Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Polski > Petycja do Galaktycznej Federacji

Petycja do Galaktycznej Federacji

Petycja do Galaktycznej Federacji

Mike
Mike Quinsey zwraca naszą uwagę na obecną inicjatywę. Petra Samoiski-Tierney stworzyła Internetową petycję przekazującą nasze zaproszenie dla Galaktycznej Federacji do Ujawnienia się, pomocy z wyciekiem w Zatoce Meksykańskiej i przekazania nam technologii darmowej energii .

Prosi ona nas o dwu etapowy proces. Pierwszym krokiem jest przejście do YouTube, na podany link, gdzie nie tylko rejestrujesz swój głos dla użytku Federacji Galaktycznej, ale również dasz im zaproszenie do Interwencji.

Drugim krokiem jest przejście do petycji poprzez link i rzeczywiste podpisanie petycji, która zostanie przekazana do prezydenta Obamy.

Podziękowania dla Petry za umożliwienie nam sposobu podjęcia działania w celu doprowadzenia do ujawnienia, zatrzymania wycieku oleju, i prośby o wydanie technologi wolnej energii.Drodzy Przyjaciele,

Jak zauważyliśmy, nasi znajomi, tak jak większość ludzi na ziemi chce mieć stały pokój pomiędzy wszystkimi narodami i ludźmi. Jest oczywiste, że świadomość zbiorowa zmieniła się w pozytywnym kierunku i że ludzie są świadomi tego, że Matka Ziemia została uszkodzona w dużym stopniu poprzez drapieżną eksploatację gleby, szczególnie poprzez wydobywanie ropy naftowej i nadużywanie władzy.

Większość ludzi uznaje, że nie chce mieć takich rezultatów i chce dokonania zmian teraz i natychmiast. Zmiany muszą nastąpić w obecnym wyzyskującym systemie gospodarczym. Pożądane jest aktywne wsparcie w procesie reorganizacji naszej planety poprzez wdrażanie alternatywnych źródeł energii i technologii, jak również polepszenie lecznictwa.

Te osoby, które należą do ciemnej strony są teraz mniejszością, ale te ciemne typy są w stanie stłumić większość ludzi poprzez sprytne manipulowanie ich umysłami i wolą. Ważne jest, aby „równość sił” została ponownie zreorganizowana, tak aby zabrać siłę ciemnym typom, których siła przejawia się w technologii i mocy ekonomicznej.

Federacja Galaktyczna, która jest społecznością wielu gwiezdnych narodów, które chronią naszej Galaktyki Mlecznej Drogi, oferowała pomoc wiele razy dla wielu różnych rządów, ale oferty odrzucono. Federacja Galaktyczna jest więcej niż gotowa aby pomóc nam bezpośrednio w usunięciu wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej; w opanowaniu kryzysu gospodarczego na świecie i szkód środowiskowych; w rozwoju alternatywnych technologii, które przyniosą korzyści dla wszystkich istot ludzkich.

„Upoważniona Autoryzacja” od nas, mieszkańców ziemi, będzie potrzebna i jest niezbędna do interwencji w odniesieniu do wolnej woli.

W tym sensie Federacja Galaktyczna oczekuje kosmicznej masowej Petycji, która gwarantowałaby ich pokojowe przybycie. Oni czekają na tę chwilę przez długi czas, moment ten oni nazywają „Magiczną Chwilą”, w którym masy ludzi będą uczestniczyć w przywitaniu. Każda osoba, która czyta tę petycję ma teraz szansę, aby okazać swoją odpowiedzialność i przez to możliwość stworzenia pozytywnych zmian dla całego świata.

Jeśli chcesz ich powitać i jeżeli jest to także twoja stanowcza wola żeby zaakceptować ich wsparcie, więc proszę działaj i wykonaj następujące 3 kroki:

Krok 1:
kliknij na ten link YouTube, który symbolicznie liczy głosy jako „barometr”

http://www.youtube.com/watch?v=nE6o73SN1iE

Krok 2:
kliknij na ten link, aby zalogować się do masowej petycji,

http://www.PetitionOnline.com/GF2010/petition.html

która, jeśli otrzyma wysoki poziom uwagi, będzie skierowana do prezydenta Baracka Obamy

I również bardzo ważny Krok 3:
Wesprzyj tę akcję i przekaż tę petycję do wszystkich ludzi, których znasz i którzy mogą myśleć tak jak ty. Nigdy nie zapomnij, tylko razem jesteśmy silni i „TAK, MY MOŻEMY” („Yes, We Can”). Każdy głos się liczy.

Z miłością i wdzięcznością,

Petra Samoiski-Tierney i Przyjaciele.

Tłumaczenie z angielskiego na polski – Zbig. N 

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge