Home > > Sheldan Nidle - February 8, 2011

February 8, 2011

9 Cauac, 17 Yax, 7 Ik

Dratzo! Sme späť! Veľa sa stalo a my prichádzame v najkritickejšom okamihu počas transformácie vás a vašej reality. Veľké finále zúčtovania je v plnom prúde a keď bude táto operácia dokončená, dorazí celosvetová hojnosť a začnú sa tak potrebné vládne zmeny. Tieto zmeny sú posledné, ktoré musia nastať prv ako dôjde k odhaleniu UFO! V dôsledku toho pracujeme veľmi tvrdo, aby sme ich čím skôr uskutočnili tak, ako nám to stanovilo Nebo. Lord Surea začne rad akcií, ktoré spôsobia transformáciu v realite vašej slnečnej sústavy, pričom už aj dnes sú tieto zmeny zjavné vďaka neobvyklej aktivite na Slnku a v celej sústave. A napriek tomu sú tieto zmeny len náznakom toho, čo má Nebo v pláne – vaša realita sa zmení z bipolárnej s obmedzeným vedomím na monopolárnu s plným vedomím. Na konci bude vaša slnečná sústava úplne iná, ako ju poznáte dnes.

Táto fyzická transformácia vytvorí prostredie, v ktorom budete žiť ako skutoční fyzickí Anjeli v Galaxii Mliečna dráha. Budete zodpovední za udržanie vášho žijúceho sveta a za udržanie životných energií, ktoré prúdia cez slnečnú sústavu. Áno, táto úloha nezahŕňa iba udržiavanie svojej planéty, budete pomáhať ďalším skupinám fyzických Anjelov pri udržiavaní galaxie a všetkého ostatného, čo je súčasťou fyzického sveta. Chápeme, že vám to teraz pripadá nezdolateľné, ale v skutočnosti to bude iba jedna z mnohých vašich každodenných úloh. Budete obklopení a podporovaní galaktickou spoločnosťou, ktorá je zložená z mnohých hlavných „klanov,“ ktoré umožňujú vašej spoločnosti rozvinúť plný potenciál. Ďalej budete v kontakte so spriatelenými spoločenstvami z iných oblastí galaxie. Spolu ste vytvorili Galaktickú Federáciu, ktorá je prostriedkom, pomocou ktorého môžete naplniť svoje základné povinnosti voči Nebu a voči ostatným. Navyše ste sa dostali aj za vašu galaxiu a vytvorili ste podobné organizácie, ktoré manifestujú božský plán.

Tento scenár v skutočnosti opisuje naše zážitky spred štyroch miliónov rokov. Od tej doby sme pripojili státisíce galaktických spoločností do Galaktickej Federácie z najvzdialenejších kútov galaxie. Vítame novo prebudené hviezdne národy, pretože sa vďaka nim učíme viac o rozmanitosti, ktorú Stvoriteľ rozsial. Vy tiež, pretože ste podstúpili fascinujúcu cestu vedomia. Prišli sme sem, aby sme dohliadali na tento proces, ktorý vám navráti plné vedomie. Inšpirovaní vyhlásením Neba sme zhromaždili skupinu prvého kontaktu a prišli sme v radostnom očakávaní k vašej planéte. Počas posledných dvoch desaťročí sme vás pozorovali a učili sa a potom sa postupne zúčastňovali týchto akcií, ktoré povedú k vášmu plnému vedomiu. Tieto akcie teraz dosiahli bod, kedy je dobré spraviť zhrnutie. Je dôležité, aby ste pochopili, že nekonáme v rozpore s vašou slobodnou vôľou.

Stvoriteľ nás poslal sem s rozsiahlymi právomocami, ktoré chceme teraz prebrať s vami. Tieto právomoci sú rozdelené na dve časti – prvý kontakt a širšie dôsledky vyplývajúce z tohto javu pre každého z vás počnúc históriou, ktorá môže byť zhruba rozdelená do troch častí – prvá je váš príchod do Lemúrie, druhá je vzostup Atlantídy a následný pád k obmedzenému vedomiu a tretia je vaša vlečúca sa odysea v temnote a váš návrat späť k plnému vedomiu. Z vtáčej perspektívy môžete pochopiť, že toto časové obdobie je súčasťou toho, čo mnohí na vašej planéte volajú Veľký cyklus. Tento cyklus trvá približne 26 tisíc rokov. Od začiatku Lemúrie pred 900 tisíc rokmi ste dokončili 34 týchto cyklov a chystáte sa dokončiť tridsiaty piaty. Tento cyklus sa zavŕši v solárnom (alebo galaktickom) roku 8 Manik. Deje sa to vtedy, keď vaše Slnko prechádza galaktickým rovníkom.

Základným dôvodom nášho príchodu v obrovskom počte je ten, že nastalo toto špeciálne obdobie vo vašej histórii. Búrlivé dianie na celej planéte je dôsledkom konca cyklu. Prišli sme vás privítať a pomôcť vám vo vašej transformácií na plné vedomie. Tento moment bol stanovený dávno vo vašej histórii ako čas úžasných zmien vo vedomí. Anunnaki sa v tom čase stali členmi spolku Anchara a vedeli o tomto období, ale mali v úmysle obísť túto možnosť pomocou radu zbabelých skutkov, ale prekazilo im to náhle mierové vyhlásenie Anchary. Toto viedlo v polovici deväťdesiatych rokov k mierovej zmluve s Galaktickou Federáciou, ktorá nahradila vojny v tejto galaxii. To prinieslo mier, ktorý bol božsky nariadený pred dlhými vekmi.

V tomto čase galaktického mieru prichádzame naplniť proroctvo, ktoré je kľúčové pre zachovanie tohto mieru. Gaia obsahuje zdroj pre túto galaxiu. Preto je životne dôležitá pre tento mier, pretože mierová zmluva s Ancharou závisí na tom, že sa Matka Zem navráti k plnému vedomiu. Toto kladie na nás bremeno úspešného ukončenia našej misie. Nejaký čas sa temní pokúšali odďaľovať tento cieľ a preto sme museli zvýšiť tempo práce. Kvôli tomu vás musíme upozorniť na to, že naša trpezlivosť s temnými sa končí. Prijali sme niekoľko opatrení, ktoré posilnia naše akcie.

V súčasnosti sme uprostred dokončovania týchto úloh, ktoré spustia obrovské zmeny, o ktorých sme vás podrobne informovali. Gaia v tandeme s vašou globálnou realitou je v bode, v ktorom môže jej transformácia začať, čoho príznakmi sú rastúce počty turbulencií v atmosfére a v oceánoch a zemetrasenia. Toto dokazuje, že vaša realita dorazila k rozhodujúcemu okamihu, kedy vyžaduje buď veľké posilnenie alebo dramatický posun vpred. Vieme, že tieto predzvesti znamenajú, že ďalšie omeškanie iba zvýši intenzitu týchto zmien. Chvíľa na veľké zmeny je tu a nastal čas na akciu. Veľké činy, ktoré budú raziť cestu zmenám, sú nevyhnutné.

Náš tím prvého kontaktu je pripravený na akciu. Príliš dlho sme dovolili silám na vašom svete kontrolovať dosah našich akcií, ale tieto praktiky sú už minulosťou. Doteraz bolo našou úlohou varovať vodcov temných, čo sme urobili. Ďalšou fázou je stanovenie harmonogramu. Náležitosti pre zavedenie nových menových a finančných systémov sú pripravené a my sme sa stretli s tými, ktorí vytvoria správcovské vlády. Naši ľudia sú nedočkaví a plne pripravení vydať sa na misiu, ktorá zmení smerovanie ľudskej histórie!

Vrcholné momenty v Stvorení sú späté s odvahou a len tie činy, ktoré sú v súlade s božským plánom, prinášajú nezávislosť a slobodu späť k tým, ktorí boli dočasne zbavení Bohom daných práv. Prichádzame ako nástroj Boha, pripravení začať novú kapitolu vašej histórie. Vedzte naši drahí, vo svojom Srdci Sŕdc, že nekonečná podpora a nekončiaci blahobyt Neba sú naozaj vaše! Tak tým buďte! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Buďte Jedným! Buďte v Radosti!)


Website: Planetary Activation Organization
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.