Home > > SaLuSa, November 12, 2013

SaLuSa, 12 novembra 2013

Cítite tie intenzívne zmeny vo svojich telách Drahí? Po tieto dni sú dokončované a keď ich Vaše telo absorbuje a prispôsobí sa vyšším frekvenciám ktoré sú Vám teraz posielané, Vaše vedomie bude môcť slobodne prežívať zvolenú realitu bez toho aby bolo preťažené, pretože ono musí spracovať všetky skúsenosti a šíriť ich medzi ostatných. Mnohí z Vás už navštívili a zakúsili svoje vyššie reality vo svojich astrálnych telách a pamätajú si z nich len pár šťastných momentov. Tieto návštevy boli tiež súčasťou príprav na Váš finálny moment procesu Vzostupu do vyššej reality. Budete si pamätať každý detail a každý pocit zo svojich skúseností vyššej reality a to Vás urobí ešte silnejšími ako ste Vášho spojenia s existenciou vo vyššej realite. Každá jedna schopnosť sa s tým zdokonalí a budete jednoducho prítomní Teraz v oboch realitách. Vaše telá budú fungovať ako silné nástroje Svetla, ktoré budú dostávať čisté vyššie frekvencie a transformovať ich do takých ktoré budú môcť ostatní ľahko absorbovať. Frekvencia sa bude zintenzívňovať až pokým všetci z Vás ktorí sa rozhodli vzostúpiť nebudú schopní tak urobiť.

S Vašou zmenou príde aj zmena Vašej spoločnosti a spôsob akým sa Ľudstvo pozerá na planétu, na ktorej žijú a na ostatné planéty v Slnečnej sústave a Galaxii. Vaše vlastné vedenie a vedenie ktoré sa prostredníctvom Vás šíri pomáha „otvárať oči“ a vidieť pravdu o Vašom mieste vo Vesmíre. Nepodceňujte svoje vedomosti a chápanie pretože pravda o Stvorení je jednoduchá a všetci tí ktorí sú prebudení do vedenia prostredníctvom svojich sŕdc sú si toho vedomí. Existuje mnoho spôsobov vyjadrenia tejto pravdy a každý jeden z Vás má svoju verziu tohto pochopenia, ale základný princíp zostáva stále nezmenený. Sme tu preto aby sme zažívali. Sme tu preto aby sme prežívali všetky možnosti ktoré nás priťahujú aby sme si ich vytvorili, pretože vo vnútri každej Duše je tá silná túžba stále hľadať viac. Táto túžba tiež viedla Vaše vlastné hľadanie a rast do Svetla a len Vašou prítomnosťou na mieste kde sa práve nachádzate, zapaľujete iskru v ostatných aby sa ich túžba zmenila na premieňajúci plameň, ktorý im umožní naplniť svoj účel existencie v tejto realite.

Znovu cíťte všetky zmeny ktoré sa dejú a akceptujte ich ako súčasť svojej túžby posunúť sa ďalej. Pomáhame Vám zosúladiť sa s vyššími frekvenciami, pretože naše telá sú na ne zvyknuté a sme veľmi šťastní že si želáte prijímať ich po celý čas, aj keď Vaše telá ešte niekedy viac unavujú. Pozorne a milujúco dohliadame na všetkých tých čo si želajú byť s nami spojení a prijímať naše energie priamo. Tiež kolektívne posielame naše energie Vám všetkým, pretože cítime že čas nášho všeobecného akceptovania sa veľmi rýchlo približuje.

Som SaLuSa zo Síria a som veľmi šťastný že môžem posielať svoju energiu Vám všetkým. Toto sú veľmi šťastné momenty a viem že mnoho z Vás sa chce tiež deliť so svojou energiou s ostatnými. Robte to slobodne a bez akýchkoľvek obáv že nie je dostatočne silná aby pomohla ostatným. Vyrástli ste do Svetla a nechajte ho prúdiť k tým čo to potrebujú, stačí jediná myšlienka ktorá dosiahne ku všetkým. Myšlienky sa stávajú silným nástrojom na dosiahnutie a naplnenie Vašich cieľov a túžob ktoré ste si pre seba stanovili v tomto živote. Toto je čas Vášho života a želáme si aby ste si uvedomili aký je nádherný.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica

Share |