Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 4, 2011

SaLuSa, February 4, 2011

Udalosti sa zrýchľujú a hnutie, ktoré sa šíri medzi ľuďmi, ich tlačí k novému veku. Výsledkom toho sú zmeny a tie upravujú scénu pre hlavné zmeny, ktoré sú v súlade s tým, čo vám bolo sľúbené. Takže aj keď nie je zrejmé, kam presne to celé vedie, nakoniec budete vedieť, že ľudia sú v centre pozornosti a ich požiadavky sa napĺňajú. To dokazuje, že moc ľudí je reálna a aj to, že ak ľudia upriamia svoje energie rovnakým smerom s rovnakým zámerom, prinesie to výsledky. Navyše s rastom úrovne vedomia sa prebúdza stále viac ľudí. Reťaze otroctva sa trhajú a vo vzduchu je cítiť očakávanie, že Človek, sa stane opäť slobodným. To udržuje pozornosť na opustení temnoty a čochvíľa uvidíte udalosti, ktoré jasne ukážu, že čas temnoty sa končí.

Väčšina zmien vyžaduje komplikované plány a zahŕňa spoluprácu našich spojencov. Uspejeme, pretože už sme spravili veľký pokrok, konkrétne v oblasti financií. Aby sa však predišlo ťažkostiam, musí to nastať s úplnou presnosťou a my neočakávame že by mohlo dôjsť k nejakým problémom pri získavaní celosvetovej podpory. Keď budú zmeny nastolené, nastane rýchly návrat do normálu, ale so systémom, ktorý berie ohľad na záujmy každého. Doteraz boli peňažné trhy v rukách malej skupiny ľudí a používané na to, aby ostatných udržiavali zadlžených a toto všetko sa zmení.

Intenzívne sa sústreďujeme na stredný východ, kde sa deje to, čo sa môže stať aj iným krajinám. Táto oblasť je ohniskom konfrontácie už stovky rokov a je to kvôli vyhľadávanému bohatstvu. Mnohé krajiny boli vo svojej histórii okupované cudzími armádami, ale my ich vrátime ich pôvodným obyvateľom, keď budeme môcť konať otvorene. Ľudia musia byť oslobodení spod útlaku a musia mať možnosť vyjadriť sa bez zasahovania, dokonca aj keby ich spôsoby boli cudzie pre ostatných. Rešpektovanie nezávislosti bolo potláčané, ale hneď ako prijmete, že ste všetci Jedno, uvidíte veci z väčšej perspektívy. V minulých životoch ste žili v rôznych kultúrach a rôznych krajinách a vďaka tomu ste získali rozličné skúsenosti. Preto je dôležité, aby ste získali absolútnu slobodu, aby ste mohli nasledovať svoje túžby.

Životy mnohých vyzerajú veľmi chaoticky, ale vďaka tomu priťahujete k sebe veci, ktoré sú nevyhnutné pre váš pokrok. Problémy prichádzajú rýchlo a sú silné a ak ich úspešne prekonáte, váš život sa vyrovná a upokojí. Toto sa väčšinou deje, keď vstupujete do poslednej fázy vášho života. Nemusíte vo všetkom dosiahnuť rovnakú úroveň, ale všetko, čo sa vám deje, je na takej úrovni, ktorú ste schopní zvládnuť. Niekedy budete mať šťastie, ale všetky skúsenosti sú zámerné a karmu možno vnímať ako pozitívnu alebo negatívnu. Niekedy máte mylnú predstavu, že ide o trestanie a to je veľmi vzdialené od pravdy. Je celkom ohromujúce domnievať sa, že je toľko ľudí zapletených v každom vašom živote, napriek tomu sa vaše cesty prepletajú a krížia tak, ako to bolo naplánované. Učíte sa od seba navzájom.

Tí z vás, ktorí sa cítite byť spokojní vo svojich životoch, ste už pravdepodobne ďaleko na ceste ku Vzostupu. Všetky vaše zámery a váš životný plán boli dokončené a vy strávite posledné obdobie čistením a sústredením sa na cieľ. Máte schopnosť pomáhať ostatným a máte uprostred zmätku upokojujúci vplyv. V niektorých oblastiach, kde dochádza k hlavným zlomom v zmenách Matky Zeme, môžeme zmierniť ich dopady. Budeme môcť urobiť viac, keď budeme mať otvorený kontakt a budeme môcť pracovať spoločne. Bude treba vykonať mnoho práce na zemskom povrchu a pri tom môžete výrazne pomôcť. Moria a obloha sú našou doménou a v skutočnosti sme už spravili veľa pre ich vyčistenie.

Všimli sme si, že prejavujete oveľa viac súcitu voči zvieratám a existujú nádherné skupiny, ktoré robia vynikajúcu prácu. Zvieratá vždy uniknú z oblastí, kde hrozí nebezpečenstvo, takže ľudia sa môžu vďaka nim zachovať rovnako. Boli by ste prekvapení, keby ste vedeli, že zvieratá sú presúvané medzi planétami a žijú aj na našich Materských lodiach, kde majú vytvorené ideálne podmienky. Tieto lode sú tak obrovské, že vyzerajú ako mestá na oblohe a vy si len ťažko uvedomíte, že ste na jednej z nich. Sú komplexné a majú technológie, ktoré zabezpečujú všetky naše potreby, takže môžeme cestovať niekoľko rokov a sme sebestační.

Ak sa chcete stať Vesmírnym cestovateľom, budete to môcť urobiť, keď dosiahnete duchovnú úroveň, ktorú vám zabezpečí Vzostup. V krátkom čase porastie vaše vedomie celkom rýchlo a udeje sa to vďaka energiám, ktoré prúdia na Zem. Keď sa spriatelíte so svojim egom zistíte, že život sa stane jednoduchším a budete žiť vo väčšej harmónii s ostatnými živými formami. Ego má tendenciu vládnuť nad vami a udržiavať starú paradigmu, ktorá nemá svoje miesto v budúcnosti. Ak si to prajete, môžete zmeniť svoj prístup k životu tým, že si budete predstavovať, že ste Vzostúpená Bytosť. Upriamte svoj zrak nahor a netrápte sa, ak neuspejete hneď na prvý krát. So silným zámerom spraviť to dobre, dostanete pomoc a pritiahnete si túto víziu k sebe.

Ja som SaLuSa zo Síria a vravím vám, že sledujeme všetky udalosti na vašej planéte a vieme v každom okamihu, čo sa deje. Ešte lepšie vieme, čo majú v úmysle temní a tak nás nemôžu oklamať, ako by chceli. Ako sme vám často spomínali, ich čas sa chýli ku koncu a ich vplyv na vás sa stále zmenšuje. Máme najväčšie právomoci, aké môžeme mať a to nám zaručuje úspech.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.