíte, proc potrebují na planete neustále válku? Vidíte, proc nás okrádají dohola? Musí to všechno delat, aby krmili mrížku všemi škodlivými a negativními energiemi, které jim umožníí, aby použili naši vlastní mysl, a naši vlastní energii k tomu, aby nás zotrocili.

NEMAJÍ ZDE ŽÁDNOU MOC – POUŽÍVAJÍ K TOMU NAŠI VLASTNÍ SÍLU!

DOSTANU Z VÁS KONECNE, ABYSTE REKLI „TO VŠECHNO ODMÍTÁM? „

Naplnují mrížku nekonecnou lidskou bídou a utrpením, které opravdu nicí naše vlastní životy a sílu a schopnosti. Pomáhá to tomu, abychom byli zotroceni.

Každý, kdo je pro Nový Svetový Rád, si vybral stranu, a zvolil si stranu drakoniánu. Pokud jsou ti lidé opravdu lidskými bytostmi, pak spáchali strašnou zradu na své vlastní rase, na svém vlastním druhu, když se spojili s drakoniány. Nejenom že škodí kolektivní mysli planety, ale soucasne škodí své vlastní mysli. Jiste jim to drakoniáni nikdy nerekli. Na každé úrovni lež vypadá jinak. A když mluvíme o hybridech, našich tzv. vudcích, je jim to jedno, protože ani oni nejsou lidmi.

NYNÍ DODATEK K VELKÉ ŠKODE, KTERÁ BYLA SPÁCHÁNA

Tyto veci se dely po tisíciletí, odkdy nás zotrocili. ALE- v jistou chvíli, díky vnejším vesmírným silám se naše poškozená DNA zacala sama opravovat. Už jsme nebyli úplnými otroky, takže aby nám, abych tak rekl, opet zabodli kudlu do zad, tito zlocinní hybridi zacali otravovat vodu tím, že do ní dali fluorid. Když to nestacilo, zacali nás ockovat vakcínami, které, jak doufali, opet poškodí naši DNA. Když to nefungovalo, dali nám všechny druhy drog, a tabák napuštený strašnými chemikáliemi a dalšímu neznámými látkami. Když ani to nefungovalo, zacali geneticky modifikovat naše potraviny, aby potrava neposkytovala žádnou skutecnou výživu. A k tomu ješte doufají, že tyto potraviny nám opet poškodí DNA. Když to nefungovalo, zacali nás denne sprejovat smrtelnými toxickými aerosolovými spreji a doufali, že nás to bud zabije, anebo nám to opet poškodí DNA.

Nyní delají všechno to, co je zde uvedeno, a stále to ješte nefunguje tak, jak by chteli! Jejich posledním cílem je úplné znicení svetové ekonomiky a všude zavést stanné právo a zbavit se tech, kdo nechtejí být dobrovolne otroky.

POKUD S TÍM NECO NEUDELÁME!

Opravdu si musíme uvedomit, co se tu deje. Mrížky jsou naše kolektivní síla! Kdyby byly osvobozeny, mužeme mít šanci, dobrou šanci, tyto invazivní síly porazit!

Pomozte druhým probudit se a pošlete to dál.

Ve vší lásce Bradley


Preklad: Zelmira
< previous message | next message >


Share |