Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Polski > Wanderer in the skies - July 14, 2011

July 14, 2011

Pozdrowienia od Federacji:

Powracamy by przedyskutować z wami kilka aktualnych spraw.  Po pierwsze chcemy zaznaczyć, że odczuwamy spadek wiary u wielu z was, którzy od dłuższego czasu macie do czynienia z tymi tematami.  Można zrozumieć, że łatwo jest stracić wiarę, gdyż czasami jest wam trudno ustalić co jest prawdą a co nie, zwłaszcza tym, którzy nie mieli do tej pory możliwości komunikowania się bezpośrednio z nami.  Używajcie serca do rozpoznawania Prawdy, by móc poczuć i wiedzieć, czy jesteśmy tu oraz czy nastąpią wydarzenia, o których wam mówimy.  Tylko wy sami możecie rozróżnić prawdę dotyczącą tego co się dzieje.  Tylko wy możecie zdecydować o waszej dalszej drodze.  Jednak chcemy was zapewnić, że jesteśmy z wami i te procesy na pewno się dokonają.

W ostatnich dniach energia na świecie jest zdecydowanie spokojniejsza a próby wprowadzania zamieszania przez Iluminatów są rzadsze.  Widzimy wielu zwolenników Illuminati zwracających się w kierunku Światła, czy to przez prawdziwe zrozumienie procesu czy też z powodu rozpoznania, że nie unikną sprawiedliwości.  Taka postawa nie różni się od nazistów z końca Drugiej Wojny Światowej, kiedy zdali sobie sprawę, że będą odpowiedzialni za swoje okrucieństwa.  To samo uczucie mają słudzy Illuminati i coraz częściej odmawiają wykonywania poleceń w nadziei na litość, gdy staną przed nieuniknionymi sądami.

Wasza planeta jest dosłownie otoczona statkami ze wszystkich stron Wszechświata, jak również wiele istot konkuruje o miejsca w pierwszym rzędzie w tym największym widowisku w Galaktyce.  Wasz świat był od dawna uznany za jedną z najlepszych duchowych szkół Wszechświata i dostanie się na ten Uniwersytet było bardzo cenione.  Teraz jesteście w przededniu graduacji i zaliczenia całego cyklu szkolenia, w związku z czym jesteście w centrum zainteresowania całej wszechświatowej rodziny, która przybyła ze wszystkich części Kosmosu, aby wam asystować w tej ceremonii.

Wiedzcie, że jeśli wasi liderzy szybko nie dojdą do porozumienia w sprawie ogłoszenia Ujawnienia,  to zrobimy to w ich imieniu, gdyż każdego dnia skraca się potrzebny wam czas na asymilację zmian niezbędnych do Wzniesienia. Otrzymacie Prawdę i zobaczycie ją sami.  Waszym zadaniem jako pracowników Światła będzie rozpowszechnić tę wiadomość tak daleko jak to będzie  tylko możliwe, aby wszyscy mogli poznać tę Prawdę i rozproszyć strach, który niewątpliwie pojawi się z powodu naszego Ujawnienia.

W ramach czasu jaki znacie jest to jedynie krótkie oczekiwanie na rozpoczęcie tego procesu.  Trwajcie w ufności do nas tak jak my wierzymy w was.  Kontynuujcie wasze oddanie dla Światła, Miłości oraz wzajemnie dla siebie.  Jesteście naprawdę wspaniałymi i potężnymi istotami duchowymi.

Pozostańcie w pokoju.

Przetłumaczyła z hiszpańskiego Ludmiła


< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Wanderer in the skies,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge