Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 23. březen 2014

Montague Keen - 23. březen 2014

Moje drahá, pochop, že důvodem, proč je na tebe posíláno tolik problémů, je snaha o odvrácení tvé pozornosti od naší práce. Náš projekt má pracovat s OSMI OBELISKY V ŘÍMĚ. Tyto obelisky jsou propojeny se všemi ostatními obelisky na celém světě, které jsou součástí ley linií. Jejich ENERGIE musí být uvolněna.

Žádám vás, abyste pro tuto práci spojili své energie. Jste mocné bytosti. Využijte svoji sílu, abyste zemské energie uvolnili pro lidstvo. Dejte do toho úkonu všechno co můžete. Veroničin tým pro vás připravil MEDITACI. Takto se to může udělat. Věnujte tomu svou plnou pozornost a pokračujte v tom, dokud se neosvobodíte ode všech negativních systémů kontroly, a nebude zastaveno všechno zabíjení.

Lidstvo se spojilo a spoluprací se osvobodíte ode všech zkorumpovaných kontrol.

Ať je vašim světlem láska. Vždy jsme s vámi.

Děkuji, drahá, že jsi do toho dala tolik úsilí. Uspějeme!

Tvůj navždy oddaný Monty


Celosvětová meditace pro lidstvo se zaměřením na Řím
(viz PDF)Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge