Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Kris Won, May 8, 2011

Kris Won, May 8, 2011

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

På avsikten i deras tal kommer ni att veta, om de verkligen kommer för att hjälpa er eller om de har annat i sinnet. Detta råd kan tillämpas inom alla områden, inte bara inom den jordiska sfären.

Tills för bara några år sedan var ni tvungna att vara mycket uppmärksamma på den kommunikation ni tog emot (en del kontaktpersoner känner väl till detta, såsom Sixto Paz och Eugenio Siracusa, bland andra), för det fanns på er planets yta några besökande civilisationer, vars intresse var mer av en vetenskaplig karaktär (för deras egen vetenskap, uppenbarligen) än en andlig sådan. De hade inte kommit för att hjälpa er att utvecklas andligen, utan för att studera ert beteende och även er genetik, och för att förstå hur era inre organ fungerade. Ni kallade dem "de Grå" på grund av deras hudfärg. Det finns väl kända tråkiga fall av bortförande, där medlemmar av er mänskliga ras strålades upp och in i deras små laboratorie-rymdskepp där de små varelserna observerade och studerade dem.

De gav oss alla samma rykte, - att utomjordingar kommer för att kidnappa och terrorisera er. På det sättet drog de oss alla över samma kam - oavsett vilka vi var, oavsett vilken avsikt vi hade.

Även önskemålet hos en del filmskapare att producera sensationella och skrämmande filmer har bidragit till utbredningen av den lögnen, att vi alla kommer med samma själviska och egoistiska avsikter.

Men alltsedan några år tillbaka, nära millenniumskiftet, har den Galaktiska Federationen beslutat sig för att ingripa och skydda Jordens befolkning och för att upplösa avtalet och kartlägga vad de Grå tillsammans med några medlemmar av Förenta staternas regering hade kokat ihop.

Även om det fanns andra länder som var medvetna om denna komplott, var det klart och tydligt USA:s militära regering, närmare bestämt det militära kommandot i Nordamerika, som hade gjort denna överenskommelse med de Grå.

Federationen ingrep för att skydda den oskyldiga befolkningen, främst inom Förenta Staterna, för många av dem användes som försökskaniner med militärens och vissa nordamerikanska hemliga spionagebyråers godkännande.

Den (Galaktiska Federationen) ingrep med en komplicerad logistisk plan, som började med att inaktivera besökarnas teknologi och slutade med gripandet av de Grå inuti deras egna rymdskepp och de förvisades från den här planeten och skickades tillbaka till sitt ursprungliga solsystem, mycket nära ert eget.

Så snart den första delen av planen, de Grås evakuering, avslutats, skapades ett nätverk runt Jorden av en energityp som är okänd för er på den här planeten ,- en energi som är intelligent i sig själv utan att ha sitt egna liv, för den är vävd med hjälp av vår teknologi och har förmågan att urskilja vilken typ av besökare som försöker få tillgång till er atmosfär och mark.

Nåväl, om en besökare eller ett antal besökare inte har en ren och altruistisk avsikt att hjälpa befolkningen, har denna "hjälp" antagligen en hel rad andra egenskaper. I dessa fall hindrar energinätet deras tillträde till den här planeten.

På det här sättet försäkrar sig den Galaktiska Federationen om att ingen annan yttre civilisation med avsikter liknande de Grås kan störa den Uppstigningsprocess som ni har rätt till genom det uttryckliga beslutet från Källan Som Är All Kärlek och All Nåd.

Vi förnekar inte att det har funnits tillfällen, då vi har varit tvungna att ta till drastiska åtgärder med en del civilisationer som kommit med fientliga avsikter, eller, åtminstone, utan avsikt att hjälpa er. Men ni kan räkna dessa fall på ena handens fingrar. De allra flesta besök som ni har haft sedan början av det nya millenniet har varit de bröder (era egna) som har kommit för att hjälpa, inte för att utföra experiment eller utvinna mineraler från er planets jordskorpa.

Jag har förklarat detta för er så att ni kan vara lugna och veta om att er höjningsprocess till den femte dimensionen skyddas av oss alla och av den exakta teknologin hos det energinät som omger Gaia sedan flera år tillbaka, räknat i er jordiska tid.

De interna händelserna på er planet där ni själva spelar en ledande roll och som ni känner till, eftersom ni ser dem på era dagliga nyhetssändningar, är en annan fråga, som vi kommer att belysa i en senare kommuniké.

Må Ljuset från den Oändlige och Evige Skaparen av alla världar omge er och fylla er med Frid och Kärlek.

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge