Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - August 14, 2011

August 14, 2011

DET ÄR ALLTID MÖRKAST FÖRE GRYNINGEN!

När ni går genom mörkret måste ni ta bort all rädsla och tvivel. Se illusionen för vad den är. Sedan kommer ni att vara redo att kliva in i ljuset och omfamna den frihet som nekades er. De kontrollerar era tankar genom att använda ljudvågor. Så när de vill att ni skall sätta igång ett upplopp är det lätt att skapa en situation och sedan manipulera massorna, medan de står bredvid och tittar på förstörelsen. De oupplysta fruktar konsekvenserna och kommer på så sätt att gå med på nästan vad som helst som deras regering sedan föreslår för att försäkra deras säkerhet. Detta fungerar varje gång.

Propagandamaskinen är förberedd för att skapa så mycket rädsla som möjligt i befolkningen. Dessa som gör upploppen måste förstå att de blev använda. De tjänar regeringens syfte. Nu kan de införa ännu större kontroll för att skydda er från att vakna upp till verkligheten. TYST OCH FRIDFULL PROTEST är vad dessa vid makten är rädda för, därför att det visar verklig folkmakt. Att polisen stod bredvid och tittade på upploppen borde ha sagt er att de var igångsatta av ett skäl. Era skatter betalar för polisskydd, ändå tittade de på när hem och affärsrörelser brändes ner.

Skydda varandra, ni är alla fångar hos den Mörka Kabalen. Tills denna tanke registreras inom er kommer det inte att vara möjligt för er att stiga in i Ljuset. Se plundrarna som offer för Kabalen, de är gjorda för att känna sig värdelösa. De lever i trångboddhet, utbildningssystemet har svikit dem. de har inga jobb och ingen framtid. De är tankestyrda genom musik och TV. De känner sig hopplösa och hjälplösa i den materialistiska värld som avsiktligt skapats av Kabalen för att hålla er i ett tillstånd där ni vill ha vad de försäkrar sig om att ni inte har råd med.

Veronica, där var tårar i dina ögon idag när du öppnade dina emails och fann på Extraterrestrials webbsida [ www.extraterrestrials.ning.com ] information på HILL OF TARA, centret i Universum, en helig plats av stor betydelse. De har gjort mänskligheten en stor tjänst genom att placera denna information där för att alla kan få se den och själva undersöka sedan. Även om du växte upp på Irland drevs skolorna där av den Romersk-katolska kyrkan. Så du fick aldrig veta något om ditt stora arv. Alla de historier du lärt dig var totalt osanna. Det finns ett behov av att ta bort kontrollen från Vatikanen och för Irland att öppna upp sitt förflutna. Framtiden börjar där, när Irland kopplas till Anden. Då kommer Universum att återställas. Inget land i världen var mer kontrollerat av krafter utifrån än Irland. Irländarna har lidit genom åren i ett försök att hindra dem från kunskapen om vem de är. Det är dags nu att släppa Irland fritt från Vatikanens ok och dominans och återvända till er Religion av Kärlek.

Vatikanen vet att dess 1000 år av styre är över. Det är nu dags för sanningen. Det är dags för dem att återlämna allt de har stulit och plundrat runt om i er värld och för Kärlekens Gud att återvända. Nu ser ni betydelsen av talet som premiärminister Enda Kenny höll. Han öppnade dörren till återföreningen med vem ni är. Han har gjort planeten en stor tjänst. Han kommer att bli ihågkommen för detta. Vatikanen kontrollerade skolorna, sjukhusen och regeringarna. De försäkrade sig om att det inte fanns något sätt som ni någonsin kunde lära er sanningen på Irland. De dolde den så väl. Vatikanen kontrollerade era liv från vaggan till graven, genom rädsla för döden och helvetets eld, vilken de uppfann för att kontrollera er. Döden är bara steget från ett tillstånd av existens till ett annat – en underbar upplevelse! Vi i andevärlden säger till folket på Irland: Kräv tillbaka ert stora arv! Lär er vem ni verkligen är. Allt detta måste ske innan världen kan gå vidare till verklig upplysthet.

Ni genomlever nu Sluttiden. Det är en verklig kamp som pågår mellan Mörker och Ljus. Kabalen kan inte acceptera att deras noggrant utformade och planerade övertagande inte kommer att ske. Sådan är deras fullständiga okunnighet, att de tror att Jorden tillhör dem och att de kan plocka bort människor efter behag, när de vill, genom krig och laboratorieskapade sjukdomar. Men de har nu tagits bort. Dessa nyheter har hållits borta från er!

Vi som är på den här sidan av livet är på rätt spår. Vi går framåt inom många områden. Det är mycket som antingen har satts på plats eller blivit borttaget. Det kan inte hända över en natt. Vi behöver era insatser på Jorden. Det är en gemensam operation. Tillsammans kommer vi att lyckas. Tiden är inne nu, det är er värld och inkräktarna måste lämna den. Kontrollsystemet håller på att falla sönder. Genom att arbeta tillsammans kan vi göra Överföringen lättare för alla. Att vilja vara fri är den mest grundläggande instinkten i människan och den är värd att kämpa för. Ni är nästan där och det kommer att bli jubel på båda sidor av livet när vi återigen kommer tillsammans i kärlek och harmoni.

Vår tacksamhet sträcks ut till Extraterrestrials webbsida för att de hjälper oss att föra ut sanning och upplysning till så många om vad som var dolt från er när det gäller betydelsen av Irland. Detta är ett betydelsefullt steg framåt.

Var snäll mot dig själv, min kära. Ja, du återhämtar dig men du behöver fortfarande vård. Genom att välkomna sanningen när den kommer fram så hjälper detta övergången.

Min kärlek vägleder dig. Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Gertie


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge