Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Polski > Sheldan Nidle - January 18, 2011

January 18, 2011

1 Etznab, 16 Chen, 7 Ik

Selamat Jarin! Powracamy znów, aby wraz z Wami rozpatrzyć kolejną porcję zagadnień. Właśnie teraz ma miejsce rozwój przełomowych zdarzeń obejmujących całą planetę oraz seria nowych spotkań doprowadzając nas do momentu, w którym wiele zostanie wniesione do waszego życia. Te spotkania przygotowują teren dla wydarzeń, które zaznaczą początek zmian cierpliwie przez wszystkich oczekiwanych. Odkąd przybyliśmy masowo, oczekiwaliśmy na globalne zmiany będące prekursorem pierwszego kontaktu. Są już przygotowane aby wam je zaprezentować. Personel Federacji, który brał udział w tych spotkaniach powiadomił nas, że ostatnia przeszkoda została rozwiązana i dobiegają końca ustalenia dotyczące ważniejszych terminów. Zmiana w rządzie i przekazanie władzy muszą być zsynchronizowane. Jak dotychczas brakowało umiejętności, by uzyskać tę przełomową synchronizację, co powoduje pozornie niekończące się opóźnienia. Lecz teraz spiskowcy ciemności zrozumieli, że ich przyszłe bezpieczeństwo może zostać narażone i to spowodowało, że niektórzy zmienili kurs.

Możemy także zauważyć, że wielu ze stowarzyszonych z nimi zostało zmuszonych do zejścia ze sceny. Takie posunięcie bardzo ożywiło naszych ziemskich sojuszników. Spiskowiec ciemności był w stanie powstrzymać wiele państw i ich systemy bankowe przed przyłączeniem się do ruchu na rzecz nowego, światowego systemu finansowego, lecz ostatni rozwój wypadków spowodował, że ten ruch w kierunku globalnych zmian wraca na kurs. Co więcej, ma dojść do licznych kryminalnych rozpraw sądowych, które mogą raz na zawsze położyć kres pozostałym przeszkodom. Zaiste, to nadchodzący okres prób jest tym, co przyczyniło się do tak mile widzianej zmiany nastawienia i oczekujemy na progresywną sekwencje zdarzeń, które zadziałają jak efekt domino. Zagrażająca perspektywa klęski ekonomicznej okazała się zbyt poważna dla ciemnych sił i ich kumpli, aby nie brać jej pod uwagę. Taki scenariusz mógłby całkowicie usunąć grunt spod obecnego systemu i doprowadzić do nieprawdopodobnego wzrostu światowego chaosu. Reasumując, zmiana nastawienia nastąpiła na skutek widma niekorzystnych prawnych skutków prowadzących do finansowego załamania, które nie przyniosłyby ulgi w aktualnym dylemacie sił ciemności.

Znaleźliśmy się na brzegu przepaści! Zostało dokonanych wiele dostrojeń personelu w składzie pierwszego tymczasowego gabinetu prezydenta, gdyż jest ważne, aby rząd tymczasowy mógł działać spójnie w celu dokończenia programów ogłoszonych w oficjalnym rozporządzeniu. Jesteśmy zadowoleni z tego, w jaki sposób nasi ziemscy sojusznicy spędzają ostatnie chwile, aby się przygotować do tej wielkiej zmiany. Pierwszy miesiąc nowej administracji wymaga, aby opracowany harmonogram był wprowadzony w życie w sposób obowiązkowy i szybki. Widzimy, że każdy wydział tego nowego rządu jest przygotowany, by wprowadzić wiele nowych precedensów w polityce i to się stosuje do wielu innych rządów na świecie. Jest w toku globalne dążenie, by wprowadzić politykę umorzenia długów, nowy system finansowy i bankowy oraz współpracę na całym świecie. W ślad za tą początkową polityką będzie szło rozpowszechnianie informacji o naszym istnieniu i naszej życzliwości, co doprowadzi do pełnej współpracy z tymi nowymi zasadami równocześnie ujawniając dławione dotychczas technologie.

Te nowe technologie będą fundamentem nowych paradygmatów, począwszy od nauk przyrodniczych, które staną się zupełnie nową gałęzią wiedzy dla ludzkości i ujawnią prawdę o waszym pochodzeniu. Obserwujemy jak wielu jest pionierów w dziedzinie fizyki i nauk społecznych poszukujących nowych kierunków w badaniach naukowych. Te zdobycze w nowych metodologiach, które początkowo były wyśmiane przez ich kolegów, teraz są uznane i my cenimy tych pionierów, którzy pokazali z odwagą drogę do nowej wiedzy. Montujemy serię edukacyjnych audycji, w których zostaną oni imiennie zaprezentowani, w konsekwencji otwierając drogę do bardziej duchowej wiedzy. To będzie początek, który wprowadzi was w wiedzę , jakiej my używamy każdego dnia w celu monitorowania i utrzymywania Gaji. W miarę jak rośnie wasza odpowiedzialność, będziecie mogli świadomie rozwinąć taką wiedzę, która umożliwi wam wyjście waszego społeczeństwa z impasu i zatroszczyć się o żywą planetą, która was utrzymuje.

To, co dzieje się obecnie w waszym świecie nie jest tylko cichą rewolucją w rządach i finansach; jest rewolucją, która w pełni wpłynie na waszą świadomość! Pomyślcie tylko przez chwilę co to oznacza. Przenosicie się do królestwa wypełnionego odpowiedzialnością duchową co jest dla nas podstawą istnienia. Tworzenie rzeczywistości fizycznej jest szczególną stroną naszych nieskończonych rzeczywistości niebiańskich. Istnieje wiele wyjątkowych doświadczeń ważnych dla wszystkich Istot duchowych. Najważniejszą z nich jest pojęcie ´czasu´. Czas w Niebie ma inny sens i nie ma znaczenia, czy rozumie się go jako sekwencyjny czy jako wszechobecny, wieczne Teraz jest zaledwie niuansem. Wszystkie rzeczy w Niebie są nieśmiertelne i każda chwila jest po prostu darem. Czas jest niezbędnym elementem dla istot fizycznych; jest regulatorem procesów, który zamienia międzywymiarowe Światło w materię i ta materia jest tym, z czego jest utworzony Świat fizyczny.

W miarę jak zaczniecie dostrzegać Wszechświat Fizyczny poprzez wiedzę duchową, zrozumiecie lepiej, w jaki sposób jednoczy się i relacjonuje fizyczność z Boskością. Zaczniecie rozumieć, dlaczego jesteście tutaj i jak lepiej współdziałać ze swoimi bliźnimi. To prowadzi nieuchronnie do społeczeństwa galaktycznego. My widzimy nasze społeczeństwa jako święte, spójne i usystematyzowane, w którym każdy Byt może spełniać się i otrzymać odzew ze strony swoich bliźnich i w ten sposób rozwijać swoje zdolności do maksimum. Najlepiej można to osiągnąć przez to, co my nazywamy płynną dynamiką grup, która jest oparta na systemie dawania i otrzymywania. W ten sposób rozwiązujemy wszystkie problemy w formie twórczej. Zamierzamy przekazać wam ten system w trakcie waszego powrotu do pełnej świadomości. Jesteście najwspanialszą grupą i jesteście wystarczająco konsekwentni, by to uzyskać.

Stopniowo jak się przybliża proces waszej transformacji, myślcie o tym jak cudowny jest świat, w którym żyjecie. Co innego jest uważać się za „mistrzów tego królestwa”; i naprawdę czym innym jest być „opiekunami i strażnikami Matki Ziemi”. Te wyrażenia ujawniają bardzo odmienne podejścia, pierwsze jest nastawione na służenie sobie, prawdziwie 'dzikie' ( bestialskie) i drugie, jest nastawieniem duchowym i kochającym. „Mistrz” rządzi jak ktoś, kto dominuje i jest najważniejszy w królestwie, lecz to nie jest równoznaczne z odpowiedzialnością ani Prawdą. Powtarzamy, jesteście grupą bardzo wyjątkowych Istot i podstawą waszej Istoty jest Miłość! Waszą naturą jest widzieć „dalej” i dostrzec niezmierzoną sieć wzajemnych połączeń, którą jest życie. Utrzymanie tej sieci w potencjalnej kondycji jest istotne dla zabezpieczenia wszystkiego.

Ta pajęczyna życia jest tym, co możecie faktycznie zobaczyć i poczuć, skoro już odzyskujecie pełną świadomość, w rezultacie czego będziecie mogli natychmiast dostrzec prawdziwy przewrót jaki dokonuje się w waszym społeczeństwie. Widzieliśmy wiele społeczeństw, które zrestrukturyzowały się same, gdy wzrastały w świadomości i tak dzieje się w waszym przypadku. Dla wielu wpływowych myślicieli w waszym świecie jest oczywiste, że jest to moment olbrzymiej zmiany. Niezbędna jest wielka transformacja, by ocalić ludzkość i utrzymać Gaję. Przybyliśmy aby poznać tych cudownych marzycieli i zrobiliśmy na co nam pozwala niebo, by zrealizować to, co oni starają się wam przekazać. W każdym razie, wasze społeczeństwo jest na skraju wielkich przemian prowadzących was do ponownego połączenie i transformacji.!

Wyjaśniliśmy dzisiaj trochę więcej na temat tego, co dzieje sie w waszym świecie. Znajdujecie się na progu głęboko oczekiwanych wydarzeń, które dla wielu będą na prawdę szokujące. Przychodzimy jako boscy posłańcy i mentorzy, których zamiarem jest przywrócić was do gwiazd i wasz świat do jego dawniejszej formy. Wiedzcie moi Drodzy, w Sercu Waszych Serc, że niepoliczalne Zasoby i nieskończone Bogactwo Niebios są zaiste Wasze! Niech Się Stanie! Selamat Gajun! Selamat Ja! (W Syriańskim Bądźcie Jednością! Radujcie Się!)


Website: Planetary Activation Organization
Tłumaczenie: Ludmiła


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge