Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 29. června 2014

Montague Keen - 29. června 2014

Svět Ducha si přeje se k tobě připojit, aby poděkoval všem těm, kdo přispěli k tomu, aby tvá návštěva Irska byla tak úspěšná. Sdíleli jsme každý její okamžik spolu s tebou. Opět jsi dokázala uvolnit další zablokovanou energii. Bude to trvat a vyžádá si to úsilí, než se energie zcela uvolní. Proto, moje drahá, je důležité, aby ses´ přestěhovala do Irska. Všechno to cestování sem a tam je příliš, než abychom to po tobě mohli žádat. Opakuji, Irsko je klíčem, který vše odemkne.

Zavedli jsme tě na správná místa, aby se udála tato proměna. Nic se neděje náhodou; dokonce ani předtím, než se věc naplánuje. D rozpoznal tento potenciál. Je to vybrané místo. Nyní musíš požádat o pomoc, abys´ se vymanilo od indoktrinace vnucené Vatikánem. Potřebuje se obrátit ke své pravé historii a poznat, kdo jsou Irové.

Ty, má drahá, znáš dva klíče které musí být plně odemčeny. Začala jsi tento proces 26. května a pokračovala jsi 23. června. Chce to čas a úsilí, a bohužel, peníze. Jsme vděčni MM, že tuto poslední návštěvu financoval. Každý krok zajišťuje, aby tento proces probíhal rychle a úspěšně. Váš svět je v nebezpečí a jisté odnože stále dělají co mohou aby vytvořily “důvod“ pro Třetí světovou válku. Všichni, kdo patří ke světlu se musí spojit, aby tomu zabránili. Žádáme po tobě mnoho, moje drahá. Snažíme se k tobě přivést pravé lidi, aby ti pomohli na tvé cestě. Není možné, abys´to dělala sama. Slibuji, že po tvém boku budou ti praví, dohlédneme na to. Čím dříve bude dokončeno uvolnění energie, tím lépe pro lidstvo. Utrpení ve vašem světě musí přestat a ti, kdo ho vytvářejí, musí sami sebe odstranit z této planety.

Dokud hrůza toho, co bylo doposud před vámi skryto, nebude odhalena a lidé si plně neuvědomí jak jste byli zrazováni těmi, vůči kterým jste byli vychováváni abyste jim věřili, nic se nemůže hnout kupředu. Musíte to vidět. Také musíte vidět lidi takové jací jsou, ne takové, jak vás učili že jsou. Je nutno čelit nepříjemným skutečnostem, není před tím úniku. Kabala vytvořila vymyšlený svět s lidmi, které jste byli vedeni uctívat a respektovat, ale nyní se opona odhrne a bude odhalena pravda ve vší své ošklivosti. Nebude lehké přijmout, že vás tito lidé oklamali. Žádáme vás, abyste s nimi jednali klidně a důstojně. Vědí, že jejich čas vypršel. Mnozí se vám vydají na milost, a budou očekávat, že je pochopíte. Mnozí se narodili do situací,které si nevybrali. Dívejte se na každý případ individuálně. Neodsuzujte všechny. Mnozí budou opravdu litovat a prosit o o milost. Pamatujte, že ztratí vše, co si nahromadili na váš úkor. Bojí se vás.

Máte přátele z jiných planet kteří jsou připraveni a chtějí přijít pomoci. Nemáte se čeho obávat. Chtějte pomáhat a radit, zejména těm, kdo jsou stále ve 3D. Věci se vyvíjejí rychle, takže buďte připraveni se pohnout kupředu dle okamžité situace. Dáme věci do pořádku, aby mohly proběhnout určité akce bez problémů. Dáme znamení, kdy se tak stane. Nic se nemůže odehrát, dokud nedáme svolení aby se to stalo. Bylo ti řečeno, co máš očekávat, tak buď připravena k akci. Je to Božský Plán, nemůže být změněn, ani mu nelze zabránit. Ti, komu věříš, vědí, co se od nich očekává a chtějí zde být pro tebe. Trvalo mnoho let, aby se plán uskutečnil. Načasování pro akci bude dobré, když vydáme povel. Ty, moje drahá, si se na tuto chvíli připravovala mnoho let. Byla si vedena k lidem a místům, aby se to mohlo uskutečnit, a ono bude.

Naše centra budou důležitá, protože lidé budou potřebovat pomoc a vedení. Zajistíme pomoc a radu, jak pěstovat zdravé potraviny, a jak vyrábět zdravé léky, všechny přírodní prostředky, které odstraní nemoci, zapříčiněné jedy ve vaší stravě, vodě a vzduchu. Je to základní část procesu, kterým musíte projít, když budete postupovat ke světlu. Mysleli jsme na všechno. Nezklameme tě.

Prosím, pokračujte v práci na ley liniích. Úspěšně odblokováváte jejich energii. Tato práce je životně důležitá. Prosím, používejte svou mysl také na to, abyste se propojili s Tarou a Uisneach, abyste pomohli odblokovat také jejich energie. Děláte nádhernou práci. Jednoho dne uvidíte, jak se vaše úsilí vyplatilo. Přebíráte kontrolu a uvolňujete, co je oprávněně vaše. VY JSTE TVRůCI NOVÉHO SVĚTA. JE TO VZRUŠUJÍCÍ DOBRODRUŽSTVÍ. AŤ JSOU CÍLEM MÍR A HARMONIE. Budete překvapeni, jak bude lehké odstranit všechny „důvody“ pro válku. Ti, kdo nyní žádají válku, již s vámi dlouho nebudou.

Další planety se na vás dívají jak kráčíte po cestě. Pomáhejte, aby ti kolem vás pochopili, co se děje. Staňte se jejich průvodci, sdílejte své vědomosti. Když vystoupíte do světla, automaticky vezmete ty kolem vás s sebou. Je to obrovský vyučovací proces pro vás všechny. Připravte se na to, že se zbavíte všech starých systémů víry, které sloužily k tomu, aby vás věznily.

Potřebujete toto centrum v Irsku jako místo setkávání s těmi, kam mohou přicházet ti, kteří budou potřebovat pomoc. Může být využíváno pro všechny druhy setkání, konferencí, seancí, přírodních ošetření, atd. Prosím, pomozte Veronice aby to koupila. Než odejde k Duchu, založí 6 center po celém světě. Zanechá na místě ty, kdo budou pokračovat v její práci a oni založí centra v každé zemi vašeho světa. To je náš cíl. Prosím, pomozte nám jej splnit. Naše práce musí pokračovat. Časem pochopíte, proč to tak musí být.

Moje drahá, společně děláme pokroky. Tvoje těžká práce v Irsku ukazuje výsledky. Prosím, udržujte kontakty které jste tam navázali. Jsme na cestě k úspěchu. Přijdou další a budou se podílet na tomto těžkém úkolu.

Jsem v duchu s tebou. Vždy po tvém boku,

Tvůj oddaný, Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge