Home > > Wanderer of the Skies - July 21, 2012

Wanderer of the Skies - July 21, 2012

Pozdravy od Federácie:

Aj keď tomu možno neveríte, je toho veľa čo sa deje vo Vašom svete v prospech výsledku, ktorý božský plán očakával po veľmi dlhý čas. Sme tu aby sme Vás usmernili v týchto časoch pochybností a pomohli Vám vo Vašej misii. Chápeme aké ťažkosti Vám spôsobila strata pamäti o tom kto ste a odkiaľ ste prišli. Záleží nám na Vás a sme tu. Možno nechápete všetky konania a nekonania ktoré sa odohrali na scéne Vášho sveta, ale hovoríme Vám, že všetko postupuje podľa plánu, ktorý bol vytvorený veľmi dávno a všetci idete správnym smerom.

Do Vašich médií sa čoskoro dostanú správy o veľkých zmenách v energetických charakteristikách vo Vašom svete, ktoré boli merané a pozorované Vašimi vedcami. Tieto posuny sú súčasťou stále sa rozširujúcej expanzie energie pozdvihujúcej Váš svet z toho, do čoho je zapletený. Venujte konkrétne pozornosť úrovni, na akej boli tieto posuny zaznamenané a pochopíte masívne efekty, ktoré dnes táto energia spôsobuje vo Vašom svete.

Ako Vám stále opakujeme, zmeny ktoré vidíte vo Vašom svete neprichádzajú ako v hollywoodskom filme, ale ako postupný sled okolností, ktorý vrcholí želanou zmenou, ktorú tento plán chce dosiahnuť. Očakávali ste masívne zmeny v štruktúrach Vašich vlád, v bankových a podnikateľských komunitách, ale tento rozruch by bol príliš veľký na to, aby ho Vaši ľudia zvládli. Tieto zmeny, ako všetky potrebné zmeny, sú postupné a niekedy na prvý pohľad nepostrehnuteľné. Ale sú tu a sú na ceste. Nepostrehli ste jemný, ale zato veľmi silný posun v tom, ako Vaši ľudia vnímajú bankové kartely? Neboli ste svedkami spomalenia Gaiiných prírodných katastrof? Necítili ste posun v myslení svetových lídrov pri riešení záležitostí a udalostí spôsobmi, ktoré sú zamerané na ľudí a nie len výhradne prospešné pre korporátne záujmy? Tieto jemné zmeny sú to o čom boli ťahy za oponou, dohody a všetky činy.

Nedávno sme sa znovu stretli na galaktickej úrovni aby sme zhodnotili ako sme pokročili a čo je potrebné spraviť, aby sa postup posunul ďalej k nevyhnutným cieľom, ktoré sú vyžadované plánom. To stretnutie, ktoré sa znovu uskutočnilo na jednej z našich obrovských lodí, viedol k niekoľkým zaujímavým dohodám o našej vzájomnej situácii. Toto stretnutie zahrňovalo delegátov z Vášho sveta, ako aj zástupcov Federácie. Vaši ľudia boli vypočutí a na Vaše pocity bol v dohode kladený najväčší dôraz. Prvý krok budete vidieť v nadchádzajúcich dňoch vo forme našej ohromnej prítomnosti na Vašej oblohe. Prvý pokrok z hlavnej agendy je na ceste.

Vaši ľudia sa začínajú posúvať smerom k chápaniu toho, ako Ilumináti držali svet pevne v zovretí. Tí čo sú stále pri moci so schopnosťou tento stav ukončiť si uvedomili, že cesta je pre nich voľná, aby mohli postupovať a odpor tých tajných sa zmenšil natoľko, že teraz nastal čas na konanie. So smelými krokmi Vašich vlastných hrdinov a prvými zo série krokov, ktoré v tejto ďalšej fáze plánu vykonáme my, dúfame, že pozdvihneme vo Vašom svete energiu dostatočne tak, aby sme dosiahli ďalšiu úroveň a implementovali nasledujúcu fázu potrebnú pre dosiahnutie cieľa.

Ste výnimoční ľudia. Študovali ste tvrdo a dlho na tejto najlepšej galaktickej škole a čoskoro budete promovať na Harvarde vzdelávacích inštitúcií. Vaše služby sú vo vesmíre veľmi potrebné a budete vítaní s otvoreným náručím a s veľkou úctou pre to kým ste a čo ste dosiahli. Zostaňte v láske a odhodlaní pre pozitívny výsledok. My na oplátku zostaneme vždy s obdivom vo Vaše schopnosti, talent a silnú spirituálnu silu.

Buďte v mieri.


Preložili: Martin a Danica

< previous message | next message >


Share |