Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 9. června, 2017Montague Keen - 9. června, 2017

V posledních deseti dnech vám byl ukázán rozsah pomoci, která byla poskytnuta lidstvu v zájmu Posunu. Bylo posíleno vaše spojení s Andromedany. Představili se Palladiáni a také s vámi pracovali. Sledovali jsme vaše překvapení, když se připojili Blue Aviani a nabídli vám pomoc a podporu. Portály velmi úspěšně pracují, jak mají. Teď si uvědomuješ, jak se změní energie a světlo při jejich příchodu na náš pozemek. Každý z nich má při ukotvení světla na Zemi jinou roli.

Je dobře, že se to teď zajistilo. To vše je součástí plánu. Pomoc od světla vždy způsobí útok z temné strany. To, čím jsi kvůli nim musela v pátek projít, bylo odporné. Je to síla tvé mysli, která ti pomáhá dostat se z těchto útoků.

Víte, že moc Kabal se postupně zmenšuje. Ve světle nemohou přežít. Postupujete. Když ty a tví přátelé uvolníte z portálů energie, co byly přede všemi ukryty, lidstvo učiní obrovský krok vpřed. Čas a vibrace se vzájemně ovlivňují a tělo musí být schopno takové vibrace vydržet. Děláme velké kroky směrem k našemu cíli. Nelze nás zastavit. Ve vašem 3D světe dochází ke změnám; uvědomte si je a přivítejte. Vysíláme informace v mnoha podobách. Nemůžeme dopustit, aby masakr lidských bytostí pokračoval. Kontrola nad Zemí se musí vrátit do bezpečných rukou lidstva. Podvodem jste byli nalákáni, abyste předali svou moc a kontrolu vetřelcům, kteří si doposud myslí, že vás mohou zabíjet a zabrat si Zemi pro sebe. Proto, má drahá, přichází pomoc z jiných dimenzí, aby vám všem pomohla přežít a Zemi si udržet. Teď jsou prověřovány jejich tajné společnosti. Je to pro ně nové, protože klamali lidi po celé generace, aby uvěřili, že oni jsou zde proto, aby lidem pomohli vyrovnat se s problémy, které vznikly kvůli jejich bankovnictví a válečným mašineriím.

Teď víte, že nejste sami; pomoc přichází z mnoha směrů. Jsme schopni provést změny, potřebné k odstranění všeho, co je zkažené.

Jak víte, Kabal buď uvězní, nebo zabije všechny, které považuje za hrozbu. Ne všechna úmrtí jsou přirozená. Děje se to denně. Je vypracován seznam všech, kterých se chtějí zbavit. Zacházejí daleko, aby zavřeli lidi světla, kteří by je mohli odhalit. Doposud jsme nenašli právníka, který by jimi nebyl zkompromitován. Jistě je v Kalifornii někdo, kdo je čestný a má na srdci nejlepší zájem lidstva. Tento případ je velmi významný a nakonec bude o něm natočen film. Budou o tom napsány knihy. Je to tak ohromující, že si to ani nelze představit. Je to tak mimořádné, mohla to vymyslet pouze Kabal.

Prosím, pomozte nám osvobodit toho nevinného mladého muže, jehož jediným úkolem v životě je pomáhat lidstvu. Vše, co měl, mu Kabal prodala. Je ve vězení, v Kalifornii nemá peníze ani přátele. Potřebuje energii vašich modliteb, které by ho osvobodily. Je pouze jedním příkladem toho, co Kabal dělá, aby se udržela u své nezákonné moci.

Když se každý z vás naučí používat svou vlastní sílu a budete vědět, kým jste a jaký je váš smysl života na Zemi, pak se všechno změní. Mohu vás ujistit, že se jedná o to, abyste si vzali zpátky svou moc, kterou jste předali Kabal. Znovu se spojte s mocnou bytostí světla, kterou jste kdysi byli a jakou se můžete znovu stát v okamžiku, když se pro to rozhodnete. Takové rozhodnutí záleží jenom na vás. Teď žijete v době, na kterou jste všichni čekali, tak ji maximálně využijte. Nečekejte, že vám řeknou pravdu v televizi a novinách. Jejich majitelé by to nikdy nedovolili. Chtějí, abyste byli poslušní zombíci, poslouchající vždy své páníčky z Kabal. Kolik let jste ještě ochotni čekat, než řeknete, že to stačilo? Zjistíte, že život je i o jiných věcech než o plnění všech pokynů Kabal, která si přeje zničit lidstvo.

Vidíte, jak moc Vatikánu mizí, když je každým dnem odhalováno čím dál víc zkaženosti a zhýralosti a čím víc očí se otevírá pravdě. Závoje se zvedají a vše, co bylo tajeno, se obnažuje. Není to hezký pohled. Je to jako hororový film, tady ale trpí a umírají skuteční lidé. Bude to pokračovat, dokud vám z očí nespadnou šupiny a vy neuvidíte skutečnost té situace. Musíte nalézt sílu na podniknutí akce, abyste udělali potřebné změny. Kolikrát vám musím připomínat, že nic není, jak se zdá.

Kabal vznikla, aby přetvořila člověka. Chtěli totální kontrolu a získali ji. Lidstvo slepě nalítlo na jejich chytré plány. Učili vás, abyste je ctili a mnozí z vás to stále děláte, protože jste zatím nesňali klapky z očí, jelikož se bojíte následků.

Určitě je snem každého člověka život v míru a hojnosti. To vás čeká, pokud uděláte krok vpřed. Přestanou všechny války a všechny země budou vzkvétat. S trochou pomocí a podpory ze strany vyspělejších zemí budou vzkvétat i chudší země. Válka nebude zapotřebí. Ti, co na Zemi nepatří, si musí promyslet svou pozici. Musí se rozhodnout, zda Zemi opustí stejně, jak sem nezákonně přišli, anebo zde budou i nadále žít jako hosté, dle zákonů, které stanoví lidstvo. V tomto období změn musíte brát do úvahy všechno a všechny, protože nikdo není osamoceným ostrovem. Vše se musí dít ku prospěchu všech. Bude mít z toho prospěch lidstvo jako celek.

Má drahá žena je vyčerpána. Posledních pět dnů pracovala dlouhé hodiny s přáteli z Holandska a Irska. Bylo toho dosaženo docela hodně a hodně věcí bylo spraveno.

Chtěl bych poděkovat jejím přátelům, že s ní pracovali jako tým. Viděli, jak byl na ni podniknut útok a jsou si vědomi, co musí vytrpět. Obzvlášť zlé to bylo, když navštívili posvátné místo. Šokovalo je to. Jedině vůle uspět jí dává sílu mysli, aby svou práci dokončila.

Má drahá, prosím, trochu si odpočiň, dej svému zuboženému tělu šanci, aby se zregenerovalo. Na palubě s námi jsou teď tví přátelé z jiných planet. Projevili ti svou podporu. Dovolil jsem jim, aby používali můj zvonek, kterým upozorní na svou přítomnost.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge