Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Himmelsvandraren - August 10, 2011

Himmelsvandraren - August 10, 2011

Hälsningar från Federationen:

Vi har sett hur Illuminatis effekt har minskat så mycket under en så kort tidsperiod att det är uppmuntrande då det gäller uttalandena om Avslöjandena. Vi ser att de sista av de som står emot i själva verket är vilda militära enheter från ett flertal av era regeringar och som inte vill ge upp deras håll på makten. En del av dessa är av den religiöst fundamentala sorten, så vi ses som ett stort hot mot dem istället allierade som vi är med mänskligheten. Dessa grupper, numera bortkopplade från varandra och opererande individuellt, följer dessa kanaliseringar för att avgöra vilka fördel de kan hitta över oss. De kan inte någonsin tänka sig den utsträckning och karaktär av vår teknologi. De har fått ta emot teknologi som har matats till dem av olika självtjänande raser under åren och de tror att dessa teknologier är spetsarna av vad som finns därute bland de olika raserna av varelser i universum. De begår ett sorgligt misstag. De fick bara ett litet antal lösryckta teknologier för dessa rasers eget skydd. Det kommer inte i närheten av nivån på vår teknologiska kapacitet.

Som vi har diskuterat med er så kan alla händelser som har inträffat göras tillgängliga genom vår teknologi. Denna teknologi är i själva verket tillgänglig för dessa vilda grupper och används för närvarande av dem. Vi vet precis vad dessa grupper har för sig, vad deras nästa agerande är, och vad deras slutgiltiga planer är. Vi har redan visat er hur lätt det är att för oss att stänga av era kärnvapen, inaktivera bärande raketer som skulle leverera dem, och på annat sätt orsaka avbrott i militära operationer. Vi säger dessa saker till er inte för att skryta om vår styrka, utan för att låta er veta att vi kunde, vid vilken tidpunkt som helst, ta över er planet med våld om vi så ville. Det är inte vår intention. Vi är här i Kärlek och omsorg för er, våra bröder och systrar. En del av er förstår detta, andra, som dessa vilda grupper har ideologier som förblindar dem inför sanningen.

När dessa vilda element sätter sig vid bordet för att vara en del av överenskommelserna som så många andra av Illuminati redan har gått med på så anser vid det vara säkert för att göra avslöjanden. En del av de pågående fördröjningarna av Avslöjandena beror detta motstånd. Våra diplomatiska grupper har varit i kontakt med representanterna för dessa grupper, men det är svårt att diskutera dessa frågor med dem.

Då oroligheterna växer runt omkring er värld, blir oro och rädsla det dominerande tankemönstret hos många. Detta tankemönster kommer att ta över planeten om inte ni, som har varit förbereda en så lång tid, omintetgör dessa känslor med Kärlek och Medlidande. Det är ert ansvar att bringa dessa sanningar till så många som ni kan. Vi föreslår att ni talar naturligt om dessa frågor såsom om alla redan känner till dem. På detta sätt får ni en öppning och en djupare diskussion om dessa frågor kan påbörjas som en sätt att övervinna rädsla med kunskap.

Tiden blir allt kortare för varje dag. Om dessa vilda element inte når en överenskommelse med våra utsända snart har vi inget annat val än att gå förbi dem i de arrangemang som kommer att göras. Vi är relativt säkra på att era ledare, och många av de före detta Illuminati, kommer att bana en väg för en så smidig transformation som möjligt, trots frånvaron av dessa grupper i överenskommelsen.

Vet att vi är med er hela tiden och kommer aldrig att överge er åt den gamla ordningens påfinningar. Er tid för att bli Kosmiska Medborgare är kommen. Vi vet att ni är mogna uppgiften och vi väntar med spänning på ert accepterande av vår inbjudan.

Var i frid.


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Himmelsvandraren,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge