Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > SaLuSa, 19 novembra 2013

SaLuSa, 19 novembra 2013

Ste pripravení byť ponorení do hlbšieho pocitu Lásky, ktorý Vašu bytosť okamžite obklopí keď vstúpite do svojej vyššej reality. Táto energia Lásky Vás teraz mení a čím viac ju necháte vstúpiť dnu, tým viac budete priťahovaní k svojim novým skúsenostiam. Nechať Lásku vstúpiť dnu znamená pozerať sa na seba na takých akými skutočne ste a akceptovať všetko čo tvorí celú bytosť s pochopením ktoré Vám Láska voči sebe samým a ostatným dáva. Každá časť Vášho tela, každá spomienka a myšlienka vytvára jednotu s Vašou Dušou, s Vaším vedomím ktoré si želalo mať fyzickú formu a prežiť situácie počas tohto života aby Vás dokonale viedli do momentu v ktorom sa teraz nachádzate. Táto Láska Vám dáva hlbší pohľad na Vaše skúsenosti a umožňuje Vám získať z nich viac múdrosti a keď toto pochopenie príde, môžete nechať tie ťažké skúsenosti s prislúchajícimi spomienkami a myšlienkami odísť a oslobodiť sa úplne pre to Nové.

Cíťte ako energia slova „Nové“ vo Vás rezonuje. Mnohí z Vás už predtým prežili vyššie reality ale nikdy nezažili alebo nezviazali svoje vedomie s takýmto druhom Vzostupu, takže všetci cítite obrovskú príťažlivosť k prežitiu toho všetkého. Všetko nové vždy vytvára takúto príťažlivosť pre nás všetkých, pretože vieme že to vždy prináša viac múdrosti a vedenia ktoré by sme nedosiahli bez hlbokého a úplného prežitia svojich volieb. Tieto posledné momenty žitia len v starej realite sú tu pre Vás aby ste práve toto urobili a zamysleli sa nad tými voľbami ktoré sa stále určitým spôsobom držia vo Vašej mysli a nakoniec ich nechať úplne odísť s veľkým pochopením ktorého ste teraz všetci schopní. Cíťte slobodu ktorá za tým tesne nasleduje a my vieme že si túto prácu už dlhšie nebudete odkladať na neskôr. Vieme že skúsenosti nižších vibrácií sú niekedy veľmi kruté a vytvorili silné pocity smútku a mnohé ďalšie pocity ktoré popierajú prítomnosť Lásky, ale my sme vždy s Vami a posielame Vám tak veľa Lásky aby Vás urobila ešte silnejšími na premenu všetkých svojich skúseností na múdrosť.

S Vaším finálnym čistením je aj Matka Zem pripravená nechať odísť energiu nižších vibrácií zo svojho tela a týmto spôsobom veľmi pomôže Vášmu posunu do Vašej vyššej reality. Ona tiež cíti ako energia stúpa zvnútra a je cítená na povrchu a my vidíme jej telo žiariť čistým jasným Svetlom Vašej spoločnej Lásky. Cíťte s ňou jednotu, pretože ona bude súčasťou Vašej reality až pokým nebudete cítiť že nastal pre Vás čas posunúť sa inam a pre ňu privítať iné Duše na nové spoločné skúsenosti.

Som SaLuSa zo Síria a želám si aby ste všetci prežívali pokojný stav mysle, pretože Vaše srdce teraz hovorí ku Vám všetkým a dáva Vám všetky potrebné informácie pre Váš posun vyššie. Pýtajte sa svojho srdca, pretože ono je zdrojom odpovedí, pretože sa v ňom nachádza všetko čo práve v tomto momente potrebujete vedieť a množstvo informácií sa rapídne zvyšuje v dokonalom súlade s rýchlosťou akou kráčate alebo bežíte k tomu Novému.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge