Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Български > Specials - СаЛуСа, October 18, 2013

СаЛуСа – 18 октомври 2013г.

Чувството за Единство и блажена радост ви обграждат с такава сила, която никога преди не е изпитвана, и ние се радваме на удивлението ви, когато те навлизат в съществата ви толкова мощно, тъй като намеренията и желанията ви са много високи и ви позволяват да изпитате все по-задълбочаващи се и по-удовлетворяващи чувства на Единение с Всичко. Колкото повече сте наясно с тези енергии, толкова повече искате да сте потопени в тях, защото те са от чиста Любов и Светлина и ви помагат да се изчистите напълно от всичко от старите енергийни модели. В тази фаза на финалното ви изчистване може да изпитате внезапна промяна на настроението си и чувствата си благодарение на някои стари проблеми, които внезапно са изчиствани, без да се преминава през обичайния процес, за който всички вие сте доста наясно. Това е заради силната ви воля, намерение и избор, с които проявихте последното изчистване по такъв красив начин с усещане на много силно присъствие на Ангелската Реалност и на вашите Водачи, а това ни позволява да споделим толкова много повече с всички от вас, които желаят да изпитат нашата връзка в този момент.

Ние чувстваме тази голяма вътрешна промяна във вас и знаем, че тя оказва голямо влияние върху всички останали, които са около вас или които ви срещат и много от тях осъзнават и усещат, че има толкова много повече в живота, който те изпитват. Именно осъзнаването на това ще ги води към собствените им промени и към колективната промяна на всички аспекти на живота на вашата планета. Ние сме тук, за да ви помогнем с тази промяна, и с нашата мощна връзка с вас осъзнаването на нашето присъствие е също част от това въздействие, защото вие поделяте нашата енергия с вашата собствена и след като настъпи точният момент да ви се представим открито с този много скъпо очакван момент на Разкриването, онези, които не са наясно с нашето присъствие, ще почувстват тази енергия и ще приемат по-лесно нашето идване, защото тази енергия ще им е позната. Така че бъдете наясно с голямата сила, която носите в себе си, тъй като тя ви води към опита на по-висшата ви реалност и добавя повече сила към всичко, което правите.

Продължавайте да се фокусирате върху онова, което мечтаете да изпитате, и наблюдавайте как всичко се трансформира и се изчиства в и около вас според желанието ви. Точно сега е моментът на собствената ви голяма промяна и ние знаем, че я чувствате много интензивно и разпростирате нарастващата си Светлина към всички останали, тъй като сте напълно пробудени за собственото си желание да сте в служба на другите и цялото ви същество изразява това желание чрез комуникацията и поведението си към всички останали. Знайте, че те го усещат, въпреки че може да не говорят за това, тъй като всички вие не бяхте свикнали да изразявате истинските си чувства и ги пазехте скрити във вас, но сега те са свободни да излязат от вас, разтоварени от илюзията, която някога ви обграждаше. Илюзията бързо изчезва от колективното ви съзнание и скоро ще дойде онзи момент, когато като общество ще сте готови за друго придвижване към новата Златна Епоха за Земната Нация, чиито форми и идеали сега се оформят.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и усещам мощното ви извисяване и радостта да знаете, че наистина се издигнахте над всичко старо и изпитвате истинско разбиране за Съществуването и Единството, което толкова мощно тече чрез собствената ви енергия и ви поддържа в блажено състояние на мисълта през повечето време. Помнете, че няма нужда да се придържате към нищо, което не ви прави щастливи. Вие сте свободни!

Канализирано чрез МАДАД

Превод:Tauno
http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/10/english-salusa-18102013.html
Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!

СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.
п»ї

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge