Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 1. října, 2017Montague Keen - 1. října, 2017

Hrát si s miliony myslí
Dívat se jak postupně reagují
na neviditelný popud.
Vést jejich touhy
velké či malé
aniž by si toho byli vědomy.
Je to VELKÁ a NEKONEČNÁ HRA V ŠACHY.
Mimořádně VZRUŠUJÍCÍ.

Sydney West, předseda Fabiánské společnosti

Fabiánská společnost byla založena v r. 1884 v Londýně. I dnes stále tlačí svou agendu směrem k Novému světovému řádu. Je jenom jednou z mnoha na světě; všechny se ukrývají pod různými identitami. Jejich filozofie je to, co na vás bylo uvaleno. Pro ně je to jenom hra. V jejich očích není lidstvo ničím. Nyní se probouzíte a nacházíte odvahu říct: „ Ne, tohle nechci. Již víc nejsem ochoten být vaším otrokem.“

Jen si vzpomeňte na slavného fabiánovce, jistého Tonyho Blaira a na jeho "zbraně hromadného ničení.“ Podvodem zavedl lidstvo do války. Války, která pokračuje dodnes a ničí lidskou rasu.

Komu věříte? S jistotou víte pouze to, co si myslíte vy sami. Nikdy již nedopusťte, aby vás opět zavedli do války tzv. „myslitelé“. Odmítejte přijímat, co říkají, že je pravda. Sami si to zjišťujte. Myslete na sebe a naučte se říkat NE, když je to potřeba.

Co by bylo z Fabiánské společnosti, kdyby ji lidstvo ignorovalo? Brzy by zmizela ze své současné existence, ale buďte si jisti, že by se znovu objevila pod jiným názvem. Kabal má mnoho převleků. Jsou všude, ukrývají se za nevinně znějícími názvy a společnostmi. Když se ženou kolem a snaží se udržet tu trochu moci, co jim zůstala, stávají se brutálnějšími než kdy jindy. To, že lidská rasa přežila, je prakticky zázrak. Kabal rozprašuje do vzduchu toxické chemikálie. Otevřeně otravují vaši vodu a potraviny a vnucují vám očkování, které je smrtelné a co děláte? Kde je váš hlas? Proč ty lidi volíte? Jak jim jenom můžete věřit?

Celý systém života na Zemi se musí změnit a to rychle. Proč vás vaše vlády systematicky zabíjejí? Od koho přijímají rozkazy? Kdo to je? Všechno ve vašem světě je ovládáno skrytou rukou. Nic, absolutně nic není takové, jak to vypadá. Ve světě hojnosti většina lidí bojuje o přežití. To nemůže být správné. Nechci slyšet: “Co s tím mohu dělat?“ Máte hlas a máte hlasovací právo, tak to použijte. Když přestanete podporovat politické strany, do popředí vystoupí správní lidé.

Podívejte se, co Kabal provádí lidstvu. Teď jsou děti zmatené a nevědí, co a kdo jsou. Již jim není dovoleno být dětmi. Všude jsou satanistické rituály zneužívání. Kabal z toho tyje, získává z toho energii. To nesmí být nikdy přijímáno jako normální. Děti musí být vždy chráněny.

Modlete se, jak jste se nikdy nemodlili. Meditujte, dělejte všechno, co vrátí moc zpět do vašich rukou a použijte ji na odstranění všeho temného ze Země. Modlete se za spravedlnost pro všechny lidi, zejména pro ty, které Kabal uvěznila. Prosím, pokračujte v modlitbách za Davida McCanna a za všechny, kteří byli nespravedlivě uvězněni.

Každý z vás je jiskřičkou světla. Když se spojíte s jiskrou, která je ve vás, vaše světlo bude jasně svítit. Když to uděláte všichni, ROZSVÍTÍTE CELÝ SVĚT. Kam se pak Kabal schová? Každý z vás má nějakou roli pro osvícení světa a odstranění temné kontroly. Ve spojeném světle nemůže Kabal přežít. Vyřešení vašich problémů leží ve vašich vlastních rukou. Kabal je tu, protože jste jí to dovolili.

Když si jednou najdete čas vystoupit z toho kolotoče a podívat se na život na Zemi otevřenýma očima, uvidíte jaký skutečně je a ne jak vám říkají, že vypadá. Kdo to řídí? Vysoko na seznamu jsou banky. Jejich zkorumpovaná kontrola nad všemi aspekty života na Zemi je nezákonná a zcela prohnilá. Celá myšlenka FEDu byla vytvořena proto, aby byla nad lidstvem zřízena úplná kontrola. Jak se smějí gójinům, kteří lopotně splácí úroky z něčeho, co nikdy neexistovalo! Bankovnictví je další mocný nástroj totální kontroly. Bavilo je vidět vás, jak trpíte, zatímco si oni chodí kolem ve značkových oblecích. Bankovnictví je korupce v akci.

Vatikán a všechny jeho odnože jsou, samozřejmě, hlavním systémem kontroly, který ve všech lidech vzbuzuje strach ze smrti. Jasně jsem řekl svým vlastním hlasem, krátce poté, co jsem zemřel: „Smrt je nejhezčí zážitek, jaký existuje. Rychle přejdete z jednoho stavu bytí do druhého. Správné slovo, jak to označit, je velkolepost.“ Já, který jsem poznal smrt, vám říkám, že je to absolutní pravda. Všechny ty nesmysly, které Vatikán učí, jsou používány na vytvoření strachu a tímto strachem vás ovládají. Chtějí vaši duši.

Vy jste vše, co je, tak proč těm lidem nasloucháte? Přestaňte být obětmi bank, náboženství, vlád. Jste lidská rasa, zakoušející život na Zemi. Když se od těch kontrol osvobodíte, budete svobodní. Svobodně myslet, svobodně žít bez omezení náboženství. Svobodně se spojovat s Bohem, Nejvyšší bytostí. Svobodně se rozhodovat na základě vašich vlastních zjištění, zda potřebujete nějaké léky. Lidské tělo nebylo stvořeno k tomu, aby zpracovalo chemické léky. Žít dle svého svědomí je nádherná věc. Velmi vám to doporučuji. Staňte se tím, kým jste!

Zpráva od Veroniky

Prosím, modlete se za úspěch jisté velmi důležité věci. Minulý týden byl tak traumatizující, jedna katastrofa za druhou. Když jsem řešila jednu, už se děla další. To vše bylo zorganizováno, aby způsobilo mimořádný stres. To, co provedli dnes v noci, když jsem se snažila spát, vyděsilo dokonce i mne. Myslela jsem, že všechno znám, ale na to si nikdy nezvyknu. Jejich útoky jsou brutální, ale nezastaví mne. Prosím, posílejte mi sílu, abych to zvládla a aby byly odstraněny všechny překážky, které mi Kabal dala do cesty.

Má drahá, tvůj život se stal bojem o přežití. Že jsi přišla o auto je pro tebe velká rána, i když bylo 16 let staré. Potřebovala jsi, aby fungovalo o něco déle. V chodu tě udržuje síla vůle. Budeš úspěšná.

Vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding (Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského občana, zadržovaného v Kalifornii a sbírka na právní výdaje prostřednictvím GoGetFunding).


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge