Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 30. listopadu, 2014

Montague Keen - 30. listopadu, 2014

Každá složka Vatikánu kolabuje, a s tím i všechna KORUPCE, která držela váš svět v područí. Nyní vidíte jejich lži, takže jim neskočíte na jejich hranou pokoru a péči, zejména v této roční době.

Vánoce SE NIKDY NEODEHRÁLY tak, jak je vám to prezentováno. Ježíš se nikdy nenarodil ve chlívě. Vytvořili tuto pohádku na Koncilu v Nice. Upoutala představivost lidí a byla použita, aby bylo upevněno náboženství. Nicméně, Kristus existoval. Nenarodil se z Člověka: materializoval se na Zemi a cestoval po světě a učil. Když nastal čas, dematerializoval se a Zemi opustil.

Nebyl žádný KŘÍŽ, ani smrt, jak ji znáte.

Za starých časů byli lidé naprosto všemi způsoby propojeni s Vesmírem. Chápali, jak funguje. Byli mnohem pokročilejší, než jste dneska vy. Měli spojení se životem po smrti a Řím se postaral, aby jejich chápáni života byla zničeno. Řím použil sílu, aby odstranil všechny vědomosti, které tehdy existovaly, a od té doby kontroloval váš svět.

Ti, které dnes vnímáte jako Jezuity, jsou pokračovatelé těch, kteří si vynutili přístup na vaši planetu před cca 2000 lety. Přijali lidské tělo a vy jste tím byli oklamáni, když jste věřili, že je stejné, jako vaše. MÁ JINOU FREKVENCI. Je to největší omyl, jaký kdy lidstvo učinilo a od té doby kvůli tomu trpělo. Jezuité ovládli všechno: napsali bible, aby to vypadalo, že mají historii.

(Čtyři tyto bytosti přišly minulý týden ke mně domů. Byla se mnou přítelkyně, která to může potvrdit. Přišly, aby šířily strach a paniku. Ale byly rozpoznány, co jsou zač a byly odstraněny.)

Bylo vám řečeno, že všechna začalo na Východě. Ujišťuji vás, že to tak nebylo! Všechno je přesně opačně, než jak vás učili. Potřebují energii války, aby přežili. Kážou o míru, a podněcují válku. Ovládají lidstvo prostřednictvím bankovnictví. Vytvořili náboženství, aby se vytvořily konflikty a problémy, aby se zajistilo, že lidstvo nebude jednat jako JEDEN CELEK.

Nyní lidstvo vidí světlo a je připraveno spojit se JAKO JEDEN. Konec vlády Říma je na dohled. Lidé se jenom probouzejí aby viděli všechno utrpení, které pro ně bylo vytvořeno, když byly v laboratořích vytvořeny viry; prostřednictvím očkování a celého farmaceutického průmyslu. Život na Zemi neměl nikdy být takový. Dokud uznáváte SÍDLO OVLÁDÁNÍ, nemůžete pokročit. Řím VÁS potřebuje, aby přežil, ale VY JE NEPOTŘEBUJETE!

Vymysleli PEKLO aby zajistili, že vás mohou ovládat prostřednictvím strachu ze smrti. Fungovalo to, dokud jste nezačali otevírat oči a vidět pravdu. Nyní je jejich temná vláda téměř u konce. Světlo brzy odhalí své plány na záchranu lidstva; protože také my jsme plánovali budoucnost a ta je velmi odlišná od té, jak ji zamýšleli mít v Římě.

Mír a harmonie musí být obnoveny. Když se dobří lidé zasadí za tuto myšlenku, může k tomu rychle dojít. Nemusíte se dlouho zabývat hříchy Říma. Musíte se rychle posunout do světlejší budoucnosti pro celé lidstvo. Pokusíme se zajistit, aby všichni přežili, když Kabala přestane existovat. Budete potřebovat podporu, abyste přežili. Vaši ovladatelé budou muset Zemi opustit, a udělají to stejně, jak na Zemi přišli. Výzva byla vyslána. Nemohou přežít ve světle; jejich těla se rozpadnou, protože nejsou jako vy.

Vím, že je toho mnoho na vstřebání. Ale je to absolutní pravda o situaci, ve které se nacházíte. Zkoumejte to, co říkám a budete ohromeni tím, co najdete.

Čím víc práce uděláte na uvolňování energie ley linií, tím lepší bude život na Zemi. Pozorně si promyslete, jako cestou se dáte: půjdete dopředu do světla, k míru a lásce, anebo si zvolíte zůstat ve 3D se vším, co to znamená? To je rozhodnutí, které je nutno učinit. Nenechte se zviklat těmi, kteří jsou použiti k tomu, aby vás udrželi ve 3D; těm, kdo se bojí samotného života a kdo cítí, že potřebují být ovládáni.

Lidstvo jako celek vstoupí do světla. Čekalo na jeho návrat 2000 let. I když bylo učiněno mnoho, aby bylo světlo zastaveno, NEMůŽE BÝT ZASTAVENO. Ti, kdo tomu brání, to mohou trochu přibrzdit, ale nikdy to nemohou zastavit. Všechny lži, útoky, vraždy hlavních osobností nezabrání tomu, aby se Planeta Země posunula do světla. Když budou odstraněny všechny tlaky a stres, zažijete život na Zemi, jaký ho měli vaši předkové; s plnou znalostí toho, kým a čím jste. Spojíte se bližními bytostmi z jiných planet. Život bude žit v radosti, ne v utrpení.

Naše Centra pomohou, aby všechno klaplo, jak má. První musí být v Irsku, z důvodů, které brzy pochopíte. Všechny další země budou následovat. Museli jsme zrušit koupi vyhlédnuté budovy v Irsku, protože koupě byla kontaminována těmi, kteří se snaží zmařit naše plány. Díváme se na další, protože musíme hledat takovou, která by vyhovovala našim účelům. Peníze, které jste velkoryse věnovali, jsou na účtu Nadace. Budou použity, když bude dostatek prostředků ke koupi. Veronika nebude žít v žádném Centru, ale bude je pravidelně navštěvovat. Byla obviňována, že chce nový domov. Není to tak! Naše Centra budou hrát důležitou roli v budoucnosti lidstva. Všechno, co nyní ve vašem světě považujete za normální, se přes noc změní, a dříve, než byste si mysleli. Buď budete připraveni, anebo se v tom budete plácat- je to na vás. Dojde k tomu, ať již jste připraveni, anebo ne, varovali jsme vás. Máte na výběr: mír a harmonie, anebo boj a strádání.

To, že na tebe útočí, moje drahá, jen potvrzuje, že to děláte dobře.

Objem vaší práce roste, ale uspějeme.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Vzkaz od Veroniky

Neustále jsme já a práce, kterou s Montym děláme, vystavováni mstivým útokům. Dělá je Ian Kelly, alias "southenglishman2007", na internetu a v mejlech adresovaných mně a dalším. Vstoupil do mého života pod falešnými záminkami. Předstíral, že je fanouškem Montyho práce, ale po chvíli připustil, že to není pravda. Ukradl soukromé adresy Davida Icka a dalších z mé pracovny, když přišel, aby se zúčastnil seance v domě.

Lidé, s nimiž jsem v té době pracovala a také já sama, jsme ho litovali, protože ho zcela ovládala a kontrolovala jeho matka. Byli jsme rádi, když se konečně (ve věku 50 let) seznámil přes internet s ženou, a loni odjel z Anglie, aby se s ní oženil. Přála jsem mu štěstí, a doufala, že najde v životě naplnění, protože byl se svou matkou velmi nešťastný.

Jen před pár měsíci jsem se ze stránek Davida Icka dověděla, že Kelly sabotuje také jeho práci poté, co přišel s nabídkou pomoci. David Icke se o Kellym zmiňuje v jednom ze svých videí jako o člověku, který způsobuje potíže s televizní stanicí.

O problémech s Kellym informoval také Ian Crane. Pokud jde o Centrum v Irsku - vše šlo velmi dobře, dokud Kelly nezačal své mstivé tažení proti mě a Nadaci. Obávám se, že Kelly mě posuzoval podle svých měřítek. Každá pence, která byla darována, je na bankovním účtu Nadace. Nyní se díváme na jiné nemovitosti. Prosím, pochopte, že to nemohu zveřejňovat, protože lidé jako Kelly začnou čmuchat kolem a vznášet křivá obvinění.

Neplatila jsem kauci 40 00 euro, jako on říká. Kromě toho, v Irsku se kauce vrací. Máme business plán ohledně Center, ale podrobnosti nesdělíme nikomu, kdo není v Nadaci, ani je nedáme na internet, ze zřejmých důvodů. Naše důvěra byla hrozným způsobem zneužita. Takže, prosím, pochopte, že musíme být velmi opatrní.

Ian Kelly mi nedal jinou možnost, než že ho budu jmenovat. Nedělá mi žádnou radost, že tak činím. Ve skutečnosti ho velmi lituji, že se jeho život až natolik zhoršil. Nemám jinou možnost. Práce, kterou děláme, je příliš důležitá, než aby byla takto zničena, když pokračuje v sabotování přípravy Center svými obviněními a lžemi. Deformace charakteru je vážná věc.

Žádám čtenáře poselství, zveřejňovaných každý týden, aby se sami rozhodli, zda v těchto bouřlivých časech považují tyto informace za dobré a žádám je, aby otevřeli svá srdce pravdě. Prosím, pomozte nám překonat tuto negativitu, tuto nenávist, tuto mstu, která se valí všude prostřednictvím internetu a v žádném případě nepřispívá lepší budoucnosti.

Volba je na vás, já jsem pouze posel.

Chci poděkovat každému, kdo do mě a do práce Nadace vložil důvěru. Založíme Centra, začneme v Irsku, a mnohá další ve světě budou následovat. Nelze to zastavit. Jsme oddaní tomu, aby se tak stalo - přes všechna zdržení. Chceme lepší svět pro všechny.

Veronika


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge