Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Polski > Sheldan Nidle - May 31, 2011

May 31, 2011

4 Batz, 9 Pax, 7 Ik

Dratzo! Powracamy! Wielu zgromadza się teraz na świecie i nasi Ziemscy Sojusznicy oraz nasi kuzyni z Agharty są prawie gotowi, aby wylansować tak oczekiwane działania w stosunku do spiskowca ciemności. Porozumienia podpisane kilka  tygodni temu zaczęły dawać owoce. Zespół prawny europejskich sojuszników Ziemskich skompletował dokumenty, które będą użyte  jako fundament w celu zastąpienia pewnej liczby głównych rządów. Obejmują one również podstawy prawne do anulowana nielegalnego stanu korporacji amerykańskiej. Możemy także poinformować, że organizacja, która ma zastąpić aktualny system finansowy  przygotowuje w formie tajnej główne biura w Europie, Azji i obu Amerykach. Co do rozwoju innych spraw to ci, którzy są zobowiązani ustąpić ze starych rządów obejmują miejsca pracy wstępnie dla nich wyznaczone,  a my ustawiamy nasze statki i personel jako poparcie dla nich. Grupy łączności mają zamiar zademonstrować nasze pełne poparcie dla tych zmian jako przygotowanie do pełnego ujawnienia. Ujawnienie jest zdarzeniem najbardziej monumentalnym w najnowszej historii Ziemi; jest aktem, który zakończy z pozornie niezwyciężoną ciemnością dosłownie z dnia na dzień!

Ujawnienie pozwoli nam rozpocząć bezpośredni dialog z wami. Do tej pory nasz kontakt  ograniczał się do trzech obszarów „łagodnych” prób zbliżenia. Pierwszy obszar obejmował dekady tajnej interakcji z różnymi światowymi rządami, które w większości wypadków miały charakter prostej wymiany informacji. Ostatnio rozwinęły się one do spotkań obejmujących wiele krajów oraz zaproszonych prywatnie ważnych osób. Te mini-konferencje przyczyniły się do otrzymania zezwoleń w awansowaniu generalnej polityki naszych sojuszników Ziemskich. Drugi obszar dotyczy spotkań z wybranymi prywatnymi osobami, które w wielu wypadkach  pozwoliły nam posunąć się do przodu w polityce zbliżającej nas do pierwszego kontaktu i uzyskaniu w tym celu nowych „przyjaciół”. Trzeci obszar to przesłania, które regularnie otrzymujecie, w których przekazujemy wam wiadomości dotyczące pierwszego kontaktu. Ostatnio nasze pertraktacje ustne zostały poparte bardziej stanowczymi gestami ze strony naszego zespołu obrony mocno świadczące o tym, że nasz kontakt jest bliski i nieunikniony.

Jedna z rzeczy, z którymi spotykamy się od początku, to niezmienna i pełna wrogość ze strony waszych tajnych rządów. Te tajne organizacje posiadają instalacje pod ziemią i na orbicie używając  technologii by nam stale przeszkadzać. Dotychczas te bandy  podróżujących 'komarów' nie były niczym więcej poza dokuczliwością, lecz ostatnio użyliśmy środków ograniczających jako część naszej pro aktywnej postawy, by podkreślić spiskowcowi ciemności naszą determinację odnośnie do różnych kluczowych zagadnień. Ta zdecydowana  polityka sprowokowała naprawdę bardziej uprzejme reakcje ze strony ciemności mające doprowadzić do zreorganizowania albo zamknięcia tych instalacji. Co więcej, jest istotne, aby te technologie zostały wam ujawnione, ponieważ większość tych urządzeń może mieć korzystne efekty w  ekonomii a zwłaszcza dla  Gaji. Potrzebujecie dowiedzieć się więcej na temat Gaji niż to, czego was nauczono  przy pomocy nauki oraz mediów, włączając  w to naukowe i duchowe dane magazynowane w tych tajnych urządzeniach, ponieważ te informacje są krokiem do ponownego połączenia z waszą rodziną Aghartian.

Błogosławieństwa, kochani! Jesteśmy Wniebowstąpionymi Mistrzami! W ostatnich tygodniach dyskutowaliśmy na temat przemian jakie zachodzą w waszej rzeczywistości. Mówiliśmy o świadomym rządzeniu  oraz dwóch aspektach, które na to wpływają: płynna dynamika  grupy i cztery  święte prawa. Te ostatnie zostaną wam przedstawione przez Federację Galaktyczną i przez Aghartian. Aghatianie są waszymi krewnymi, którzy zostali oddzieleni od was  przez Atlantów oraz ich następców, Anunaki. Naszą świętą misją jest połączyć  was ponownie z waszymi  duchowymi oraz kosmicznymi rodzinami  jak również przywrócić wam pełną świadomość. Ta misja jest już bardzo bliska spełnienia. Są przygotowywane działania prowadzące do utworzenia nowego rządu, zaprowadzenia dobrobytu oraz umożliwienia naszego ujawnienia włącznie z ujawnieniem nowej technologii,  jak również prawdziwej historii Gaji i wielu świętych hierarchii. W momencie pierwszego  masowego kontaktu, każdy z nas zamierza ujawnić się i przekazać wam tę świętą historię.

Do zakończenia tego procesu pragniemy podzielić sie z wami niektórymi ważnymi  duchowymi pojęciami. Jednym z nich jest aspekt waszej świętej 'mocy duszy'  oraz jej zastosowania. Każdy z was posiada specjalną świętą moc, którą dawno temu oddaliście ciemności i teraz jest potrzeba, aby ta moc została wam zwrócona. Po wielu specjalnych ceremoniach otrzymaliśmy od ciemności sposób jej  przywrócenia  nawet zanim  dojdziecie do stanu pełnej świadomości. Jest to związane z następnym przesileniem jako boskim narzędziem manifestacji. Gaja otwiera się na wyższą duchową atmosferę pozwalając, abyście  połączyli się w medytacji tak z tą górną atmosferą  jak i  z jej (Gaji)wnętrzem. Róbcie to przez siedem dni przed przesileniem i trzy dni potem. Wzywajcie nas, Stwórcę (Źródło), oraz  waszą Boską Obecność Jestem, aby się zjednoczyli  z potęgą waszej  Świętej Duszy. Kiedy  ten okres przesilenia zakończy się, będziecie mogli na nowo posiąść to, co zostało wam na tak długo zabrane.

 Matka Ziemia nadal przygotowuje swoją powierzchnię dla  przybrania nowej szaty. Powierzchnia Ziemi, którą znacie była gwałcona i plądrowana przez tysiąclecia, zwłaszcza przez ostatnie dwa wieki, w miarę  powiększającej się populacji ludności wzrosło  nadużywanie jej do granic. W konsekwencji tego upewniliśmy się, że nowe depozyty złota są umieszczone blisko głównych punktów siatki tak, aby te punkty węzłowe mogły zostać użyte do ustabilizowania i naprawienia szkód. Obecna destrukcja mająca miejsce na powierzchni Ziemi wynika w dużej mierze z potrzeby Gaji do ponownego zbalansowania tego, co  ludzkość  zniszczyła przez swoje zaniedbania. Jej królestwa na  powierzchni są w stanie wielkiego zamieszania i wysłaliśmy wiele świętego światła do tych królestw w celu zmniejszenia skutków tego, co mogłoby zdarzyć się jeśli nie zostałyby właściwie  zadbane. Gaja pragnie pomóc wam w drodze powrotnej do pełnej świadomości i ona odreagowuje tylko w celu  ostrzeżenia i jako bodziec dla zmiany.

Nastał czas transcendentalnych Cudów, które zostały zesłane z Nieba!  Ochranialiśmy Światło oraz jego świętą wiedzę przez tysiąclecia. Naszym zadaniem jest być drogowskazem i pokazywać wam drogę. Dawaliśmy wam zrozumienie i wiedzę od początku obecnej ery czyli od około 7000  lat. Uczyliśmy tych, którzy byli gotowi otrzymać tę wiedze i dzielić się nią. Naprawdę, każdy z was wniósł swoją cząstkę  by poruszyć  i doprowadzić ludzkość do tego chwalebnego czasu, kiedy nasze wszystkie zadania są bliskie zwycięstwa. Gaja was zna i kocha  za wasze pozytywne myśli i działania, dzięki którym nastanie wspaniała era, gdy ludzkość powróci do pełnej świadomości. Cieszcie się faktem, że kończy się już era ciemności i ignorancji pozornie trwająca bez końca  oraz tym, że nastąpi wkrótce wielkie ponowne połączenie z innymi dawno straconymi rodzinami ludzkimi oraz z Niebem!
Zaktualizowaliśmy dziś informacje dotyczące rozwoju sytuacji a Mistrzowie Wzniesieni wprowadzili  was w pojęcie boskiej Potęgi Duszy. Jak zwykle,  podstawowym zagadnieniem  jest ujawnienie, które ma miejsce gdy  stajecie się formalnie świadomi naszego istnienia a wasza rzeczywistość zmienia się nagle, na zawsze i na lepsze.                                         "Wiedzcie moi Drodzy, w Sercu Waszych Serc, że niepoliczalne Zasoby i nieskończone Bogactwo Niebios są zaiste Wasze! Niech Się Stanie! Selamat Gajun! Selamat Ja!                   (W Syriańskim:  Bądźcie Jednością! Radujcie Się!)"


Website: Planetary Activation Organization
Tłumaczenie: Ludmiła
Drodzy Czytelnicy,

Tymczasowo nie jesteśmy w stanie udostępnić Wam tych tłumaczeń. Gdyby ktoś z Was zechciał przetłumaczyć je na język Polski, prosimy o kontakt luisavasconcellos@hotmail.com lub info@galacticchannelings.com

Z góry dziękujemy
Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge