Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 9. března, 2014

Montague Keen - 9. března, 2014

Naše srdečné díky všem, kdo se zúčastnili odstraňování temných energií z Toru v Glastonbury, Anglie. Tento inspirativní obrázek jasně ukazuje výsledek vaší snahy: RENATA VAN RIJSOORT z Holandska namalovala obrázek Glastonbury. Konstatuje:

“Závoje odstraněny,volný průchod opět umožněn, což nás vede očividně, evidentně a nezadržitelně k Novému Avalonu. Z brány vyzařuje do světa Michaelova energie, aby chránila; temné energie to již nikdy nezískají zpět.“

Toho se dá dosáhnout, kdy se všichni spojí a pracují jako jedna lidská rasa. Tato práce musí na celém světě pokračovat. Dokázali jste, že to můžete udělat. Vše, co je po vás požadováno, je, abyste převzali kontrolu a odstranili vše, co je temné a negativní. Mnozí se probouzejí a odmítají být potravou pro kanóny ve válkách které slouží pouze několika těm, kdo takovou energii potřebují aby přežili. Jak se rozšiřuje světlo, odhaluje vše, co je falešné. Jejich propaganda již nepřesvědčuje veřejnost, která nyní vidí války takové, jakými doopravdy jsou.

Je důležité, abyste se byli vědomi toho, co bylo mnohým z vás uděláno. Musíte pochopit, že byla použita cizí síla, která vnikla do vašich myslí, aby vás přinutila dělat věci, na které byste jinak nikdy nepomysleli. Veronika si to uvědomila, když přítel, který je obvykle rozvážný a zodpovědný, řekl, že se mu nedávno dvakrát stalo, že byl mentálně tlačen k tomu, aby skočil z jedné z nejvyšších budov v Londýně. Stalo se to v posledních několika týdnech.

Minulé pondělí to vypadalo, jakoby na Veroniku sestoupil obrovský černý mrak. Najednou cítila beznaděj a opuštěnost, tak sama, jako nikdy předtím - tyto pocity byly natolik silné. Temní se pokoušeli přinutit ji, aby to vzdala. Kohokoliv se pokoušela kontaktovat, ten byl nedostupný, takže se cítila opuštěná. Její zoufalství bylo obrovské, ale nakonec ji její odhodlanost přežít a dokončit práci přes to přeneslo.

O několik dnů později ji kontaktoval druhý kolega, který zažil stejný scénář. Musíte pochopit, že toto je na vás směrováno, a ačkoliv je to velmi bolestivé, přežijete to. To vám pomůže porozumět tomu, proč to tolik lidí nedávno vzdalo. Varovali jsme vás, že Kabala použije proti vám všechny zbraně svého arzenálu. Měli k dispozici mnoho let, aby se na tuto dobu připravili. Musíte být bdělí a bránit se.

V tomto všem mají velký význam peníze.Jsou používány, aby způsobily velký stres a tak se zajistilo, že již budete v oslabeném stavu mysli, když na vás vyšlou takovéto sebevražedné myšlenky. To vše poukazuje na to, jak se vás bojí. Zoufale vám chtějí zabránit v tom, abyste na Zemi dokončili své poslání. Říkám vám: buďte silní a věřte si. Brzy peníze ztratí nad vašimi životy moc. Jsou používány jako zbraň, aby vás udržely při zemi a v poslušnosti. Když ztratí svoji moc, všechno se změní, a tento den se blíží.

Nyní přebíráte kontrolu nad svým osudem, a to je dobře. Učíte se spolupracovat pro dobro lidstva. Vidíte ty, kdo podporují válku, jako loutky poslouchající rozkazy.Velký obraz se vám stává jasnější: tajné plány které vytvořili, se rozpadají a oni SE OCITLI NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ NAZÍ. Pozorně si rozvažte, jak se vyrovnáte se situací, když se to nakonec rozpadne. Nikdy, nikdy se nesnižte na jejich úroveň. Protože to by jim hrálo do karet a to vy nechcete.

Našli jste svoji sílu a tou je, spolupracovat jako jedna lidská rasa. Dokázali jste, že to můžete udělat. Udělali jste to v projektu Ley Linií. Vše ostatní, o co budete požádáni abyste udělali, aby se věci posunuly kupředu, bude lehké. Převzali jste kontrolu. Vězte, že uspějete. Pracujte s důvěrou, vědomi si toho, že když budete spojeni, obstojíte, když se rozdělíte, padnete. Také jste se naučili, že jazyk není překážkou pro spolupráci. Naše vděčné poděkování patří všem, kdo zprávy překládají, protože plní nejdůležitější úkol ve spojování lidí. Bez jejich přispění by to nebylo možné.

Buďte bdělí a učte se rozlišovat co je opravdové a co není. Buďte si vědomi, že můžete být napadeni všemi druhy virů, kontroly mysli, atd., aby se pokusili zabránit vám v probuzení se. Kdo je připraven, není zaskočen! Víte, proti komu stojíte, i když oni jsou nepochybně silní, vás je 99%. Vaše síla je v počtech, a v tom, že jste si vědomi, co mají v plánu.Teď vás nic nemůže zadržet. Společně odstraníme vše temné a negativní. A nejkrásnější na tom je, že nebudete muset vystřelit ani jednu ránu. Chceme vám pomoct vytvořit mírové prostředí, v němž bude lidstvo vzkvétat, jak tomu bylo předtím. Buďte zde pro druhé, vždy připraveni pomoci, když bude potřeba.

Moje lásko, byl to perný týden. Protože jsi citlivá, cítila jsi bolest, kterou na tebe vyslali, a také pocit zoufalství a beznaděje. Ale v duši jsi věděla, že přežiješ, aby jsi pokračovala v práci kterou máš na Zemi. Pamatuj, Temní bojují o přežití. Mají mnoho zbraní, které bez váhání použijí, ale jejich čas končí a oni padnou. Máme na naší straně pravdu a světlo. Víme, že zvítězíme. Obě strany života se kvůli tomu spojily, takže neselžeme.

Buď v klidu, drahá. Snaž se na sebe netlačit. Mnohokrát ti byl ukázán výsledek. Víš, co se stane. Vše do sebe přesně zapadá, jak to má být.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge