Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, March 5, 2010

SaLuSa, March 5, 2010

Мили Мои, както отбелязахме по-рано, трагедиите, които преживявате напоследък, предизвикаха голямо състрадание към пострадалите. Откликът надминава страха, причинен от тези събития. От нещо, което тъмните сили планираха, че ще причини голямо объркване, стана огромно изливане на Светлина. Това доведе също до пробуждане за Единството на Човечеството и вместо да създаде повече разделение, обедини хората. Това ви показва, че в резултат на такива големи бедствия, разпространението на Светлината ги компенсира значително. Необходими бяха поредица от събития, които да ви доведат до този момент и това означава, че опитите на тъмните сили да предотвратят вашия прогрес към Издигането се провалят. Тази ситуация ще гарантира, че Светлината остава доминираща сила на Земята. Поради непрекъснатия изблик на Светлина, стигаща до вас от източници извън Земята, вие със сигурност ще достигнете желаните нива на съзнание, за да се издигнете.

Светлината, която закотвяте на Земята, създава условия за приближаване на проявяването на новата Земя, както е планирано. Помолихме ви да бъдете търпеливи, но в действителност вие отговорихте чудесно на забавянията в течение на голям период от време. Вие приехте, че те няма да променят по никакъв начин крайния резултат. Това е изключително приятно и показва колко добре информирани сте станали. Бихме казали, че в рамките на около петдесет години, вашият начин на мислене се е променил значително. Усещането за вашия Аз и силата ви да проявите бъдещето, което сте визуализирали, са мощни оръжия срещу всеки опит за предотвратяване на това. Докато сте верни на вашето виждане, нищо не може да му попречи и вие сте сред милионите просветени души, които правят същото. Успехът е ваш и няма да ви бъде отказана възможността да се махнете от дуалността.

Нашите съюзници са по-наясно от всякога относно естеството на своите задачи и ние им помагаме като ги ръководим в изпълнението им. Все повече от душите, които следват призивите на тъмните сили, поставят под съмнение ролята си и осъзнават, че са били нищо неподозиращи жертви и са били използвани срещу хората. Такъв провал сред техните редици причинява известен безпорядък и той ще продължи да нараства. Краят наистина се вижда и категоричното действие скоро ще ви приближи към времето на Разкриването. Веднъж след като редиците им започнат да падат, това ще прерасне в сериозен пробив във веригата на тяхното командване. Ние сме готови да се възползваме от това, за да подпомогнем собствения с план за освобождаването ви от тях. Затова сме доста заети с много дейности, които да доведат до резултата, от който всички се нуждаем.

Ние сме членове на Галактическата Федерация от дълго време и сме свикнали да посрещаме проблеми, подобни на тези, пред които ни изправяте вие. Никога няма смисъл от паника или тревога, тъй като в действителност ние сме отговорни за събитията, които се случват на Земята. И все пак, ние не можем просто да правим каквото искаме и се подчиняваме на Вселенския Закон, който предотвратява пълната намеса. Не ни е позволено да спрем разгръщането на кармата, която е предизвикана от действията на Човека на Земята. Ако го направим, бихме ви отнели възможността да се научите от грешките си и ние самите ще понесем кармата. Твърде сме мъдри дори да си го помислим, но често можем да намалим влиянието на последиците. Действията ни често са отвъд разбиранията ви, работим на Галактическо ниво и сме до голяма степен свързани с използването и контрола на енергиите, за да донесем баланс на Земята.

Тъмните сили са като бебета, които хвърлят неща от кошчетата си, когато не могат да получат своето, но за разлика от бебетата, те са опасни и без уважение за човешкия живот. Но те няма да вредят на вас или Майката Земя още дълго и ще бъдат разоръжени и поставени там, където не могат да причинят повече поразии. Не е ли ирония, Мили Мои, че тъмните сили имат концентрационни лагери, готови да затворят онези, които им се противопоставят, а все пак те ще бъдат тези, които ще приключат в затвора. О да, ние знаем за плановете им и сме напълно способни да се справим с опитите им да ви изолират в техните затвори. Своевременно всички онези Същества, изолирани от тях да изпълняват тайните им операции, ще бъдат освободени и върнати на семействата им. Имаме предвид отвсякъде, включително от Марс, където има подземни бази. Може би трябва да се възхитим на дързостта на тъмните сили да мислят, че биха могли да минат безнаказано с плана си за световен контрол. Те обаче си правят сметката без силите на Светлината, които ви се притекоха на помощ.

Кошмарът на живота в дуалността ви е показал толкова много неща, свързани с ниските вибрации и почти всеки от вас е докоснал дъното в определен момент. Много души са били и все още продължават да са погълнати от блатото на тежестта на тъмните енергии. Несъмнено е трудно да се издигнете от тази съкрушителна тъмнина, но вие никога няма да бъдете предадени и Съществата на Светлината работят непрекъснато, за да ви издигнат. Този пример за вида на съществуващите проблеми може би ще отвори очите ви и сърдечния ви център, за да чувствате състрадание, без да съдите тези души. Когато можете да обичате всички души по този начин, вие наистина ще сте намерили своя Висш Аз и ще споделите дом с Бог. Това са въпроси, с които ще се занимавате, когато се развивате по-високо и по-високо, докато станете Едно с Всичко, Което Е.

Вие се учите бързо, но имате да преживеете още много преди да можете да бъдете наречени Майстори. Това е вашата съдба и дуалността е изминала дълъг път, за да ви научи на уроците, които ви водят натам. Може да се върнете назад, но това рядко е проблем и е краткотрайно. Еволюцията ви води напред непрекъснато и темпото се увеличава, колкото по-високо отивате. Много от вас могат да погледнат назад настоящия си живот и да видят как за един относително кратък период от време сте направили голяма стъпка по пътя на Светлината и Любовта. Такъв бърз отговор е дори още по-вероятен сега, когато вибрациите се повишават бързо. Вземете своя шанс с две ръце и вярвайте в способността си да постигнете целта си, защото вие можете да го направите. Златната Епоха очаква новия Човек на Земята, който се издига като Феникс от пепелта на дуалността.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и изпитвам такова щастие, че участвам пряко във вашето Издигане. Толкова е удовлетворяващо да знаеш, че в резултат на усилията ти, душите стават просветени по отношение на собственото си истинско аз. Благодарение на голямата Божия Милост, ви желая да ви бъде показан пътя към свободата и вечната Светлина.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.