Home > > Pozvánka pre Galaktickú Federáciu

Pozvánka pre Galaktickú Federáciu

Pozvánka pre Galaktickú Federáciu


Drahí priatelia,

Rozbiehame akciu, ktorá sa môže udiať rýchlosťou svetla.

Vieme, že nášmu svetu vládnu skorumpovaní ľudia, ktorí spolupracujú na tom, aby nás udržali pod kontrolou.

Takisto vieme, že náš svet je navštevovaný pozitívnymi mimozemskými rasami, mnohé z nich majú ľudskú podobu, ktoré navzájom spolupracujú v obrovskej organizácii nazývanej Galaktická Federácia Svetla.

Prečo nám nepomôžu a neoslobodia nás od toho skorumpovaného režimu kvôli ktorému mnohí ľudia trpia a na smrť hladujú?

Na základe toho ako tomu rozumieme je to čiastočne z karmických dôvodov, ale hlavný dôvod je univerzálny „Zákon nezasahovania“. Ten hovorí, že rozvinutejšia civilizácia nemôže len tak zasahovať do vývoja menej rozvinutej civilizácie, pretože by to narušilo prirodzenú evolúciu.

Toto všetko sa mení, akonáhle sú POZVANÍ aby prišli. Potom to už viac nie je zasahovaním, ale prijatím pozvania.

Takže dnes ich oficiálne pozývame. Nie v mene našich skorumpovaných vlád, ktoré o prítomnosti mimozemšťanov vedia, ale v našom mene ako suverénnych ľudských bytostí.

Každý kto je prebudený a je spirituálne vyvinutý vie, že ak vyšlete myšlienku, táto vždy dosiahne svoj cieľ. Takto funguje napríklad telepatická komunikácia alebo modlitba. Všetci máme túto schopnosť a dnes ju použijeme.

Čo urobíme je jednoduché. Vyšlite túto myšlienku, alebo niečo v tom zmysle vlastnými slovami:

„Drahí členovia Galaktickej Federácie a všetky vyššie bytosti, ktoré by nám radi pomohli, ale nemôžu na základe rôznych univerzálnych zákonov. Prosíme Vás o pomoc. POZÝVAME Vás, aby ste tak spravili. V mojom mene ako suverénnej ľudskej bytosti žijúcej na planéte Zem Vás žiadam aby ste prišli a pomohli nám. Vieme, že ste nás monitorovali a navštevovali nás po celé veky. Vieme, že máte technológie, ktoré by mohli vyriešiť naše najväčšie problémy ako hlad, znečistenie a vojny takmer v okamihu. Ale v otvorenej pomoci Vám bránili univerzálne zákony a naši oficiálni zástupcovia, naše skorumpované vlády, ktoré odmietli s Vami spolupracovať kedykoľvek ste ponúkli svoju pomoc. Dnes hovoríme, že STAČILO. Tieto skorumpované vlády nás NEZASTUPUJÚ. My zastupujeme sami seba a žiadame Vás o pomoc. Na tejto planéte bolo už dosť utrpenia a chceme aby skončilo. Prosím príďte a pomôžte nám. Privítame Vás s otvorenou náručou a milujúcim srdcom.“

To je všetko čo treba spraviť.

Keď tak spravíte, rozšírte tento odkaz tak ďaleko ako sa len dá. Ktokoľvek vo Vašom okolí o kom si myslíte, že by mohol byť voči tomuto otvorený by mal byť pozvaný zúčastniť sa. Rozšírte to pomocou Facebooku, emailových adresárov, newsletterov, akokoľvek sa bude dať. Môžete si byť istí, že Vaše pozvanie sa dostane k našim galaktickým priateľom a keď uvidia rozsah v akom sa to deje, nebudú mať inú možnosť, len vnímať to ako oficiálne pozvanie od ľudstva.

Je to len otázka čísiel. Ak 200 svetových vlád im hovorí „Nie, nie nie“, ale spoza nich stovky tisíc občanov sveta kričí „ÁNO!, ÁNO!, ÁNO!“, koho budú považovať za tých, ktorí reprezentujú ľudstvo? Určite to budeme my. Dnes to spravíme. SPOLU! Prosím neváhajte a pripojte svoj hlas.


Preložili: Martin a Danica


Share |