Home > > Sheldan Nidle - January 24, 2012

January 24, 2012

8 Muluc, 2 Yax, 8 Manik

Dratzo! Bir başka mesaja başlıyoruz! Geçen birkaç haftada, uzun zamandır karanlık Kabal’a boyun eğmiş olanların, yeni bir şekilde davranmaları istendiğinde yaşadıkları zorlukları gözledik. Dünyalı müttefiklerimiz bu Dünya’ya yeni bir realiteyi getirmeyi derinden arzu ederler, ancak eski üstatları için en uygun çareleri araştırmaya devam ederler. Bu devam eden oyalanma nedeniyle gerçekten hayretler içindeyiz! Bu acımasız Kabal’ın kadınları ve erkekleri Dünya’nızı çöküşün eşiğine getirmiştir ve aslında bu zararlı yolda ısrar etmektir. Düşünebileceğimiz tek yolun onları yok etmek olmasının nedeni de budur. Dünyalı müttefiklerimize her gün Dünya’nızın çok fazla acı ve ızdıraplara katlandığını, ve herkesin hayrına bir Dünya yaratmanın ve bu adileri bir kenara atma zamanının geldiğini hatırlatıyoruz, ancak daha yüksek bir vizyon için bu çağrılar bir bütün olarak grup içinde kulak ardı edilmiş görünüyor. Bununla birlikte, Dünya’nın gizli kutsal toplulukları bu yumuşak görüşü paylaşmaz: Onlara göre karanlık, insani olan her şeyin bir nefretidir ve onlar yasal olarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bunları engellemeyi isterler. Bu, bizim daha kolayca çalışabileceğimiz bir gruptur.

Bu grup yeni finansal düzenlemeleri yürütmekte olduğu için, bu gizli kutsal topluluklardan yeni koruyucu hükümetlerin kurulmasına önayak olmalarını istedik. Yükselmiş Üstatlar aynı fikirdeler ve onlardan uzlaşılmış birçok planla devam etmelerini rica ettik. Niyetimiz bu planları bir an önce gerçekleştirmek ve karanlık kabalın güçlerini sona erdirmek. Dünyalı müttefiklerimizin karanlık rejimin uzun zamandır işledikleri inanılmaz suçlarını bilmelerine rağmen bu konulardaki ayak sürümesi yüzünden şaşkınlık içindeyiz. Bu ülkelerin siyasi partileri o kadar yozlaşmış ki,kendi halklarına karşı hoşgörüsüzlükleri çok aleni olmaktadır. Bu hoşgörüsüzlük Dünya’nın her yerine yayılan son protestolara yol açtı. Yeni hükümet otokratik suç ortaklığına son verecek ve otoriteyi vatandaşların ihtiyaçlarına hakkıyla karşılık verici olmaya çevirecektir. Bunlar başarmayı düşündüğümüz şeye doğru ilk adımlardır: size Galaktik toplumu açıklama. Dünya’nızın yükselen bilinci toplumlarınızın işleme şeklinde de aynı derecede bir değişikliğe ihtiyaç duyuyor.

Mevcut hükümet formlarınız ne yeni teknolojileri ya da yeni bilinci bünyelerinde barındırırlar, ne de herhangi bir şekilde size karşı duyarlılıklarını geliştirmeye çabalarlar. Onlar tümüyle yolsuzluğa meyillidirler ve güçlü özel çıkarlarının kontrolü altındadırlar ve bölücü ‘ideolojiler’in boyunduruğu altındadırlar. Tüm bunlar sizden gerçeği gizleyen ve aynı zamanda size genel refahın temellerini sağlamada yetersiz kalan bir aldatmacayla sonuçlanır. Adayların özel fonlamalarına bir son vermek ve yalnızca onlara uygulanan özel kurallara uymaktan onları alıkoymak için düzenlemeler gereklidir. Bir hükümet makamını doldurmak, seçilmiş biri yurttaşlarına duyarlı olmaya yeterli olduğunda ödüllendirilen özel bir onurdur. Bununla birlikte, bu kriterlerin yalnızca bir geçici önlemi oluşturduğunu hatırlayın, çünkü paradigma değiştiren teknolojilere, örneğin her bir vatandaşı doğrudan idari ve yasal sürece bağlayan teknolojilere hızla uyarlamak için hükümetin çok daha etkili bir modeli gereklidir.

Bu Galaktik topluma sınır olduğumuz yerdir. Burada yönetim bir ülkenin tüm vatandaşlarının kolektif ve bilgilendirilmiş girdisinin araçlarıyla gerçekleştirilir. Şu anda böyle bir kavramı uygulanabilir kılmak için gerekli eğitim ve bilişim düzeyinden ve etkileşimli teknolojinin üstünlüğünden yoksunsunuz. Bu daha çapraşık etkileşimli teknolojiyi geliştirmenize yardım etmek ve kullanımını nasıl en uygun hale getireceğinizi göstermek amacındayız. Size resmen tanıştırılmamıza kadar bu kesinlikle yapılamaz. Tam bilinçli bir varlığın değişen ihtiyaçlarını destekleyen bir toplumsal çevre geliştirmenize fırsat verecek olan ve bir küresel toplum olarak sizden uzun zamandır saklanmış olan her şeyi açıklayacak bir dizi yayın da ancak bundan sonra başlayabilir. ‘Hükümet’ otorite yanlısı modelden çok, bir dizi yaratıcı çözümlerin gözeticisine doğru değişecektir. İnsanların istekleri ve fikirleri bu düzenin tam ortasındadır ve sosyal yapılar, her şeyin duyulmasını ve oldukları kişi olarak haklı onurlandırılmalarını sağlamalıdır.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Neler olduğunun kısa bir genel bakışını dile getirdik. Yeni realitenize getirilecek araçları düzenleyen bir dizi direktife aracılık etmek için birçok gizli kutsal topluluğumuzu kullanmaktayız. Karanlığın çok eski güç tekeli, sizi ve Dünya’yı kontrol etmeye yardım eden büyük zenginlik, gizli topluluklarımızın yapmakta olduğu şeyle parçalanmaktadır. 13 bin yıl önce Onların eski üstatları olan Annunaki’nin devreye soktuğu şeye, Işığın ordularının son vermeye muktedir olduğunu bu karanlık güçlere bildirdik. Tanrı’dan ve yüzyıllardır toplanan zenginlikten gelen özel emirlerle yetkilendirilen bu gruplar, karanlığın kurallarının ahlaksızlığını açığa çıkarmakta ve karanlığın realiteyi kontrol yapılarının yerine geçecek araçları yerleştirmektedir. Bunun anlamı Agarthalı ve İç Dünya ailelerimizin yardımıyla Işığın bu özel araçlarının yeni bir realiteyi ortaya koymaya hazır olmasıdır.

Bu hakkında uzun zamandır konuşulmuş yeni realiteyi meydana getiriş, hepimiz için büyük bir mücadeledir. Buna rağmen bu zamanda zaferimizi duyurmaya hazırız! Birlikte, bu mücadelenin çözülmesi çok uzun zaman almış olsa bile, başarılı bir şekilde ve öldürücü bir şekilde karanlıkla kavgaya tutuştuk! Amacımız sizi kölelikten kurtarmak ve herkes için bolluğu sağlamaktır. Aynı zamanda bu bize, size ilahi bilgeliği açıklama ve tam bilinçliliğe giden yolu gösterme fırsatı verir. Burada siz, Dünya Ana’ya yeni yolu getirmede ve O’nun yüzeyinde harika bir 5. Boyutu yaratmada ve böylece Agartha’nın iç 5. Boyutuyla bunu bütünleştirmede bize katılacaksınız. Hep birlikte, karanlık tarafından sizden gizlenen bu gerçekleri temsil edecek yeni toplumu üreteceğiz. Kısaca meydana gelecek şey sizi hayretler içinde bırakacak ve sizi merak ve neşeyle dolduracak.

Işığa geri dönüşünüze rehberlik etmek çok tatmin edici olmuştur. Ve şimdi kutsal yolcuğunuzu tamamlamada size yardım edebilecek olan genişlemiş ailenizin çoğuyla sizi tanıştıracağız. Agarthalılar sizi izleyerek, ortaya çıkmak, bilgilerini ve kendilerini size sunmak için doğru anı sabırla beklediler. Çünkü tarihinizdeki gelecek aşama, derin ve yıkıcı önyargılarınızın çoğunu ikna edecek olan keşifleri kapsayacaktır. Tamamen yeni bilimin doğuşuna ve kötü şekilde kurgulanmış rivayetleri eski haline döndürmeye yardım eden, imkansız olarak düşündüğünüz fiziksellik hakkındaki şeyler size gösterilecek. Şimdi hepimiz, gözden kaybolmak üzere olan zalim yüzey dünyaya uyum sağlamaya zorlanan uzaylılarız, ve bunun sorumlularının bir gümlemeyle değil, bir cızırtıyla ortadan kalktıkları görülecek.

Bugün, sizi yeni bir realitenin ortaya çıkma noktasına getirmiş olan gelişmeler hakkında konuştuk. Bu hızlı bir şekilde bizi, ruhsal ve uzay ailenizin kalanını, sizi tam bilinçliliğe geri döndürmeye yol göstermek için yaşamlarınıza getirecek. Ortaya çıkması gerçekten harika şeyler için zaman geldi! Bilin ki sevgili dostlar, Tanrı’nın sınırsız bolluğu ve sonsuz kaynakları gerçekte Sizindir! Öyle olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Ve Neşe içinde Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |