Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Vänligen skriv under denna Massnamnlista

Massnamnlista för att ge giltigt tillstånd åt den Galaktiska Federationen

Massnamnlista för att ge giltigt tillstånd åt den Galaktiska Federationen

Mike
Hej mina vänner,

Såsom mina reguljära läsare vet så är jag mycket tvekande när det gäller att lansera andra människors åtaganden. Då och då så tas dock en viktig fråga upp och jag tycker att det är så väsentligt att vi gör allt vi kan för att stödja det. Dokumentet är en namnlista av Petra Samioski-Thierney för en omställning till alternativa teknologier och ett giltigt tillstånd från oss på jorden, där vi bjuder in den Galaktiska Federationen att ingripa med respekt för vår fria vilja, så att det kan komma till oss. Ni ger er röst genom att klicka på ”Petraline2010” och det blir automatiskt registrerat.

Jag skulle tacka er för ert stöd.

I Kärlek och Ljus. Mike Quinsey.Kära Vänner,

Såsom vi har lagt märke till i våra vänner så har majoriteten av människor på jorden önskan att ha permanent fred för alla länder och varelser. Det är helt klart att det kollektiva medvetandet har förändrats i en positiv riktning och att människor är medvetna om att Moder Jord har lidigt stor skada genom ett vilt utnyttjande av jorden, speciellt olja och det felaktiga användandet av makt.

De flesta av människorna har insett att vi inte ville ha dessa resultat och att vi vill införa förändringar nu och omedelbart. De önskar sig en förändring av det reella ekonomiska ”svätt-systemet” och ett aktivt stöd i omorganiserandet av planeten genom att införa alternativa energier och teknologier likväl som ett bättre hälsosystem.

De människor som tillhör den mörka sidan är nu i minoritet, men dessa mörka Tjänare är fortfarande kapabla att förtrycka de flesta av människorna genom listig manipulation av deras sinnen och fri vilja. Det är viktigt att en paritet av makt återupprättas för att avsluta de mörka Tjänarnas makt, vilken utövas genom deras teknologi och kontroll över ekonomin.

Den Galaktiska Federationen, vilket är ett sammankomst av många stjärnnationer, och som skyddar vår Vintergata, har många gånger erbjudit sin hjälp till många olika regeringar, men de har vägrat. Den Galaktiska Federationen är mer än redo att ge oss direkt hjälp med att stoppa och rena oljeutsläppet in den Mexikanska Bukten, att ta sig an den globala ekonomiska krisen och miljö relaterade skador, samt att utveckla alternativa teknologier som medför fördelar för hela mänskligheten.

”Ett giltigt tillstånd” från oss, jordens befolkning kommer att behövas och krävas för att de skall kunna ingripa med hänsyn tagen till fri vilja. På detta sätt förväntar sig den Galaktiska Federationen en kosmisk stor Namnlista, vilken kan se till att de kan komma till oss i fred. De har väntat på detta ögonblick under en lång tid, detta ögonblick, som de kallar det ”Magiska Ögonblicket” under vilket en mycket stor mängd människor skulle välkomna dem. Varje person som nu läser denna förfrågan har nu en chans att visa ansvar och dessutom chansen att skapa en positiv förändring för hela världen.

Om ni vill välkomna dem, och om det också är er fasta vilja att acceptera deras stöd, ber vi er att handla och utföra följande tre steg:

Steg 1:
Klicka på denna youtube länk, vilken på ett symboliskt sätt räknar er röst som en barometer.

http://www.youtube.com/watch?v=nE6o73SN1iE

Steg 2:
Klicka på länken för att skriva under en Massnamnlista

http://www.PetitionOnline.com/GF2010/petition.html
vilket kommer, om det har fått stor uppmärksamhet, att skickas till direkt till President Barack Obama i USA.

Och det mycket viktiga Steg 3:
Stöd denna aktion och vidarebefordra detta brev till alla människor ni känner, som kanske tänker som du. Glöm aldrig att vi bara är starka tillsammans och ”JA, VI KAN”.

I Kärlek och Tacksamhet,

Petra Samoiski-Tierney & Vänner

18 juni, 2010

P.S. Det skulle vara toppen, om du som är flerspråkig och har vänner som kanske inte förstår tyska eller engelska, om ni kan vara vänliga att översätta detta meddelande, med bibehållande av det ursprungliga (engelska/tyska) på slutet av mejlet. Om möjligt starta också en namnlista i det översatta språket.

(http://www.petitiononline.com eller http://www.petitiononline.de/petition-verfassen)

Jag, författaren tar inte ansvar för korrektheten av denna översättning.


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se 

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge