Home > > Sheldan Nidle - August 14, 2012

August 14, 2012

2 Batz, 19 Pop, 9 Eb

Dratzo! Yine ilginç bazı haberlerle geldik. Şu anda İç Dünya müttefiklerimiz yeni realitesi için dünyanızı hazırlamakta olan çeşitli faaliyetleri bitiriyorlar. Karanlık kabal geniş tabanlı ve karmaşık geciktirme taktikleriyle meşguldürler, ancak biz onlarla konuşmayı sürdürdükçe, bu plan kendi sonunu hazırlıyor. Bu kabalistlerin Annunaki’nin yaklaşık 13 bin yıl önce yarattığı alemin hızlı bir şekilde çöktüğü, çünkü onun her köşesini ışığın kapladığı gerçeğini kabul etmeleri gerekir. Bu ışıkla kaplama büyük bir güvenle şimdi ortaya çıkan tamamen yeni bir realite için dünyanızı hazırlamıştır! Bu yeni yönetim, yeni bolluk ve sizi tüm bunlar hakkında bilgilendiren bir dizi resmi duyuruların zamanıdır. Bizden olanların tam bir ifşaatı ve dünyanıza gelme nedenimiz yayın organlarında yer alacaktır. Tam bilinçliliğe ilerlemeniz ilahi planın açılmasının önemli bir parçasıdır, ki bu karanlık kabalın zincirlerinden tamamen kurtulmanızı sağlamak için bizim ilahi ofislerimizi kullanma sorumluluğuna sahip olduğumuz anlamına gelir. Aktif olarak bu konu üzerinde çalışıyoruz. Bu bakımdan, şimdi karanlık tarafından kabul edilen isteklere yine onların saygı göstermesi önemlidir.

Dünyanız bir finale ve yeni yönetimi ve yeni ekonomik –finansal yapıyı getirecek olan önlemlerin aktivasyonundan önce kısa bir gecikmeye maruz kalmaktadır. Bu kısa evre esnasında, Dünyalı müttefiklerimiz mümkün olduğunca hızlı ve sorunsuz bir şekilde bu köklü değişikliklerin meydana gelmesini sağlayacak birçok adımı gözden geçirecek ve güvence altına alacaktır. Bu amaçla, polis ve askeri hizmetlerimizde kamuya yönelik temel hizmetlerin altüst olmayacağı şekilde zorunlu tutuklamaları gerçekleştirmek için neyin yapılmasına ihtiyaç olduğu hakkında değişim öncesi koşulları talimat vermekteyiz. Buna ek olarak, bu hizmetleri sürdürmek amacıyla anahtar pozisyonlara yerleştirilecek personelimizi göndereceğiz. Doğal olarak, getireceklerimiz toplumsal alt yapınızı korumanın ötesine geçer; elektrik, gaz ve diğer çeşitli araçları geliştirmek için bu fırsatı kullanmayı amaçlıyoruz. İzlenecek çok daha ileri malzemeler için hazırlık yapmak amacıyla bu alanda bir dereceye kadar ilkel teknolojinizde bazı “ilk aşama” yenilikler gerçekleştireceğiz. Bunlar ilk hükümet duyuruları tamamlanır tamamlanmaz başlatılmış olacak.

Doğal olarak, bilinçlilik düzeyinizi yükseltme teknolojinizi güncelleştirmekten çok daha fazlasını kapsar. Dünyanız karanlık kabal tarafından bir mengenede tutulmuştur ve onun potansiyelinin küçük bir parçasından çok daha fazla bir şeyi başarması önlenmiştir. Bilgisayar çağınız doğduğu ve Dünya Çapındaki Ağınız meydana geldiği zaman, kabal gerçekten iletişimlerdeki bu önemli gelişmeyi kontrol edebileceğine inandı. Ancak silikon çiplerin keşfi hızla bilgiye erişilebilirliği merkezden uzaklaştırmaya başladı ve böylece kabalın sizin üzerinizdeki bilgi darboğazına elde olmayan bir tehdit oluşturdu. Sizin deyiminizle cin şişeden çıktı ve kabal o zaman bu alandaki daha fazla ilerlemeyi sınırlamayla meşgul oldu. Doğal teknolojik genişlemenin daraltılmasına rağmen, siz karanlığı on yıl önce yaptığı gibi, sizi güç bela kontrol edebildiği bir noktaya çektiniz ve biz bu gelişme fırsatını kapmanızla harika bir şekilde canlandırıldık. Diğer yandan, diğer dünyalardan ve boyutlardan gelen ve bu dünyaya değişiklikler boyunca yardım etmek için burada olduklarının bilinçli bir şekilde farkında olan, sizin aranızda gönüllü bir şekilde yaşayanları gözledik. Onlar da gerçekte bunun “son karar” olduğunu bilirler.

Realitenizdeki büyük kaymaya doğru ivme her geçen gün hızlanmaktadır. Birçok müttefikimiz kabalı güçlü pozisyonlarından çıkarmaya hazırlanan bir birliği biçimlendirmiştir. Bu hamle büyüyen bir halk hareketi ile desteklenmektedir, ki bu İzlanda’da hükümeti değiştirmiş, Meksika’da günlük büyük gösterileri tetiklemiş, Çin ve Japonya’da hükümetlerin karanlık kabal ile ittifaklarını yeniden düşünmeye zorlamıştır. Bu gelişmeler tüm kürenizde ortaya çıkmaya hazır olan büyük değişikliklerin habercisidir. Toplu olarak siz, böylelikle ruhsal olarak sizi bir mazlum olarak, tam bir mal durumunda tutan şeytana bir son vermeyi talep etmektesiniz ve bu kolektif çığlığa bir cevap olarak bize bunu etkilemek için izin verilmiştir. Sonuç olarak, siz halen kabalın çok daha sınırlı şeyler yapabildiğini görmektesiniz. Sonraki büyük adım bu kabalistleri tutuklamak ve izole etmektir ve onlar şimdi bu hedefi başarmaya ne kadar yakın olduğumuzu nihayet kavrıyorlar.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bugün yürürlükte olan ve kısa zamanda kabalı güç kaynaklarından; adıyla söylemek gerekirse çapraz sahipliklerle denetlenen, küresel kontrol ağı olan finansal hizmet şirketleri ve hükümetlerden izole edecek olan tutuklamalara yol açacak olan olaylar hakkında konuşmaya geldik. Bizim kutsal ortaklarımız değişim yanlısı asker ve ulusal polis kurumları ile mevcut yönetim formlarınızı yeni finansal sistemi destekleyen ve bolluk fonlarınızı güvence altına alanlarla değiştirmeye hazırlanmak için çalışmaktadırlar. Bu sizi özgür kılacaktır ve aynı zamanda ifşaatın bir realite olmasına izin verecektir. Biz Yükselmiş Üstatlar bu gezegeni ve onun insanlarını tam bilinçliliğe geri döndürmeyi, böylece Tanrı’nın temel bir emrini gerçekleştirmeyi amaçlıyorlar. Sürekli olarak sizin özgürlüğünüze karar veren bu kutsanmış Varlıklar kısa zamanda onlara ve Gaia’ya tüm çabaları için şaşılacak bir halde nasıl teşekkür edeceğinizi görecektir.

Bu dünyada ilahi hizmet yolunda olanlar yakında şaşırtıcı olayların meydana geldiği hakkında sizi bilgilendiren duyuruları yapacaklardır. Bizim ortaklarımız Annunaki ve onun karanlık yandaşları tarafından büyük dinlerinizden dışlanan ya da içeriği değiştirilmiş olan gerçek tarihizi ve kutsal evrensel ilkeleri öğrenmeye başlamanızı derinden arzu ediyorlar. Bu bilgi size ifşaatın ve Işığın yollarının önemine ilişkin bir anlayışı verebilir; gerçekte, çok daha uygun bir şekilde bu uzun zamandır unutulmuş kutsal reçeteleri hatırladığınız ve canlı bir örneği olmaya başladığınız bir süreçtir. Sizin aranızda yürümeyi, şimdi sahip olduğunuz bilgeliğin bu parçalarını almayı ve onların sizin ve toplumunuz için anlam ve önemini derinlemesine anlamayı istiyoruz. Bununla, siz yürürlüğe koyduğunuz yolculuğun gerçek mucizesini ve her biriniz için olası sonuçlarını kavramaya başlayabilirsiniz.

Büyük dönüşüm sizin karşınızda duruyor, ki siz bu dönüşümde gerçekten büyük miktarda sarsıcı ve aynı zamanda kutsal bilgiyle tanıştırılmış olacaksınız. Ancak çok daha önemlisi, Tanrı’nın kutsanmış faaliyetlerine tamamen katılabilmeniz anlamına gelen eski ihtişamınıza geri döndürülmüş olacaksınız. Yeni bir ritim başlatılacaktır. Yeni bir harmonik ve yeni bir ruhsal vizyon fizikselliğe ve Tanrı’ya ilahi hizmetinizi nasıl algıladığınızı etkileyecek. Bu yol gösteren ilkeler evrendeki tüm yaşam olan muhteşem birlikle meşgul olmak için gerçek özgürlüğünüzü kullandıkça, sizin gerçek yol göstericiniz olacak! Yaratıcının vizyonunun muhteşem ortaya çıkışına benzersiz şekilde katkı sağlayacak ve böylece fiziksellik boyunca yaşamın sonsuz mucizelerini açıklamakla meşgul oldukça kendi enerji ve bilgeliğinizin genişlemesine de katkı sağlayacak şekilde düzenleneceksiniz.

Bugün bu fiziksel alem boyunca meydana gelmeye hazır olan şey hakkında konuştuk. Tanrı bu büyük değişiklikleri kutsamak ve ilahi doğru zamanda gerçekleşmelerini sağlamak için geldi. Bu gerçekten de büyülü bir zaman olacaktır! Aynı zamanda ilk temastan önceki son anlardır! Bilin ki sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekten sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! ve Mutlu Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |