Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 10, 2011

SaLuSa, January 10, 2011

S vašim prístupom k duchovnosti ste počas dlhej doby prišli k viere, že ste oddelení od Boha. To znamená, že ste strávili nespočetné množstvo životov hľadaním Boha tu, tam, kdekoľvek. Teraz, keď sa vám rozširuje vedomie ste zistili, že Boh je vnútri aj vonku, že v skutočnosti všetko, čo existuje, je súčasťou energie Boha. Z toho vyplýva, že ste súčasťou Boha vášho Vesmíru a teda súčasťou Všetkého, Čo Je – Najvyššieho Stvoriteľa. Je to preto, že ste sa dostali za stav, kedy potrebujete ďalšiu dušu, ktorá by vám ukazovala cestu a dokážete už prevziať zodpovednosť za svoju vlastnú cestu. Vaše rozhodnutia teraz plne odrážajú vaše túžby a vy sa stávate majstrami svojho osudu. Vaše presvedčenia sú formované vašimi skúsenosťami a ste si vedomí toho, že si ich sami vytvárate. Teraz máte možnosť ísť dopredu bez toho, aby ste sa museli spoliehať na ostatných a môžete si dovoliť dať im rovnakú slobodu.

Nájdenie svojho skutočného Ja vám tiež umožňuje pochopiť zmysel vášho života a tým aj nasmerovanie svojich zážitkov v súvislosti s týmto zmyslom. Iba vy sami nesiete zodpovednosť za svoje skúsenosti, pretože priťahujete k sebe to, na čo sústredíte svoj zámer. Preto vás žiadame, aby ste boli pozitívni v tom, čo chcete od života. Ak upriamite svoj zrak na Vzostup, nestrácajte ho zo zreteľa a nedovoľte, aby vás pri tom niečo vyrušovalo. Čas, v ktorom žijete prináša zmeny a tak ako má Matka Zem prsty vo vašich zmenách, aj vy sa zapájate do jej zmien. Pokúste sa prijať ich bez toho, aby vás odvrátili z vašej cesty s vedomím, že sa pracuje na všetkom, čo je nevyhnutné na dokončenie tohto cyklu. Je zrejmé, že tento rok bude rokom náhlych zmien, ktoré budú iba začiatkom celého procesu.

Buďte pripravení na čokoľvek, čo sa môže stať a na to, že nebudete vedieť, čo alebo kto spôsobil chaotické udalosti. Nebude to jasné pokým nedôjde k Prvému Kontaktu a my nebudeme môcť verejnosť informovať o našich pozorovaniach. Naša prítomnosť zaručí, že budete vedení a chránení za každých okolností. Temní sa v panike pokúšajú vytvárať zmätok. Pokým nebudú ich zbrane celkom deaktivované, budú sa snažiť narušiť naše plány a nezáleží im na tom, čo by to znamenalo pre vás. Namiesto toho je ich zámerom spôsobiť čo najviac úmrtí a škôd. Už sa nebudete musieť dlho zaoberať ich činnosťou a našim plánom je odstrániť ich lídrov z pozícií moci. Potom začnú naši spojenci konať, keď dostanú signál a vtedy už bude pozitívny výsledok zaručený.

Nedovoľte, aby vaša frustrácia ovplyvňovala vaše pochopenie nadchádzajúcich mesiacov, pretože určitý vývoj je nevyhnutný na vytvorenie ďalšej príležitosti pre odhalenie. Dokonca aj vtedy, keď bolo oznámenie zorganizované a nedošlo k nemu, viac ľudí sa dozvedelo, že naša prítomnosť je dôležitá vo vašej budúcnosti. To pomohlo vyvážiť obavy, ktoré stále máte a pramenia z nedostatku vedomostí o nás. To bol úmysel temných a použili všetky médiá a čiastočne aj filmový priemysel, aby o nás šírili klamstvá. Toto všetko sa rýchlo zmení, keď budeme môcť otvorene komunikovať, pretože nebude ťažké ukázať vám naše pravé ja. Náš plán bude dôkladne vysvetlený a neponechá vás v pochybnostiach, či je náš úmysel mierový.

Vďaka sile vášho odhodlania budete vidieť svoju cestu a vaše vedomie bude rásť, ako budú na Zem prúdiť mocné energie. Ste si vedomí veľkej aktivity vo vašej Slnečnej sústave a začína byť celkom jasné, že prichádzajú hlavné zmeny. Tak ako Zem sú aj ostatné planéty obnovované, aby boli pripravené na Vzostup. Nedá sa poprieť, že takéto zmeny nemajú obdobu v rámci vašej histórie. Vaši vedci si nie sú istí aký je ich význam a sú neochotní vyjadriť svoje názory verejne. Chápeme ich váhanie, pretože bez pochopenia stále hrozí, že vyvolajú strach.

Ako sa budú diať ďalšie zmeny, ktoré budú pozorované dúfame, že budeme mať skoro možnosť povedať vám pravdu. Ešte nejakú dobu vám postupne budeme vysvetľovať celý proces Vzostupu. Vrátime sa späť o tisíce rokov a ukážeme vám učené bytosti, ktoré predpovedali tieto udalosti. Často sa o tom hovorilo ako o „zbere“ duší, lebo je známe, že tí, ktorí sa stanú Svetlom vzostúpia. Takéto udalosti sa diali bežne a niekedy dokonca aj počas cyklu ako napríklad zmiznutie Mayov. Vzostup je celkom prirodzený proces súvisiaci so Zákonmi Vesmíru, kvôli čomu duša, ktorá je pripravená, môže vzostúpiť. Ako sme už vysvetľovali predtým, v tomto období má každá bytosť šancu vzostúpiť, pretože ste dostali zvláštny dar – možnosť masovo vzostúpiť.

Zabudnite na to, že zmeny majú vplyv na váš každodenný život, je to prekrásne obdobie na Zemi. Jedného dňa sa pozriete späť a budete sa cítiť poctení, že ste mohli byť toho súčasťou. Ak k tomu budete pristupovať takto, najväčší vplyv na vás bude mať krása Božského Plánu. Bez ohľadu na to, čo sa stane, každá duša prežije, pretože nič také ako smrť neexistuje, vy ste nesmrteľní. Každý z vás sa vyvinie do bodu, ktorý je pre vás v súčasnosti vhodný, pretože ste to vy, kto robí rozhodnutia o vašom živote. Ak sa cítite pripravení na Vzostup a budete kráčať po jeho ceste zistíte, že môžete prijať pokračovanie vašich aktuálnych zážitkov. Nikto nebude vidieť vaše voľby ako chybné a nikto vás nebude súdiť. Vaša slobodná vôľa je chránená a ctená.

Ja som SaLuSa zo Síria a v mene Galaktickej Federácie vám sľubujem, že spravíme všetko, aby sme zaistili ľahký priebeh tohto procesu. Nikdy neprestaneme pracovať pre vás a našich spojencov, ktorí majú úspech pri zabezpečení odhalenia na dosah.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.