Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Det Händer Nu!

Det Händer Nu!

Två stora händelser pågår just nu. Medan Ockupera-rörelsen växer över hela planeten så stänger den Galaktiska Federationen den Mörka Kabalens underjordiska baser. Med andra ord: Människorna på Jorden reser sig och våra galaktiska vänner kommer ner. Det är bara en fråga om tid innan de kommer tillsammans!

Occupy Wall Street, USA

Occupy Wall Street, USA

David Wilcock: "Många underjordiska baser har nu helt rensats ut… material, utrustning och personal… av ännu okända krafter.
En internationell koalition som avser att störta den Gamla Världsordningen och befria mänskligheten från slaveri hävdar att de bär ansvaret. De verkar också ha fått utomjordisk hjälp i detta uppdrag."

David Wilcock: "Jag vet inte hur lång tid det kommer att ta för att resultaten av allt detta blir offentligt för alla, men det är helt klart att de har skyddat oss från kärnkraftsförödelse."

Matthew Ward, genom Suzy Ward: "Ni har kanske hört att två underjordiska områden som inrymde laboratorier som kontrollerades av Illuminati, fordon, vapen, förråd och bostadsförläggningar var förstörda, men det var genom säkra teknologier, inte kärnladdningar, och en del inom Illuminati-lägret har tagits bort från makten, men inte genom att döda dem. Eftersom både defensiva och offensiva åtgärder vidtogs använde ljusstyrkorna bara kraften av ljus och de tekniker som inte har några skadliga efterverkningar."

Montague Keen, genom Veronica Keen: "Få av er förstår till fullo omfattningen av korruptionen enbart i bankerna. De har förstört hela länder. De skapade fattigdom och lidande när och var de valde att göra så. Men deras gömställen har rivits. De kommer att få ta konsekvenserna av sina handlingar."

The Galactic Federation, genom Sheldan Nidle: "Därför har vi under de senaste månaderna börjat öka vår hjälp både till våra Jordallierade och till de som är villiga att aktivt använda tvång för att driva bort den Mörka Kabalen från deras underjordiska baser - och detta var framgångsrikt. Dessutom har våra försvarsstyrkor förvirrat de ”avancerade” teknologier som är avgränsade på dessa baser med avsikten att förneka de Mörka någon som helst möjlighet till rackartyg i sista minuten, vilket de fortfarande envisas med att genomföra.
(...)
Himlen har nu gett oss rådet att vi skall ingripa på sätt som vi tidigare var ur stånd till, och har hjälpt dessa som ”rensat ut” ett antal stora, mörka underjordiska baser. Vi har också förstört flera enheter som användes av de Mörka som del i deras komplicerade operationer för att förhindra er höjning till fullt medvetande. Tiden för vår ankomst på era stränder börjar nu närma sig!"

The Galactic Federation, genom Himmelsvandraren: "De underjordiska baser som vi har talat om tidigare, och som hyser de fraktioner av Illuminati som har skapat det största motståndet för dessa förändringar, har helt förstörts utan någon förlust av liv som vi har kunnat upptäcka. Ett klart meddelande har skickats till vissa av de sista som håller stånd mot avtalen som redan finns på plats för Illuminatis uppgivande och deras kapitulation. Andra källor har börjat rapportera om dessa händelser och Illuminati behöver ingen bekräftelse på vad som har inträffat. Det meddelandet, som vi har kunnat genomföra genom de känslor och tankar som finns hos de som påverkats, har mottagits ganska kraftfullt. De är nu medvetna om att det inte finns något alternativ och att detta är slutet för dem."

Occupy Madrid, Spain

Occupy Madrid, Spain

Occupy Berlin, Germany

Occupy Berlin, Germany

Occupy Amsterdam, The Netherlands

Occupy Amsterdam, The Netherlands

Occupy Bucharest, Romania

Occupy Bucharest, Romania

Occupy Lisbon, Portugal

Occupy Lisbon, Portugal

Occupy London, UK

Occupy London, UK (in the middle: Wikileaks' Julian Assange)

Occupy Manilla, The Philippines

Occupy Manilla, The Philippines

David Wilcock: "Det bästa som ”Makten som var” kan göra är att komma ut och stödja Ockupation Wall Street för de vet att hela deras ”svarta ekonomi” håller på att stängas ner i alla fall. Det är för sent, och de vet det! Striden är förlorad.
De trodde inte att det var möjligt att de någonsin skulle besegras men nu är de mycket väl medvetna om sin egen nära förestående kollaps… tack vare denna enorma, internationella koalition.
(...)
Som jag sagt tidigare så säger nu insiders på toppnivå att laddningar har planterats i viktiga broar och på landningsbanor runt om i USA.
The Eisenhower Interstate System byggde från starten små skrubbar inne i broar där antändningsanordningar kunde planteras på alla viktiga platser som var nödvändiga för att rasera dem."

Matthew Ward, genom Suzy Ward: "GF är medvetna om Illuminatis planer och om dessa inkluderar riggning av stora broar med sprängmedel som kan detoneras på distans så är de auktoriserade att förhindra detta. Medan detta kan tyckas vara ett brott mot Skaparens lag om fri vilja så är det inte det – det är hedrandet av Jordens fria vilja. Efter 9/11 väljer hon att förhindra varje försök till terrorism i den skalan, och genom Guds tillstånd har vår universella familj framgångsrikt förhindrat många sådana försök."

Occupy San Juan, Puerto Rico

Occupy San Juan, Puerto Rico

Occupy Santiago, Chile

Occupy Santiago, Chile

Occupy Sarajevo, Bosnia

Occupy Sarajevo, Bosnia

Occupy Seoul, South Korea

Occupy Seoul, South Korea

Occupy Stockholm, Sweden

Occupy Stockholm, Sweden

Occupy Taipei, Taiwan

Occupy Taipei, Taiwan

Occupy Tokyo, Japan

Occupy Tokyo, Japan

Occupy Toronto, Canada

Occupy Toronto, Canada

David Wilcock: "En av de mest spännande saker jag har fått höra om nyligen är att ett 1,6 mil sfäriskt format UFO nu är parkerat i omloppsbana i Jordens övre atmosfär.
Mer än 200 mindre farkoster har setts komma och gå från moderskeppet genom runda dörrar som öppnas och stängs.
Allt detta har bevittnats av personal inom International Space Station, bland andra. Det finns gott om optik ombord som kan se farkoster som annars skulle vara ”osynliga” från det konventionella spektrumet av synligt ljus."

SaLuSa, genom Mike Quinsey: "Jag är SaLuSa från Sirius och skulle vilja nämna att några av våra mindre moderskepp har placerats en bit närmare Jorden och tillåter oss därför att nå er med våra spaningsskepp snabbare. Behovet av att spåra era Mörka tjänare och deras aktiviteter är viktigt i denna slutfas som leder till deras avlägsnande. På så sätt kan vi hindra dem från att försöka sig på en större incident för att försena slutet på deras tid."

Occupy Everything!

Occupy Everything!


Svensk översättning: Gertie

Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge