Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - June 17, 2012

June 17, 2012

Min kära Veronica, det är aldrig lätt att acceptera att allt som man tidigare har accepterat som sanning är falskt. Omfattningen av korruptionen är långt större än vad du hade förväntat. Jag försökte att förbereda dig genom att ständigt påminna dig att ingenting är som det verkar vara. Eftersom folk accepterade vad de fick lära sig utan att ifrågasätta det har de nu svårigheter med att acceptera sanningen. Det är bara när man har alla fakta framför sig som man kan handskas med situationen som har konstruerats så att den korrupta Kabalen kan ta över full kontroll.

Förvänta dig inte medkänsla från dem för de är inte kapabla till något sådant. Ni måste alla finnas där för varandra. Kom alltid ihåg att ni är de 99 procenten! Du var tvungen att ta itu med detta när jag gick över till den andliga världen, nu måste du hantera det på en global nivå. De lyckades inte förstöra dig och de kommer inte att lyckas med att förstöra världen sådan som du känner den – du har min försäkran om det. De har gjort mycket för att hindra dig från att se vad de håller på med, men din längtan efter sanning är så stark att den har öppnat dammluckorna. Nu kan du se alla de hinder de så skickligt hade placerat framför er för att hålla er som får, bara där för att tjäna dem.

Jag har sagt flera gånger att det börjat i Irland. Först och främst, ni har talet som Enda Kenny gjorde att Vatikanen fick veta att Irland inte längre skulle tolerera övergreppen på barnen. Nu har ni sett att Ministern gett Vatikanen ett meddelande att Irland tar tillbaka alla skolorna och sjukhusbyggnaderna. Dessa hade använts för att kontrollera sinnena hos oskyldiga barn.

I åratal har de använt hotet om ”helveteseld” för att kontrollera generationer av oskyldiga människor över hela världen. Men det finns inget Helvete, och det har aldrig funnits en plats vid namn Helvete. Detta borde säga en hel del om de onda sinnen som uppfann en sådan idé. Rädsla användes för att kontrollera befolkningen.

Du Veronica var chockad över att få höra att alla sektioner inom Kabalen ligger under ett paraply. På yran är de poler ifrån varandra, det är det som förvirrar alla, precis som det var avsett att göra. Ni har att göra med en ondska så stor, att de framgångsrikt har, tills nu, kunnat kontrollera massorna. De kommer inte att gå i tysthet, men gå måste de, för de kan inte överleva i ljuset. När fler av er vaknar upp till ljuset så orsakar det stora svårigheter för dem att behålla sin form etc.

Stöd varandra, att dela er forskning är av största vikt. Tänk på det på det här sättet: ett stearinljus i en mörk hall kommer att ge lite ljus, det är sant, men tusentals av ljus kommer att helt utplåna mörkret. Detta är den process ni är involverade i. Det är nödvändigt för alla att bidra till helheten. Kliv ut ur illusionen och in i den verkliga världen. Sluta upp med att vara hypnotiserade robotar. När ni klart ser omfattningen av den kontroll som Kabalen hade över varenda aspekt i era liv, så kommer ni att bli djupt chockade. Så mycket kan uppnås när goda människor kommer tillsammans, så som sker nu. Genom att arbeta tillsammans kommer vartenda land i er värld att dra fördelar av det. Ni tar tillbaka er planet för eftervärlden.

Varenda en av er går igenom subtila förändringar och många av er är medvetna om det. Era kroppar håller på att omstruktureras. Glöm all den falska informationen angående hälsa och välbefinnande som har orsakat problem för många av er. I forna tider åt alla människor förnuftigt. Det var god mat som hade växt på ett naturligt sätt. De levde till en bra åder, utan de hälsoproblem ni nu ser runt omkring er. Kemikalier förstör Jorden såväl som det goda i maten. Detta är precis vad de avsåg att göra, för Kabalen tjänar en massa pengar på era sjukdomar. När ni är sjuka så koncentrerar ni er på att överleva och detta håller era sinnen borta från andra saker.

Framtiden är magnifik. Ni är nästan framme. Det är bara en fråga om att kunna hantera de sista desperata försöken från Kabalen att hålla fast vid sina syndapengar. Allt det som är falskt kommer att försvinna från Jordens yta. Alla barriärer kommer att rivas ner, vilket gör att era medmänniskor från andra planeter kan besöka er och uppdatera er med teknologi etc. De har väntat länge på att bli återförenade med er än en gång. Bevis på deras besök i det förflutna kan hittas iritningar på forntida monument över hela världen. Du, min kära, vet detta som ett faktum. Du har skurits av från Universum och du har ljugits för om rymden. När du vaknar upp och får fullt medvetande så kommer allt att bli överväldigande klart.

Den undersökning som en eller två av er håller på med har förfallit för länge sedan. Tom är mannen att göra detta. Det kommer att förse er med välbehövliga bevis på att det tråkigt nog saknas mycket inom detta område.

Lär er att se inom er själva och ni kommer att finna många av de svar ni letar efter. TV används till att förhindra att ni någonsin kommer att lära känna er själva – det är en form av sinneskontroll! När all kunskap är fritt tillgänglig för alla människor, då, och bara då, kommer ni att bli FRIA. Ni är för närvarande fångar på er egen planet.

Ingen är mer hopplöst förslavad än de som falskeligen tror att de är fria.

Goethe.

Det är viktigt att komma ihåg detta. Lägg märke till alla de ”lagar” som har hastats igenom för att försöka hindra er från att se sanningen. Aldrig förr i världshistorien har människan varit så kontrollerad. Varför accepterar ni ödmjukt den situationen? Vi i den andliga världen kan inte göra allting. Vi behöver ert samarbete för att avsluta den här situationen. Frid och harmoni bör vara ert mål. Jobba mot det!

Kära Veronica, ta inte allting på dina axlar. Du behöver vila ibland. Det är förståeligt att du vill att alla skall se vad du ser och med tiden kommer de att göra det. Världen håller på att avslöja sina hemligheter – dela med er av dem, undersök dem. Vi kommer att lyckas, min kära. Det händer just nu.

Alltid din beundrande make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge