Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > SaLuSa, July 12, 2013

SaLuSa, July 12, 2013

Tie chvíle na ktoré ste čakali sú tu pre každého, kto sa rozhodol nasledovať vlastné vnútorné vedenie a nechal staré spôsoby za sebou. Prosím odovzdajte sa do hĺbky svojmu vnútornému ja a zistite viac. Toto sú časy kedy energia Vášho tela stúpa a frekvencia je oveľa vyššia ako kedykoľvek predtým vo Vašej pozemskej histórii. Cíťte príťažlivosť Lásky ktorou ste obklopení a počúvajte ten radiaci hlas vnútri a nenechajte myseľ aby Vás zmiatla o tom, čo je Vašou skutočnou realitou. Každý/každá má svoju vlastnú cestu, ktorú nasleduje ohľadom Vzostupu a akonáhle urobíte ďalší krok, jednoducho sa spojíte a s našou pomocou vytvoríte tú zasľúbenú zem. Prosím vedzte, že všetko sa urovná akonáhle sa jednoznačne rozhodnete opustiť to staré a nasledovať nové, ktoré Vás volá so stále sa stupňujúcou intenzitou.

Vidíte nás lietať na Vašej oblohe a my cítime, že Vaše myšlienky sú väčšinou milujúce a všetci sa pýtate kedy nastane Odhalenie. Hovoríme Vám, že už sa to deje, možno nie spôsobom akým ste si predstavovali, ale prosím nechajte priestor aj pre tých čo sa práve zobúdzajú a spomeňte si ako ste Vy prvý krát zistili, že existujeme. Všetko je v súlade s našimi plánmi a prosím nezabúdajte, že sa stále menia a ak teraz Odhalenie postupuje pomaly, zajtra sa môže stať, že Vaši vodcovia odhalia všetky fakty, ktoré boli skrývané po mnohé roky. Nedovoľte sami sebe aby ste boli držaní v tomto strachu alebo pochybnostiach, pretože Vás spomaľujú na Vašej ceste. Očistite sa od nich spôsobom ktorý Vám najviac vyhovuje a sústreďte sa na nádhernú budúcnosť ktorá je už tu a čaká na Váš príchod.

Cítime, že to nie je ľahká úloha, ale my Vás vidíme ako nádherné a mocné bytosti Svetla, ktoré pevne stoja za všetkými zmenami ktoré sa dejú a menia Vašu realitu na ten Sen, ktorí majú určitým spôsobom všetci. My Vás vediem a je naším najväčším potešením byť s Vami, pretože my tiež nasledujeme svoje cesty a robíme všetko čo môžeme aby sme Vám boli bližšie. Aj keď niektorí stále sami seba presviedčajú, že nie sú schopní s nami komunikovať priamo, my trpezlivo čakáme až sa rozhodnú, že je čas to skúsiť, pretože každý má tú schopnosť iba sa teraz momentálne rozhodol, že to tak teraz nechce robiť. Nemôžeme ovplyvniť túto voľbu, pretože by to znamenalo narušenie Vašej slobodnej vôle. Toto sú Vesmírne Zákony, ktoré sme zaviazaní dodržiavať ale dodávame, že pozývame všetkých ktorí si želajú s nami komunikovať, aby si jednoducho našli tiché miesto a mysleli na nás a ak ste pripravení určite budete počuť alebo cítiť náš srdečný pozdrav.

Som SaLuSa zo Síria a teším sa na to, kedy zistíte, že Vaše schopnosti sa zdokonalili oveľa viac ako ste si mysleli. Tieto časy sú časmi zmeny a všetci ktorí sú v súlade s prúdom uvidia skutočné divy a zázraky, ktoré sa udejú na ich ceste Domov. Milujeme Vás všetkých a s rastúcimi vibráciami Vám môžeme posielať viac našej lásky. Cíťte ju.

Prijaté cez MADAD.

Preložili Martin a DanicaShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge