Home > > SaLuSa, November 5, 2013

SaLuSa, 5 novembra 2013

Počúvajte čo Vám hovoria Vaše pocity v jazyku Lásky a Svetla a budete presne vedieť čo máte urobiť, čo sa stane ďalej v procese Vašej transformácie. Vaše srdce dostáva nespočetné množstvo informácií, takže je momentálne po tieto dni veľmi zaneprázdnené a môžete cítiť tlak v tejto oblasti svojho tela. Ak sa sami seba niečo spýtate, odpoveď je už tam, niekedy ešte skôr než ste schopní dokončiť svoju otázku, pretože Vaše srdce je pripojené k múdrosti Všetkého Čo Je a všetky odpovede čo by ste niekedy mohli potrebovať pre svoju premenu a posun do vyššej reality sú Vám k dispozícii. Len si musíte byť vedomí nového prúdu vedomostí do Vašich bytostí ktoré zodpovedá Vášmu vlastnému procesu Vzostupu. Pripomíname Vám, že žiadne dve bytosti nemajú úplne rovnaký proces, takže je múdrejšie počúvať ako snažiť sa porovnávať a pochybovať o tom či ste urobili všetky potrebné kroky k svojmu pozdvihnutiu. Preto sa sústreďte na svoju vnútornú múdrosť a s určitosťou nezabudnete na nič čo je dôležité vo Vašom vývoji. Je to vždy zaručené a ste vedení prežiť všetko to,čo Vám pomôže stále sa pozdvihovať.

Povzbudzujeme Vás aby ste praktizovali pýtať sa ako prvého svojho srdca, pretože odpoveď ktorú dostanete je Vaša vlastná a veľmi silno s Vami rezonuje a dodáva Vám ten pocit dôvery vo svoje schopnosti a nenecháva žiadne miesto pre pochybnosti, o ktorých viem, že nikto z Vás už nechce prežívať, pretože toto je čas Vášho prebudenia do vyššej cesty existencie, ktorá zahrňuje všetko čo si len môžete predstaviť vo význame tohto slova. A vedzte, že existuje toho oveľa viac čo momentálne nemôžete cítiť, ale niektorí už zažili skutočnú podstatu vyššieho vyjadrenia energií ktoré Vás všetkých budú obklopovať tak veľmi skoro. Je čas posunúť sa do týchto energií pre všetkých ktorí sa rozhodli tak urobiť a priniesť ich ku všetkým ostatným, ktorí sa čoskoro prebudia alebo práve začali svoje hľadanie. Cíťte silu ktorá sa šíri z Vášho srdca do celej bytosti a urobte to čo cítite že je potrebné aby ste dokončili svoje prípravy, pretože potom budete znovu pozdvihnutí a budete cítiť len mier a lásku prúdiacu do a cez Vás a nebudete mať už vôbec žiaden záujem zapájať sa do niečoho čo je z nižších vibrácií ktoré nezodpovedajú Vašim vlastným a ľudia okolo Vás budú cítiť Váš pokoj a šťastie a budete inšpirovať tých, ktorý sa rozhodli ešte viac opustiť to staré aby hľadali všetko čo im v tom pomôže.

Sme stále s Vami a vieme že naša prítomnosť a energia Vám pomáha prejsť všetkými potrebnými zmenami vo Vás samých. Prežívame veľkú radosť nad naším spojením a ono úžasne a silno ovplyvňuje našu „prácu“ ktorú sme sem prišli vykonať a vieme že toto spojenie nás všetkých povedie k naplneniu našich túžob. Neopúšťame Vás ani na chvíľu, pretože mnohí z Vás vedia, že sme oveľa viac ako len návštevníci z Hviezd, ktorí sem prišli pozorovať evolúciu ďalšej planéty a jej bytostí. Sme tu aby sme sa s Vami zjednotili v Láske a Svetle a mnohí z nás budú spojení v tej istej životnej ceste a vytvoria nádherné skúsenosti všade kde budú.

Som SaLuSa zo Síria a som šťastný že cítite, že Vaša cesta začína byť tak pokojná a milujúca po celý čas a to vedie k prežívaniu mieru a lásky všade a to je to čo si všetci želáme.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica

Share |