Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, October 28, 2009

SaLuSa, October 28, 2009

Вибрациите се покачват толкова бързо, че мнозина от вас забелязват промени у хората наоколо. Нивата на съзнание сега са такива, че има ясна представа какво се случва и ясно осъзнаване, че именно вие – хората държите отговорите на проблемите, с които се сблъсквате. Заедно (колективно) сте способни на почти всичко, на което настроите ума си и именно това общо съзнание ще ви донесе успех. Потенциалът ви е неограничен и като проектирате прочувствената ви визия за онова, което виждате като ваше бъдеще, то започва да приема форма. Със сигурност сте забелязали колко много хора излизат с искания да се случат промени. Правят го без страх, държейки флагът на свободата високо вдигнат, знаейки че тяхната мисия е божествена. Те обаче се нуждаят от подкрепа и всяка симпатизираща им душа, която им изпраща Светлина, подсилва техните усилия. С нарастването на подобни действия другите също получават сила от тях и мощната мисловна форма за промяна придобива своя собствена енергия.

Бъдете сигурни, че независимо колко малко чувствате, че можете да допринесете за Светлината над Земята, в крайна смета това ще се разшири. Светлината идва до вас от всички страни, но не е по-силна от тази на Централното ви Слънце във вашата Вселена. Това е твърде сложно за вас сега, за да го приемете и думите не биха могли да го представят точно. Просто знайте, че в Слънцето са най-прекрасните Същества на Светлината, чието великолепие е неописуемо. Тяхното съзнание изпълва Вселената и дава енергия, от която зависи съществуването на всичко. Вселената е изцяло организирана и отговаря на Законите на Създателя и всички животи трябва да ги спазват (да се съобразяват с тях). В противен случай би имало хаос и еволюцията би била невъзможна.

Огромният размер на Вселената е друг въпрос, за който имате малка представа и отново е трудно да ви дадем точно описание. Тя съдържа милиони Звезди Слънца, всяко от които със своя собствена система от планети, подобна на вашата. Броят на членовете в Галактическата Федерация по сравнение е доста малък, макар да има на разположение милиони същества и космически кораби. Те служат навсякъде в Космоса и що се отнася до Земята и задачите, пред които е поставена, са предоставени на цивилизации, огледални на човека. Ето защо постоянно виждате човекоподобни същества да осъществяват контакт с вас. Не че във Федерацията няма други видове, те обаче въпреки всичко са с хуманоидни черти.

Често виждате Космическите Същества, описвани от многото контакти през годините. Това обаче по никакъв начин не може да ви предаде тяхното красиво излъчване, както и това, че са толкова мощни, че ви поглъщат, когато са наблизо. Вие приемате тяхната високо вибрираща енергия като едно прекрасно любящо преживяване, което е значително извисяващо. Това е мир, който няма равен на себе си и който ви обгръща в своята любов. Това изобщо не може да се сравни с вашето земно преживяване на енергията на любовта, но поражда мисли в ума ви какво би било абсолютното състояние на екстаз.

Земята е вашата училищна площадка и като малки деца вие обичате да играете игри. Те обаче не са просто детинско забавление, а много сериозни уроци, за които сте отговорни. Всяка една душа бива тласкана към физическо преживяване, което е значимо и дава възможности за духовна еволюция. Вие създавате вашите общества и правила и Човекът се старае да живее според тях. Те не винаги отразяват духовна мъдрост и често са предназначени да служат на тъмните сили и техните планове за контрол. В тези ситуации трябва да изразите правото си на свободна воля и да предявите вашия суверенитет. Управлението би трябвало да бъде от хора за хора, а не да обогатява онези, които ви представляват. Вашата Конституция много ясно уточнява тези въпроси и ако вашите представители са ви провалили като не са се придържали към тях, то тогава те са нарушили своите клетви. Не е много далеч времето, когато тези политици, които са ви разочаровали ще бъдат свалени от постовете си. Ще ги замените с хора, които желаят да служат за доброто на всички.

На хоризонта се виждат много благоприятни промени, които ще повишат бързо качеството ви на живот. Нашите съюзници са вече подучени за многостранните си способности и несъмнено са работили за осъществяването на целите си от много години насам. Основата за промените е била поставена и сътрудничеството се е разширило до някои от лидерите на други страни. Президентът Обама ще води плана, който ще ви освободи от Тъмните Сили, а истинските му цветове ще се видят, щом веднъж успее да утвърди авторитета си. Има си своите критици и това е очаквано, но ръцете му са вързани, докато не успее да събере необходимата подкрепа, за да поведе напред. Нашето присъствие ще помогне това да се случи, което е една от причините Тъмните сили да се опитват да прикрият нашето съществуване. Това е съвсем невъзможно, тъй като е било постановено, че сега е моментът да се срещнете с нас, но трябва първо да се направи разкриването, за да бъдем признати официално. Вие ще се чувствате по-комфортно относно нас и нашето явяване, когато същността на мисията ни е предадена, а така ще откриете, че планът е за вашето собствено издигане към по-високи нива на съществуване.

Много пъти сме ви казвали да не се страхувате и ще продължим да го правим, тъй като това би било играчката (залъгалката) в ръцете на онези, които искат да ви държат в тъмнина. Бъдете разбира се наблюдателни за събитията, които се случват, но не се обвързвайте емоционално. С всички възможни средства запознайте и другите, тъй като много хора не са наясно с битката, която се разиграва между тъмнината и Светлината. Това не е нищо ново, тъй като двойствеността позволява едното от тях да завладее душата и ума ви. Силата се люлее от едната страна към другата, но независимо колко време ще отнеме, Светлината винаги се оказва победител.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и съм просто един от представителите на Галактическата Федерация, който редовно контактува с вас. Хората говорят за това как да запазят веселостта си и точно това би трябвало да направите, докато успеете да надмогнете тъмнината на по-високо ниво и сте уверени, че това ще се прояви и на Земята. Няколко седмици или месеци не са от особено значение за цялостната схема на нещата. Продължавайте да се усмихвате и само това действие ще изпълни другите с радост и щастие. Никога не сме спирали да изпращаме нашата любов и радост към вас и ако поспрете и помислите за нас, тя ще дойде.

Благодаря ти, СаЛуСа
Майк Куинси
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.