Home > > Mike Quinsey - СаЛуСа, July 25, 2011

СаЛуСа, July 25, 2011


Вие сте такава смесица от различни личности; не е чудно, че понякога вашите спорове завършват с несъгласие. Ясно е, че ако не можете да постигнете единомислие, понякога е по-добре да стоите далеч едни от други. Обаче, тъй като работите за повишаването на вибрациите си към Светлината, трябва да решите дали е необходимо да преповторите стъпките си и да поправите щетите, които сте нанесли. Това би могло да се осъществи с по-добър успех сега, тъй като няма много неразрешими въпроси, ако и двете страни искат да преодолеят различията си. Вие не можете да напреднете напълно, ако не направите това, защото то ще би ви поставило на едно стъпало по-близо до това да сте способни да изразявате Безусловна Любов. Щом като можете да постигнете успех в семейството си и сред приятелите си, няма причина да не разширите това към всички души.

Тъй като Разкриването наближава, ще има нарастване на разкритията за делата на тъмните сили, и както случаят от 9/11, когато истинските инициатори станат известни, ще има много гняв и погнуса. Ние бихме искали да мислим, че веднъж след като това е открито, вие бързо бихте осъзнали, че такъв мрак изисква голямо количество Светлина, която да го трансмутира. В такъв случай вие бихте открили чрез сърцето си тези души, които отчаяно се нуждаят да бъдат събудени. Старият начин на живот на Човечеството трябва да бъде оставен, така вместо отмъщение, да бъде привличана реабилитация. Имайте предвид, че дори най-коравосърдечните не губят напълно своята Божествена искра, тя винаги може да бъде разпалена отново.

Очевидно човек не може да счита себе си, че е над тъмните сили, ако използва типичните за тях методи за наставление и наказанието им заради техните дела. Самите отговори на хората ще бъдат достатъчни, за им позволят да разберат чувствата ви, и това именно ще ги накара да преразгледат отблизо делата си, насочени срещу ближния. От аспекта на играта на дуалност, която приключва, можете да разберете, че тя не може да бъде завършена, освен ако някои души не са се съгласили да приемат ролите, необходими, за предизвикат Светлината. Ако можете да разберете такива настройки, че откриете, че би било далеч по-лесно като поддържате фокуса си към Светлината.

Скоро ще настъпи, както казвате „пътуването” и тогава ще имате много неща за вършене, а животът ще стане малко трескав, но вълнуващ. Първоначално, много от вас трудно ще приемат нашето присъствие, но ние ще ви успокоим преди окончателното ни пристигане. Наясно сте, че се увеличава броят на хората, които в момента са щастливи, че идваме, а това води до масово прелитане на наши кораби все по-близо. Обаче, за сегашния момент това не е най-важната мисия, която имаме, тъй като Земята трябва да достигне по-безопасно ниво, за да продължим. Не става дума за неотложност, но естествено ние приемаме възможността да ви приветстваме, така че да стане напълно ясно, че идваме като ваши приятели. В края на краищата ние ще работим рамо до рамо с вашите нови лидери и вие ще сне наясно без съмнение, че заплахата на тъмните сили е премахната. Тогава действително ще видите известен напредък, тъй като всички проекти ще се придвижат осезателно напред.

Продължавайте да напредвате към Издигането и да се уверявате, че вибрациите ви са високи по всяко време. По този начин вие със сигурност напълно ще се възползвате от вливането на високи енергии, свързано с 11.11.11. и оттогава нататък пътят ще става определено по-лесен. Със сигурност ще се направи много, които да ви поддържа с високи вибрации, при все че в решителния момент те наистина ще слязат до вас. Хората с еднакви убеждения ще се открият взаимно и това ще доведе до усилване на тяхната вяра. Обаче, тъй като отвореният ум е нещо, което винаги е било желано, вие трябва да сте готови да приемете нови истини, когато се натъкнете на тях. Сковаността на ума може да създаде трудна за преодоляване бариера. Ще има много неща, върху които да мислите, веднъж след като можем открито да общуваме с вас, защото доста дълго време сте били захранвани с грешни религиозни и исторически схващания, които в много ключови точки са били напълно неверни. Вашето ниво на съзнанието беше издигнато след началото на това хилядолетие и ние откриваме, че много от вас са далеч по-отворени, отколкото са били преди. Нашето предимство е в това, че ние можем да докажем истинността на това, което ви предаваме.

Имаме пред вид факта, че вие сте преживели толкова трудни периоди в търсене на истината за самите себе си и за вашата история и въпреки всичко сте напреднали. Опорната точка е вярата в Бог или каквото и име да използвате за Него и приемането, че Бог е Всичко, Което Е, и е източник на Любов и Светлина. Нищо не може да съществува, без да има в себе си Божествената енергия, ето защо вие трябва да уважавате всички форми на живот. Помнете, че даже несъзнателните форми все пак имат някакво ниво на съзнание и като всичко останало изискват вашата любов и уважение. Човечеството е трябвало да търси други Царства, но досега ги е третирал с надменност и липса на грижа. Действително Човечеството ги е използвало за своя облага с малко разбиране за техните нужди. В бъдещето вие ще разберете истинската ви връзка и ще работите в единство.

По сърце всички Хора са любящи Същества, проблемът е само фактът, че дълго време сте били наранявани и сте научени да гледате на другите като на потенциални врагове. Ако приемете, че всички сте Едно, защо да не се отнасяте с всички така, както бихте искали те да се отнасят с вас? Състраданието ще измине дълъг път към възкресяването на Единството, което някога съществуваше между всички вас. Дали престъпникът, който се е отклонил от Светлината я заслужава и дали той/тя е изгубена кауза? Ние бихме казали, че вие не можете да разделяте, когато живеете в състрадание, а това предизвикателство ще идва непрекъснато при вас, докато изживявате остатъка от дуалността. Вие вероятно не можете да бъдете всичко за всички хора, но какво ви струва да изразите състрадание, което е аспект на Безусловната Любов.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и ви благодаря, че четете тези съобщения, които имат намерение да ви помогнат по пътя ви към Издигането. Не се тревожете, ако не можете веднага да се изправите срещу предизвикателствата на живота, в края на краищата докато поддържате намерението си ще успеете. Всичко, което постигате, започва с мислите и знанието, че е мъдро да ги наблюдавате, за да може да спрете привличането на нещо, което действително не желаете. Това е трудно да се постигне, но опитайте, и ако се подхлъзнете, бързо преместете мислите си към нещо друго. В края на краищата ще успеете , убедени сте в това.

Благодаря – Са Лу Са
Майк Куинси - Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Превод: Tauno


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.