Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, November 16, 2009

SaLuSa, November 16, 2009

Ако се огледате, ще видите, че навсякъде около вас има красота и това е природата в действие. Виждате цветя и дървета, животни и птици в Единството на физически формиращата се енергия на вашия Създател. Надзъртате в моретата ви и повдигате глава към небесата и всичко се движи в удивителна хармония и удовлетворява нуждите ви. Човекът е този, който е развалил финия баланс между всичко и от хилядолетия ограбва Земята, за да засити неутолимата си алчност. Земята няма неограничени ресурси и едва през последните години сте разбрали, че трябва да пазите онова, което вече имате. Има предостатъчно, за да задоволи ежедневните ви нужди, докато не възприемете ресурсите като средство за облагодетелстване на онези, които ги предлагат (търгуват с тях). Сега разбирате, че прекомерното потребление води до сериозни дефицити и балансът на вашата планета е застрашен. Правят се опити да се осъществят спасителни планове, но вашите големи индустриални гиганти предпочитат да поставят печалбата над вас и над живите същества на планетата.

Причината да споменаваме това сега, Скъпи Същества, е защото макар да има разбиране до известна степен за важността да се предприемат действия, все още постигането на споразумение между отделните страни е изключително трудно. Начинът, по който се отнасяте към вашата Земя, показа доколко сте еволюирали духовно, както и е мерило за отношенията ви едни към други. Докато не приемете, че зависите едни от други и че сте пазители на Земята и всичките й живи форми, ще продължава да цари дисхармония във всичко. Грижата и споделянето обаче е нещо, което ще се възвърне с напредването ви към края на този цикъл, а това ще се случи доста бързо. Ще стане с признанието, че ако не го направите, няма да можете да надскочите неравенството, което сега съществува. Вие сте едно цяло семейство на Земята, което работи за опознаване на духовната ви цел и осъзнаването, че за да успеете, всички зависите едни от други.

Ставате осветлени за онова, което е необходимо да се направи, за да помогнете на Човечеството да премине през процеса на Издигане. Благодарение на последния сега разбирате, че е изключително важно да се признае божествения характер на всичко живо, ако искате да отворите съзнанието си за истината. Вие не сте израствали в изолация, тъй като новите енергии издигат цялата слънчева система. Единството, което съществува, се разширява във всички посоки и това е още една причина, поради която ние от Галактическата Федерация сме тук да ви съдействаме. Виждаме много ясно къде е необходима нашата помощ и без нея няма да можете да се справите съвсем със задачите, пред които сте изправени, защото те са извън вашите способности. Можем да ви спестим толкова време и да се справим с проблеми, пред които ще се изправите, за да финансирате множеството проекти за възстановяването на Земята ви. Нашите услуги няма да ви струват абсолютно нищо, защото ние следваме божествените заповеди на Вселенските Повелители и с радост споделяме с вас всичко, което имаме.

Искаме да разберете, че не идваме при вас като непознати, а като духовно семейство с най-великата любов в сърцата си. Толкова много от вас са пряко свързани с нас и идваме да намерим своите си, за да можем да бъдем обединени отново. Дълго време са били забулени от тъмните енергии вашите истински корени на произход, но сега силите претърпяват изменения под въздействието на великата Светлина, която прониква в Земята ви. С пробуждането на някои от вас ви чуваме да казвате, че някак знаете, че Земята не е истинския ви дом и поглеждате към небесата, откъдето сте дошли. Това усещане, което не ви дава покой, че принадлежите някъде другаде, ви кара още по-целенасочено да откриете истината.

Скъпи Същества, няма да чакате още дълго, за да се появим по покана и тогава навсякъде по света ще се съобщи за нашето съществуване. С времето истината за нашата връзка с вас и мястото ни в историята ви ще се разкрие. Отблизо сме следели вашето пътуване през двойствеността и е имало моменти, когато ни е било разрешено да се свържем с отделни хора или групи, показали духовен прогрес. Настоящото ви положение е много окуражаващо и многообещаващо, тъй като много души се свързват с нас. Още веднъж ние откриваме, че нашето присъствие е допуснато, поради действието на Закона на Привличането. Допълнително е подсилено от процеса на Издигане, който ще се сбъдне, било то със или без Човека, като едно Вселенско събитие, част от по-голям Космически Цикъл.

За вас ние сме доказателство за съществуването на по-висши Същества. Идваме да ви уверим, че съществува Върховен Създател, независимо какво наименование използвате. Има само Един зад всичко съществуващо и това знание би трябвало да позволи различните църкви да се съгласят с идеята, че има един общ източник на техните Богове. Може да има само Една Истина и когато сте отворени да научите великите истини, те ще ви бъдат показани. Би било изключително приятно да се види как Човек слага настрана неговите религиозни различия, за да открие истината, която ще обедини всички. Трябва да се случи скоро, но няма да има натиск върху процеса, тъй като е въпрос на свободния ви избор в какво да вярвате. Да, свободната воля е тази, която е създала вашата реалност и тя е тази, която ще ви издигне, за да намерите истинския път към духовната свобода.

Както несъмнено ще разберете, има много работа, която трябва да свършите, за да поемете по пътя на Издигането. Ние не идваме, за да възстановим стария ви свят, както знаете, а да ви помогнем да пресъздадете отново съвършенството, което някога съществуваше, когато за пръв път се заселихте на Земята. Забравили сте какво е било да живеете в абсолютна свобода и хармония и да отидете там, където ви се прииска, без никакво чувство на страх. Какви радостни моменти ви очакват и то в бърза последователност, щом се издигнете по-високо в новите вибрации. Започнете още от сега да си представяте в ума ви какво ще означава това и какво е усещането да бъдете свободни от по-нисшите вибрации, в които сте сега и които тегнат над вас.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и се изпълвам с още по-голяма радост, като си помисля за прекрасните събития, които предстоят. Усещам вашето облекчение и голямо щастие, когато разбирате, че ще бъдете освободени от колелото на преражданията. То е постигнало своята цел вече като ви е довело до момента на завършването на този цикъл. Тази възможност е била поставена пред всички души и трябва да бъде направен толеранс към онези, които още не са готови да напуснат. Изпратете ги по техния път с любов и благословия и някой ден в друг бъдещ цикъл те ще се пробудят. Някои от вас могат да пожелаят да се върнат някой ден и да изпълнят подвиг, подобен на този, който правим ние сега. По-възвишеният живот е служене един на други в Любов и Светлина и едно прекрасно удовлетворяващо преживяване.

Благодаря ти, СаЛуСа!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.