Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 8. března, 2015

Montague Keen - 8. března, 2015

Lidé nacházejí odvahu k tomu, aby řekli NE kontrole a korupci, kterých byli obětmi po 2000 let. Aby mohl být aplikován plán Nového Světového Řádu, muselo být nejdříve zničeno IRSKO. Dokud se na toto díváte, nelze se hnout kupředu. Musíte říct, KDO A PROČ. Irové poprvé vidí tuto kontrolu a jsou NAŠTVANÍ. Jdou do ulic, aby ukázali svoji sílu. Říkají NE. Nyní začínají vidět, proč byli využíváni a zneužíváni těmi, kdo chtějí ovládnout váš svět.

Ano, těžko lze uvěřit, že mohlo být toho tolik učiněno, aby se lidská rasa dostala na nízkou úroveň, aniž by kdo pojal podezření. Bylo to chytré spiknutí. Bylo to potřeba před vámi utajit. Obrovskou roli v tom hrálo náboženství. Převzetí bylo naplánováno na koncilu v Nice, téměř před 2000 lety. Vatikán a jeho vyvolení „princové“ církve: Maltézští rytíři, atd., jsou za všemi VÁLKAMI, HLADOMORY, a EPIDEMIEMI NEMOCÍ, a vším, čím jste od té doby trpěli. Je to největší PODVOD od doby, co je Člověk na Zemi. Nenechte se oslepit veškerou tou pompou a ceremoniemi; je to kamufláž, určena k tomu, aby byl skryt pravý záměr.

Nyní posíláte světlo Londýnu. Lidé veřejně odhalují korupci. Před rokem by se to nestalo. Začínáte vidět, jak jste mocní. Pouze tím, že používáte vaši energii k posílání lásky a světla, může dojít k obrovským změnám. Můžete uskutečnit změny potřebné k přechodu do míru a harmonie. Vaše světlo odhaluje vše co je temné a zkorumpované.

Jakmile si irský lid uvědomí, kým je a co mu bylo vzato – jeho pravá historie, pak bude odhalen celý plán, včetně plánu na převzetí Země a zavedení Nového Světového Řádu. Věřte mi, odpověď leží v Irsku. Proto Řím nemilosrdně Irsko kontroloval. Vytvořil to, co vám bylo řečeno, že je bramborový hladomor. S nejvyšší jistotou to byl HOLOKAUST. Najdete pro to dostatek důkazů. JEZUITÉ za pomoci Britské koruny jsou odpovědni za smrt tisíců Irů. Prodávali Iry jako OTROKY do Afriky. Chtěli úplně zničit irskou rasu. Ale Irové dokážou přežít. Zvednou se a začnou znovu. Nyní je v jejich rukách svoboda celého světa.

Irská vláda neslouží irskému lidu. SLOUŽÍ ŘÍMU. Nemůžete ani odsouhlasit zákon bez souhlasu Říma. Irská vláda může dělat jenom to, co jí Vatikán dovolí. Má svázané ruce. Vatikánskou botu měli Irové na krku po 2000 let. Je čas pochopit, kdo kontroluje. Nejsou to loutky, ty pouze hrají svoji roli.

Řím poslal hochštaplera, Sv. Patrika, aby zničil všechny důkazy o velkých myslitelích, kteří v Irsku žili. Tehdy začala korupce lidstva. Nelze vyléčit problém, dokud neporozumíte tomu, co ho původně zapříčinilo. Prosím, pochopte, že první kroky k vytvoření Nového Světového Řádu byly podniknuty tam, kde je dnes Irsko.

Všude ve vašem světě jsou přístroje umělé inteligence, něco jako počítače. Kontrolují vás. Kontrolují vaše mysle a vaše myšlenky a udržují vás v poddajnosti. Brání tomu, abyste mysleli za sebe a uzavírají vás do matrixu. Tyto přístroje používají energii ley linií. Proto jsem vás žádal, abyste tuto energii osvobozovali pro lidstvo. V důsledku vašeho úsilí informace, které byly drženy v tajnosti, proudí ven a odhalují korupci.

Prosím, posílejte lásku a světlo do Londýna. Lidé již trpěli dost. Duchovní svět nad lidstvem pláče. Dělá vše, co je možné, aby vás osvobodil z otroctví. Žádejte o pomoc, protože nemůžeme zasahovat, dokud o to nejsme požádáni. Kolem vaší planety jsou mnozí, kteří čekají na vaše zavolání. Tato doba bylo naplánována. Ti, kdo jsou teď na Zemi, si naplánovali, že zde budou, aby vám pomohli posunout se k víře v pravdu a lásku. Dovolte vaší duši, aby se spojila s irským lidem, když pochoduje v ulicích. Protože každý z vás, bez ohledu na to, kde se na světě nacházíte, potřebuje, aby zvítězili. Závisí na tom vaše budoucnost. Osvobodí lidstvo. Vy všichni jste na jejich úspěchu závislí.

Potřebujete osvobodit svou mysl od kontroly mřížky a myslet za sebe. Nepřijímejte lži, které vás zotročují. Vizte věci, jaké jsou, a ne jak je vám řečeno, že jsou. Je důležité na to pamatovat. Čím více se probudíte, tím míň moci bude mít nad vámi Nový Světový Řád.

Podporujte se navzájem, kdykoli je to možné a spojujte se jako jeden. Protože v tom je vaše síla. Přišel váš čas. Buďte na sebe hodní, když spolupracujete. Nyní musí dojít ke změně a čím dříve k ní dojde, o to méně bude obětí.

Dobrodružství začalo v Irsku. Všechny další země budou následovat, ale muselo to začít tam. Obracejte se ke Zdroji, aby vám dal sílu učinit vše, co je potřebné, aby byl na světě mír. Když se nad tím zamyslíte, jak mohlo 1% doufat, že ovládne 99%, aniž by si většina stěžovala? Jste na tahu. Máte sílu říct: NE, nebudu podporovat vaše podlé záměry!

Lásku a světlo do Londýna. Energii do Irska, aby jim umožnila otevřít oči a mysle pravdě.

Moje drahá, ty věci byly udělány, aby vytvořily strach. Dívej se na ty útoky, co jsou vlastně zač. Jsou to poslední kácející se překážky na cestě ke svobodě. Lidstvo se probouzí a jeho světlo překonává temnotu.

Vždy jsem s Tebou. Tvůj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge