Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, October 30, 2009

SaLuSa, October 30, 2009

Нима не се усеща вече сред все повее и повече хора особеното чувство, че времето става все по-динамично с наближаването на края на годината? Ако сте искали потвърждение, че настъпват промени, едва ли бихте могли да намерите по-добро. Вибрациите продължават да се покачват и вие бивате издигани към по-високо измерение. Бързо ще достигне момента, когато всичко в по-ниските вибрации няма да може повече да остане с тях и за участващите (замесените) души всичко от една по-висока вибрация ще изчезне от полезрението им. Това е естествен резултат от подобна промяна и гарантира, че само по-еволюиралите души ще преминат в 4-то измерение. Това продължава да се случва, дори като преминавате напред в следващото измерение. Прекрасно преживяване е да срещнете сродни души и предстои голямо обединение в името на дадена цел и разбиране.

Знаейки какво предстои, което ще трансформира обществото ви, правете всичко с лекота и ще преминете ефирно през последните месеци на хаотични събития. Външно започвате да виждате някои показатели, които се появяват и показват, че новите планове за вас и Земята са готови. Заедно с вас сме една забележителна сила за добро и не сме следели вашия прогрес в продължения на хилядолетия, за да се провалим в най-важния момент на промяната. Несъмнено ние не можем да се провалим и всичко, което е необходимо да се направи, за да се пригодят промените на Земята, бива проведено незабавно. Също като вас, ние чакаме развитията, които ще покажат, че е време да направим ход и да пуснем в движение цялата поредица от събития. Бъдете сигурни, че за нас вие сте много скъпоценни и обичани красиви души, каквито в действителност сте и бихме искали да приемете високия си статус на богове в развитие. Вие сте много специални и пред вас бъдещето е удивително, като заемете мястото си в космоса.

Вашето присъствие на Земята в този момент е важно за онези, които се лутат в тъмнината и вашата Светлина ще им даде една по-ясна визия. Също така ще ги приповдигне и ще им даде чувството за надежда сред тяхното объркване. Да се грижиш за другите е признак за духовна зрялост и вътрешно познание, че всички сте Едно цяло. Отнасяйте се към другите, както към себе си и Човечеството би могло да се промени за една нощ към такова, което припознава доброто във всеки един. Без разбирането за това, вие сте склонни да преценявате другите по външния им вид, който може да бъде много подвеждащ. Помнете, че всеки от вас е екипиран така, че да изиграе своята роля в живота, следователно богатството или положението не правят някой по-добър от друг. Всички вие трябва да се справите с лични предизвикателства, с които можете да се справите само, ако се комбинирате в всички типове, но често нямате никаква представа докъде е стигнала тяхната душа в еволюцията си. Следователно доверието е въпрос на интуиция, която е ваша лична проекция.

Всеки един от вас е на Земята в този момент по силата на свободната си воля и вие имате привилегията да присъствате на толкова значим момент. Избрали сте от коя страна искате да бъдете, следователно Светлината и тъмнината са изиграли последната си роля, за да се види двойственият финал на този цикъл. Резултатът винаги е бил известен, че Светлината е върховна, но от вас зависи как точно ще постигне победата си. Ако например не бяхте посрещнали Галактическата Федерация, тогава по силата на Универсалния Закон нямаше да можем да бъдем тласнати към вас и финалните ви дни биха били доста по-различни от тези, които си представяте. За щастие ясно сте показали, че желаете нашето присъствие, затова и сме работили толкова много години. Постепенно сме смекчили нашия начин във вашето съзнание и така сте ни приели като приятели и колеги пътешественици във Вселената. Никога няма да бъдете държани в по-ниските измерения за неопределено време и вече прекършвате връзките си и се освобождавате от всичко, което повече не ви служи. Изчистването засяга всеки и всичко и можете да го видите като голямо избиране на души и всякакви живи форми.

Когато се замислите колко добре и подредено работи Вселената, няма как да не се възхитите на великолепието и силата на разума зад това. Тя действа на невероятно голям обхват и всички галактики и слънчеви системи се движат в абсолютно перфектна съгласуваност. Дори ние благоговеем пред подобни сили на сътворение. Ние по естествен начин разбираме цялостната картина, а това е доста напред от вашите разбирания. Това не трябва да звучи самохвално, просто така са нещата при нас, докато вашите нива на съзнание не позволяват подобна дълбочина на разбиране. Мъдростта се придобива, докато еволюирате и би имала малки постижения, ако я достигнете твърде бързо. Една от първите ни задачи е да ви поставим там, където са корените ви и да премахнем догмата, която ви пречи да видите истината. Веднъж щом всички вие узнаете истината, ще бъде много по-лесно хората да се обединят и да уважават различните култури. Можете да учите едни от други, тъй като всяко преживяване и жизнен опит носи своите уроци.

Отбелязваме, че поради предстоящите промени сте станали смели и уверени относно изказването на истината. Аплодираме тези от вас, които усещат, че времето за това е подходящо. Щом като е изказана с добри намерения и не е наложена насила на хората, тя ще провокира едно ново ниво на мислене, което ще издигне ума им. За някои от тях ще бъде изключително трудно да променят ограниченото си мислене, което е станало начин на живот, но истината изцяло трябва да излезе наяве преди настъпването на Издигането. Вие сте най-важната част от плана за вашето извисяване. Ако е необходимо, Майката Земя би могла да се грижи и сама за себе си, но преходът и прочистването ще бъдат много по-лесни, ако всички участват. Ако Майката Земя започне сега, вие не бихте могли да останете на нея, тъй като промените биха били с огромен магнитут, застрашаващ съществуването ви. Това обаче не е в плана, защото между всички нас има сътрудничество, за да направим преминаването колкото се може по-меко.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и отправям към всички вас благословения за вашето благополучие. Каквото и да се случи, ще бъдете на сигурно място, а нашите кораби вече са готови да ви помогнат, в случай че изпаднете в опасност. Това не означава при всички обстоятелства, тъй като някои относително дребни промени ще доведат до напускането на Земята за някои души и това ще бъде в техния план за живота им. Трябва да свикнете с идеята, че няма нищо страшно от смъртта сама по себе и веднъж щом се озовете в по-високите нива, бързо ще забравите всякакви следи от травмата. Самите вибрации са изцеляващи, но ще бъдете придружавани от онези, които знаят как да ви помогнат бързо да се възстановите. Ние всички сме любов и това е нашият начин на съществуване, и ако вие можете да направите същото, то ще покажете пътя и за другите.

Благодаря ти СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.