Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 15. ledna, 2017Montague Keen - 15. ledna, 2017

Přesně před 13 lety jsem odešel do světa ducha. Pro mne to byla nádherná zkušenost, když jsem byl přivítán těmi, kdo mě inspirovali a vedli po celou dobu mého života na Zemi. Bylo důležité, abych přesně viděl, co bylo uděláno za účelem vyhubení lidské rasy ze strany těch, kteří se infiltrovali do všech vlád, za použití záludných metod jako je vydírání, aby zajistili, že vaše vlády budou sloužit pouze jim a jejich zájmům. Ti co patří ke Kabale, jsou experti v manipulování lidí. Mají léta praxe. Po mnoho let systematicky ničili vše dobré, co člověk potřeboval k přežití na Zemi a pak vás přinutili, abyste platili za privilegium, že jsou na vás prováděny experimenty. Jejich vakcíny vás nezabíjely dostatečně rychle, takže teď do nich přidali víc rtutě, aby ten proces urychlili. Také uvedli v platnost nové zákony, aby vás přinutili, že jim umožníte, aby do vás očkováním vpravili své jedy. Co jste s tím udělali? Pokorně jste to přijali?

Vše, co Kabala zařídila, abyste se naučili, je přesný opak pravdy. Pan Trump zajistil, aby vám byla řečena pravda, takže se na něj zaměřila plná pozornost Kabaly, která se pokusila zabránit mu v tom, aby se stal prezidentem. Neskočte na lži, které se na vás valí ze všech stran. Kabala používá ty bez mozku, kteří udělají cokoliv, co se po nich chce, jenom když dostanou zaplaceno. Nemají dost inteligence, aby si uvědomili, že když ubližují svému bližnímu, ubližují také sobě.

Amerika se stále snaží o třetí světovou válku. Jejich zoufalství je hmatatelné. Ti lidé, kteří volají po válce, nemají v úmyslu zůstat v Americe. Mají své nové domy jinde, kde jsou bezpeční před vydáním do USA, aby se nemuseli zodpovídat za zločiny proti lidem. Věří, že mohou uniknout před svými zlými činy proti americkému lidu. Příliš mnoho Američanů bylo použito jako potrava pro děla, která posloužila Kabale. Víte, že mladí Američané byli znovu a znovu používáni, aby bojovali ve válkách sloužících k tomu, aby byla Kabala bohatá a mocná. Znamená pro vás život tak málo? Kde je váš respekt vůči druhým lidským bytostem? Proč vždy uvěříte lžím Kabaly, jako byly ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ, KTERÉ NIKDY NEEXISTOVALY? Jsou to TI SAMÍ LIDÉ, kteří chtějí třetí světovou válku. Stále vám lžou a budou v tom pokračovat, dokud neprohlédnete jejich hru a neodmítnete ji hrát. Život je vzácný, važte si ho.

Hlavní hráči Kabaly odcházejí. Nikdy nečekali, že budou odhaleni. Nevěřili, že jste natolik inteligentní, abyste si uvědomili, co jsou zač. Manipulují vámi od kolébky po hrob. Jste jejich loutky, vždy připraveny poslechnout každý jejich pokyn. Bohatství vzniklo z vašeho potu, protože vy jste jejich poslušnými otroky. Štítí se vás a pohrdají vámi, a přece vás potřebují, abyste jim sloužili. Shazují vás, jakoby jste nic neznamenali., ale bez vás by na Zemi nemohli existovat. Tolik se jim líbí jejich ceremonie, kdy obětují vás a vaše bližní. Toto rituální obětování je velice rozšířené, ale v mnoha zemích zůstává úspěšně utajováno. V největších zemích, kde k tomu dochází, bylo víko odkryto. Takové obětování se děje od doby, kdy se Kabala infiltrovala na Zemi a kdy se naučila, jak se živit lidskou krví, lidským masem a energií.

Kabala si nezaslouží vaší úctu. Je na čase podívat se na vaše lidské bližní a prokázat nějakou úctu jim. Ve vaší televizi promítají hry kontrolující mysl; požadují, abyste naslouchali jenom jim, abyste věřili jejich lžím a poslouchali jejich příkazy. JSOU ZOUFALÍ. BOJÍ SE VAŠÍ ODPLATY A ODHALENÍ JEJICH ZLOVOLNÝCH SKUTKŮ. Toto je významná doba, která se teď v Americe odehrává, protože tamní situace ovlivní celý svět. Zeptejte se sami sebe: jak mohou mít Američané tak ovládnutou mysl? Jak mohou být tak slepí, že nevidí korupci, jež je obklopuje? Posílejte jim vaši podporu a modlitby, aby sami uviděli pravdu a udělali, co je pro Ameriku a její lid nejlepší. Ať Bůh žehná americkému lidu a vede ho, aby udělal, co je pro Ameriku a pro svět správné.

Věřte si. Když se dostatečný počet z vás rozhodne, že si přejete osvobodit se od Kabaly a že jste připraveni znovu vybudovat život bez válek, chudoby a strachu, bude vám poskytnuta veškerá pomoc, kterou potřebujete.

Irové, prosím projevte 21. ledna Davidovi Ickemu "CEAD MILE FAILTE". Vezměte si k srdci jeho moudrá slova a vezměte si z nich ponaučení.

Zpráva od Veroniky
Opravdu jsem si nemyslela, že budu moct žít bez Montyho. Byl mi VŠÍM. Láska vyzařovala z jeho očí, z jeho úsměvu. Jeho smích potěšil všechny, kdo ho znali. Byla s ním taková legrace a měl úžasný smysl pro humor. Naplnil mou duši radostí. Postrádá ho každá buňka mé bytosti. Nemohla bych pokračovat, kdyby stále nebyl v duchu se mnou. Přeji si, aby každý mohl poznat takovou lásku. Je to esence života. Když po pádu Kabaly vybudujeme nový život, láska znovu zaujme v životě člověka své oprávněné místo a my se znovu propojíme s vesmírem tak, jako za starých dobrých časů.

MONTY
Má drahá, zkoumáš všechny možné cesty, nic nevynecháš. Budeš úspěšná. Zkus nebýt smutná, má lásko. Nikdy tě neopustím. Taková láska nemůže zemřít.

Tvůj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge