Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Ett Upprop till en Miljon-Marsch

Ett Upprop till en Miljon-Marsch i Washington, den 6:e Mars 2011

Steve Beckow
av Steve Beckow, February 13, 2011

Ett Upprop till en Miljon-Marsch i Washington, den 6:e Mars 2011
USA:s grundare insåg att under den mänskliga händelseutvecklingen kommer den tidpunkt då det är dags för ett folk att kasta av sig tyranniets kedjor. Sanningen i detta ansågs som en självklarhet. Omistliga rättigheter stod på spel.

En lång tid har gått mellan då och nu och det är inte längre nödvändigt att störta en regering. USA har fortfarande politiska och andra institutioner som fungerar och kan vidta korrigerande åtgärder utan blodsutgjutelse eller våld.

Men inte desto mindre är det nu dags att avlägsna en destruktiv kraft som är som en snara runt halsen på det amerikanska folket, - en kraft som har skadat och kontrollerat dess institutioner och förslavat dem i århundraden.

Jag är inte amerikan utan kanadensare och kan skriva detta upprop, men inte något annat. Det är er sak att ta vid och genomföra det. Om jag vore amerikan, skulle jag säkert organisera och gå i spetsen för mitt förslag. Jag sympatiserar verkligen med Amerika. Jag är Amerikan liksom John Kennedy var en Berlinare.

Av den anledningen vänder jag mig till er:

Jag uppmanar till en Miljon- Marsch i Washington, DC, den 6 mars 2011.

Motivet till denna marsch är att sätta strålkastaren på den elitgrupp, som har haft makten i USA under århundraden, att göra klart för dem att deras tid är över och att de bör lämna sina maktpositioner och sitt inflytande eller avsättas.

Denna elitgrupp har benämnts med många namn. Några av dem är det Militär-Industriella Komplexet (president Eisenhowers namn på dem), den hemliga staten, "den Nya Världsordningen", Illuminati, Rockefeller-fraktionen, blodslinjerna, de 13 Familjerna och många andra namn. Deras led har innehållit presidenter, generaler, domare, senatorer, politiskt valda representanter, och många, många andra i maktposition och med inflytande.De kontrollerar effektivt Förenta Staterna genom organisationer såsom Centrum för Främmande Relationer, Trilaterala Kommissionen, NSA, CIA och andra underrättelsetjänster, den nationella säkerhetsapparaten, Norra-, Södra och Centrala Kommandot, NORAD, och andra delar av militären, FBI, polisen, statsförvaltningen, de översta nivåerna inom många företag och finansiella organisationer, men också genom utbildningsorganisationer, genom medicinska, religiösa och andra institutioner och föreningar och genom många andra individer och organisationer vars identitet är okänd.De bär helt eller delvis ansvaret för varje krig som har utkämpats, varje finansiell kris, varje pandemi, för naturkatastrofer, förtäckta operationer och en rad andra attacker mot det amerikanska folket under hela dess historia.

De kontrollerar större delen av nationens rikedomar och har en plan för att minska världens befolkning genom pandemier, chemtrails, väderkrigföring, undantagstillstånd, juridik, kärnvapenkrig, och på andra sätt. De har förberett trygga platser för sig själva djupt inne i underjordiska militära bunkrar. De har förberett ”undantags”-läger för att fängsla eller döda oliktänkande bland befolkningen och har anskaffat och installerat vapen av ofattbar dödlig styrka i rymden, på land, under jorden och i haven för att utöva kontroll över världen.

Men de kan inte stå upp mot en uppvaknad befolkning. Jag föreslår att Förenta Staternas suveräna medborgare, den 6 mars, 2011, skickar ett budskap till denna kabal, som de inte kan bortse ifrån, att medborgarna har vaknat och är medvetna och kräver att de lämnar sina maktcentra eller att de avlägsnas och sätts i fängelse.

Ett Upprop till en Miljon-Marsch i Washington, den 6:e Mars 2011
Det första steget mot att återställa en fungerande demokrati i Amerika, mot finansiell hälsa, mot rättvisa val, och mot en ombildning till en icke korrupt verkställande ledning, statsförvaltning, lagstiftning, rättsväsende och militär är att undanröja denna mörka kabal. Efter förebilden från de modiga människorna i Egypten, uppmanar jag det amerikanska folket att ta tillbaka Washington och med kraft visa den korrupta och omoraliska klicken att deras styre, deras diktatur, är tillända.

Jag påstår inte att de som marscherar skall kräva att regeringen störtas, eftersom tillräckligt många element i den, enligt min mening, är ärliga och att en övergång från dagens situation till en ren regering kan ske utan revolution.

Jag anser att President Barack Obama är en rakryggad och modig ledare, med resurser och visdom för att rensa upp i regeringen, om han får stöd från människorna, snarare än motsatsen.

Jag deklarerar att jag tror att den mörka eliten, genom sin kontroll av pressen, genom sina desinformationskällor som CIA Black Ops enhet och genom elitens villiga vänner inom media, politik och religion, målmedvetet har skapat en allmän misstro och ett motstånd mot president Obama.

Jag hävdar att Presidenten faktiskt är en andligt utvecklad människa, mycket baktalad, men väl passad till att leda USA ut ur kabalens slaveri. Även om han är omgiven och hindras av kabalen, så är han inte medlem. Jag föreslår att Presidenten blir huvudtalaren vid Miljon-Marschen och att alla amerikaner lägger märke till vad han kan göra när han har, och vet att han har folkets stöd.

Jag uppmanar alla frihetsälskande människor att komma till Washington den 6 mars och under ordnade och fredliga former göra sin röst hörd. Jag uppmanar Amerika att åter inta den en gång accepterade rollen som respekterad ledare bland nationer, hängiven individens frihet, mänsklig värdighet, internationell harmoni och fred i världen.

Jag ber att detta budskap sprids på Facebook, Twitter, namninsamlingssajter, och alla andra resurser på Internet. Jag ber er att vidarebefordra det till era vänner och bekanta. Jag ber att det görs synligt överallt.

Det är dags för de fredsälskande och rakryggade medborgarna i Förenta Staterna att kasta av sig kedjorna från "En Ny Världsordning” och återföra amerikanskt liv till de värden som framgår av landets Konstitution, Bill of Rights och av SjälvständighetsDeklarationen.

I all uppriktighet

Steve Beckow
Vancouver, Canada


Website: The 2012 Scenario
Svensk översättning: Inga och Cagga
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge