Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 29. března, 2015

Montague Keen - 29. března, 2015

Když jsem odešel do světa ducha, nikdy jsem neměl v úmyslu stát se tím, kdo bude otevírat vaše mysle ohledně vaší skutečné historie. Když to děláme společně, můžeme zachránit vaši planetu před těmi, kdo jsou rozhodnuti zničit lidstvo a převzít planetu pro sebe. Mnohokrát již ukázali, co jsou zač, ale vy jste nepochopili, co se vlastně děje. Měli byste přečíst zprávu Alexandra Solženicyna, zprávu z první ruky o hrůzách, [ pdf document ] které se veřejně děly ve dvacátém století, kdy mnozí z vás žili. Vždy to bylo skryto. To ukazuje, co se každý den děje a vy to nevidíte. Když si zvolíte to nevidět, stáváte se spoluviníky. Je to vážná záležitost.

Veronika a já nejsme jediní, kdo se snaží otevřít vám oči. Jsou mnozí, kdo hledali a našli pravdu. Sdílejí ji s vámi. Abyste mohli nějak naložit s tímto VELKÝM PODVODem, musíte se vrátit do starého Irska, kdy Řím a další začali s jeho převzetím.

Z písemností CONORa MAC DARIho:

" Hierarchie v Římě věděla, že irská církev IESA CRIOST (Ježíše Krista) zavedla na západě kontinentu křesťanství, nebo uctívání slunce.

Systematické potlačování faktů, což je téměř neuvěřitelné, ohledně historie toho, čeho Irsko dosáhlo, je bezostyšné a prováděly ho již zmíněné subjekty. Je nad slunce jasné, že dějiny Irska napsali jeho nepřátelé.

Politika destrukce, potlačování a pozměňování byla v Irsku praktikována Římem, a byla prováděna i na západ od kontinentu. V Mexiku, jako i jinde, bylo vše, co se podobalo křesťanství, dle možnosti zničeno. Římští kněží zničili všechny knihy, co našli a ty co zachovali, byla změněny. Vymazali celé kapitoly z písemností domorodých historiků, kteří psali o dějinách Mexika.

Když uvážíme, že Irové byli „Féničané“ a také, jak se ukázalo, že “Židé“ byli kněžským kultem irské rasy, je jasné, že identita těchto lidí je jedno a totéž. Badatelé si všimli vztah mezi „Židy“ a „Féničany“ a přisoudili jim zásluhy za rozšíření židovské kultury a vlivu. Nechali nás, abychom si mysleli, že se toto spojení týká DVOU NÁRODů, obývajících sousední části země - Židé že obývají vnitrozemí s pastvinami a Féničané pobřeží. Dle toho to posuzovali i badatelé. „Féničané“ a „Židé“ byli jedna a ta samá rasa, jako jí jsou dva bratři žijící v jedné domácnosti anebo otec a syn v jedné rodině.

Jsou to pouze falešná jména irské rasy; sídlem, centrem a domovskou zemí bylo Irsko, nikoliv východní pobřeží Středomoří či Sýrie.

TOTO UKAZUJE NA VELKÝ PODVOD V DĚJINÁCH A JISTĚ POMůŽE TOMU, ABY BYL ZÍSKÁN JASNÝ POHLED NA MINULOST A ABY SE RYCHLE ROZŠÍŘILO POVĚDOMÍ O TOMTO PODVODU, KTERÝ NA NÁS UŠILI.

TENTO PODVOD BYL PŘÍČINOU NEJASNOSTÍ MEZI VĚDCI A BADATELI. ALE IDENTITA TĚCH „TŘÍ RAS“, tj. ŽE SE JEDNÁ O JEDNU RASU, JE SKUTEČNOSTÍ, KTERÁ JE ZDE UVÁDĚNA POPRVÉ.

Toto odhalení pomůže budoucím badatelům a filologům vystopovat a vyjmenovat změny, k nimž došlo ve třech písmech: irském, hebrejském a fénickém. Jedná se o variaci jednoho.

Irové byli inspirující zakladatelé křesťanství, což je jasně vidět z toho, co bylo doposud odhaleno a jejich rituály jsou stále vidět v zakamuflovaném křesťanském uctívání slunce v dnešní době. To vše poukazuje na to, že na křesťanech celého světa byl spáchán podvod, strašný a krutý. Příčina toho již není tajemstvím

Na JEHO počest, na JEHO oslavování a UCTÍVÁNÍ, vystavěli ty velké a nádherné pyramidy, věže, obelisky, sfingy a chrámy. Krátce řečeno, všude lze najít jejich práci a myšlenky - od ruin kamenných chrámů v Angkor Watu v daleké Kambodži, od Ellory a Jeskynného chrámu v Elefantě v Indii, až po ostrovy v Pacifiku, od Irska po Egypt, od Sýrie po Peru, Yukatán a Mexiko. Charakter jejich díla si nelze splést.

Fakta jsou tak jasná, že si je nelze splést nebo odložit stranou, existují přesvědčivé a jednoznačné důkazy; ukazují světu, že náboženské instituce a civilizace, které existovaly na západním kontinentu po tisíce let, přinesli kněží starého irského uctívání slunce a náboženství IESA CHRIOST, BOHA SLUNCE. "


Nikdy nebylo tak důležité poznat a chápat pravdu. Dochází k obrovským změnám a musíte chránit sebe a vaši planetu. Jedná se o situaci, kdy buď zvítězíte, nebo padnete. Společně můžete lehce zvítězit. Neztěžujte si to. My, v duchu, jsme připravovali vaše probuzení již nějakou dobu. Potřebovali jsme klíčové lidi, jako je Veronika, aby byli na svých místech a fungovali jako prostředníci. Když plně pochopíte, co bylo uděláno, aby vás obelhali s cílem převzít kontrolu, celý obraz bude absolutně jasný a vy radostně podniknete potřebné kroky, abyste převzali zpět kontrolu nad tím, co je právem vaše. Zachráníte Planetu Zemi pro příští generace, aby žily v míru a lásce.

Prosím, pokračujte v posílání lásky a světla do Londýna a všem ley liniím, aby se uvolnila ta nádherná energie pro lidstvo. Posílám lásku a vděčnost všem, kde s touto prací pomáhají. Je to cennější než si uvědomujete. Prosím, také posílejte lásku a světlo těm, kdo mají poslání zachránit lidstvo před záhubou. Společně tvoříte 99%. Můžete to udělat. Nemohou uspět bez vaší pomoci. Je čas říct NE.

Udělej si pro sebe čas. Potřebuješ si odpočinout. Dej si pauzu, potřebuješ ji. Útoky jsou vyčerpávající. Brzy, moje drahá budou minulostí.


Miluji tě navždycky. Tvůj oddaný Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge