Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Polski > Matthew Ward March 12, 2011

Matthew Ward March 12, 2011

Trzęsienie ziemi, tsunami w Japonii * zbiorowe zmiany świadomości * przyszłe wyzwania * tranzycja dusz; osobista opieka * tempo wznoszenia przyspieszone * istotne wartości vs banalne zainteresowania * o wpływie Iluminati * więcej o Prezydencie Obamie * rozróżnianie właściwych informacji * kontrola nadmiernej populacji zwierząt * przyczyny chorób umysłowych i emocjonalnych * lepszy świat dla wnucząt


1. Z tej strony Mateusz, z serdecznymi pozdrowieniami od wszystkich stacjonujących tu dusz.  Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii nie było dziełem Matki Natury, lecz strategicznie zaplanowanym i umiejscowionym działaniem, aby wywołać tsunami.  Jej jedynym udziałem stanowiły niemożliwe do uniknięcia ruchy lądu i wody po tym jak naukowcy iluminatów zainicjowali to trzęsienie.  Nasza gwiezdna rodzina była w stanie pokrzyżować ich plany zrównania z ziemią miast, zalania całych wysp i zabicia większości ich mieszkańców, ponieważ wykorzystanie pełnej siły oceanu jest w chwili obecnej poza zasięgiem możliwości ich technologii.  Poza tym Matka Natura nie generuje tak podejrzanie wiele wstrząsów wtórnych, tak więc dla waszych sejsmologów i geologów powinno być oczywistym, że coś jest tu bardzo nie tak.

2. Wysoko postawieni iluminaci wiedzą, że ich ekonomiczne imperium jest już w rozsypce i zanim ostatnie skrawki ich niegdyś nienaruszalnej globalnej sieci zostaną unicestwione, będą próbować wywoływać negatywność na masową skalę poprzez tworzenie chaosu, zniszczenia i wysokich liczb ofiar śmiertelnych, gdzie tylko się da.  Jednak obecne zniszczenia spowodowane przez falę oceaniczną, włączając w to poważne uszkodzenia elektrowni atomowych w porównaniu do pierwotnych założeń iluminatów by Japonia została całkowicie zniszczona stanowią dla nich jedynie połowiczne zwycięstwo.  W Tokio zniszczenia są praktycznie niewielkie.  Trzęsienie ziemi, wstrząsy wtórne i tsunami uwolniły bardzo dużą ilość negatywnej energii na planecie, pozaziemska technologia zmniejsza obecnie efekty promieniowania wydobywającego się z uszkodzonych elektrowni zaś inne cywilizacje kierują tu intensywne światło, które łączy się z wielką ilością modlitw  za Japończyków, których odporność i pomysłowość z pomocą innych narodów przyczynią się do odbudowy tego kraju.

3.  Wraz ze wzrastającą intensywnością światła, oparte na wyzysku metody iluminatów nie będą już dłużej w stanie nękać Ziemi. Tak samo jak wy, my również dostrzegamy niezaprzeczalne dowody na masowe zmiany w zbiorowej świadomości.  Tak samo widzą to iluminaci i wiedzą, że położy to kres wszelkiej ciemności na planecie.  Światło w tej rozszerzonej świadomości sprawiło, że będący od dawna w ucisku ludzie zaczęli wołać o wolność i to wołanie będzie odbijać się szerokim echem dopóty, dopóki wszyscy ludzie na całym świecie nie będą wolni.

4.  Ostatecznie pojawią się zdobywane z trudem zwycięstwa w Libii i innych krajach Bliskiego Wschodu, a także narodów południowo-wschodniej Azji i Afryki.  W krajach, gdzie grupy polityczne o różnych ideologiach wzajemnie się sobie przeciwstawiają bez użycia przemocy, stanowiska ekstremistów ustąpią miejsca zjednoczonej administracji, która będzie służyła potrzebom mas ludzkich zamiast interesom chciwej elity.  Oczywiście szaleństwem byłoby oczekiwać natychmiastowej kapitulacji władców-tyranów lub całkowicie gładkiej transformacji jako że ustanawianie nowych liderów państw będzie miało miejsce w obliczu niepokojów o różnym stopniu natężenia i będzie przebiegać z różną szybkością.

5.  Smutek i trudności nawiedzą te rodziny, których ukochani bliscy zapłacą życiem za zreformowanie systemu rządów lub znajdą się na linii ognia.  Bardzo chcielibyśmy jednak, aby wszyscy wiedzieli, że każda osoba, która rozstaje się z tym życiem, czy to zgodnie z oryginalnym czy też poprawionym kontraktem duszy, rozkwita w świecie ducha.  Przyłączcie się do świetlnych istot w całym wszechświecie w wysyłaniu modlitw o najwyższe dobro dla wszystkich.

6.  Sądzę, że jest to właściwe miejsce, by udzielić odpowiedzi na pytanie czytelnika: czy dusza opuszcza ciało bez strachu? Nawet odrobina strachu nie jest powiązana z duszą czy ciałem astralnym gdy ta opuszcza ciało fizyczne.  Jednak psyche to zupełnie inna kwestia.  Kiedy dusza zostaje wyzwolona, oględnie mówiąc psyche osobowości włącznie z jej przekonaniami, charakterem i wspomnieniami również niezmieniona przybywa do Nirvany dokładnie w chwili kiedy ciało umiera. Jeżeli ktoś doświadczył życia w strachu lub też umarł w okolicznościach powodujących strach, wówczas jest on zakorzeniony w psyche.  Takie osoby przybywają do specjalnych portali, gdzie specjalnie szkolone zespoły pomocy w przejściu podnoszą siłę ciała astralnego i zabierają tę osobę do spokojnego miejsca, gdzie jest jej zapewniana stała opieka i odpowiednia pomoc stosownie do potrzeb.

7.  Matko, przekopiuj proszę teraz tę sekcję książki, gdzie opisałem nasz wyjątkowy proces uzdrawiania na przykładzie żołnierza, który zginął w walce. Ta sama czuła opieka będzie zapewniona wszystkim osobom, które umarły w strachu w wyniku trzęsienia ziemi lub tsunami.  Wiedza ta zapewni pewną dozę poczucia komfortu wszystkim tym, którzy ich kochali i opłakują ich stratę. [ urywek rozdziału „Dusze dokonujące przejścia” z książki „Mateuszu, opowiedz mi o Niebie” ] Podam ci rzeczywisty przykład tego, jak zostaje potraktowane traumatyczne przejście.  Widzisz rannego żołnierza siedzącego w mundurze na łóżku polowym, pełnego gniewu bitewnej gorączki, strachu i zapamiętania w walce. Obok zaś dostrzegasz kogoś, kto delikatnie próbuje go uspokoić. Tak jak w obrazie, który  właśnie przedstawiam, ciało żołnierza wydaje się być tu równie materialne jak na ziemi.  Podobnie jest z łóżkiem polowym. Jest to iluzja, którą manifestujemy, ponieważ jest konieczna na tym etapie jego aklimatyzacji do tego królestwa.

Walczący żołnierze muszą równoważyć rzeczywistość śmierci z własnym poczuciem bycia niepokonanym, aby mogli się skupić na przetrwaniu.  To trudne manewrowanie w psychice połączone z szokiem bitwy i przerażeniem wywołanym byciem otoczonym zewsząd przez martwych towarzyszy oraz krzyki rannych wprowadziły tego człowieka w stan skrajnego emocjonalnego rozchwiania.  Dlatego koniecznym jest, by pozwolić mu zrozumieć, że tu wszystko się zmieniło w stosunku do tego, co w ostatnich chwilach otaczało go na Ziemi.  Osiągamy to poprzez łagodzenie warunków pola walki, w których się znajdował i na którym umarł.  Krok po kroku jego ostatnie wspomnienia są eliminowane poprzez stopniowe usuwanie otaczającej go sceny aż do momentu, w którym będzie w stanie zaakceptować, że opuścił swoje ziemskie ciało i wkroczył w to nowe życie. Zmiana w jego przypadku musi być powolna i realistyczna.  Inaczej jego psyche doznałoby szoku, który wpędziłby go w taki stan, gdzie uzdrawianie musiałoby być gruntownym procesem naprawy. Oczywiście nie chodzi o to, że pomoc, która jest potrzebna i świadczona w tym momencie nie jest tą o wielkiej wadze ale mówię tu dość relatywnie.

Mateuszu, wydaje się więc, że realizm dla tego żołnierza oznaczałby setki walczących wokół niego. Czy może on widzieć swoich martwych towarzyszy, jeśli byliby poddawani temu samemu procesowi uzdrawiania w jego pobliżu?  Przypuszczam jednak od chwili kiedy powiedziałeś, iż każda dusza przybywa tam oddzielnie, że pewnie pozostaje sama ze swym „terapeutą” w atmosferze pola bitwy.

Nie Matko, nie jest on tam jedynym żołnierzem.  Przesłałem ci obraz w zbliżeniu, żebyś mogła dokładnie dostrzec materialność jego ciała oraz łóżka polowego.  Tak, może on widzieć niektórych spośród swoich „martwych” towarzyszy będących w pobliżu i jest to pomocą a jednocześnie przeszkodą z powodu możliwego zakłopotania tym, że innych, których widział ostatnio przed swoim odejściem tam nie ma.  Zgrupowanie tych ludzi na tym etapie nie jest w sprzeczności z naszym indywidualnym traktowaniem każdego przejścia.  Jest w zgodności z konkretną potrzebą sposobu uzdrawiania danej jednostki.  A żeby uniknąć dalszego uszkodzenia ich psychiki, jest bardzo ważnym, by środowisko w momencie ich śmierci zostało dokładnie odtworzone i obecność ich towarzyszy jest częścią tego realizmu.

Ta grupa mężczyzn, którzy zginęli niemal jednocześnie, liczyła sobie 10 osób.  Każdy z nich miał inny stosunek do śmierci i Nieba.  Przybyli na te stacje, gdzie ich poziom energetyczny duszy pozwolił i gdzie może zostać im zapewniona pomoc w dostosowaniu się ich psyche.  Jest to etap wstępny, któremu się już przyglądaliśmy.  Każdy z nich posiada swoje własne dostrojenie się energetyczne, od którego jest w stanie podążać naprzód.  Niektórzy z tych mężczyzn mogą być bardzo zaawansowani na ścieżce ewolucji duszy i w bardzo krótkim czasie stają się świadomi swojego wejścia do duchowego królestwa.  Widzieliśmy tak wielu nowo-przybyłych żołnierzy z tak wysokim stopniem zaawansowania ewolucyjnego, że praktycznie od razu wiedzieli gdzie się znaleźli i szybko zaczynali pomagać innym, którzy byli w pobliżu, aby mogli zaakceptować swoją tranzycję.  Inni zaś w tej grupie mogą mieć przed sobą dość poważny przegląd swojego życia.

Jeżeli chodzi o obraz który zobaczyłaś to owszem, była tam niewielka porcja zainscenizowanego środowiska bitwy, z wyłączeniem ogłuszającego huku i i ziemskiego rozlewu krwi.  Jednak „pole walki” też nie byłoby najdokładniejszym obrazem w próbie oddania tego przed tobą, ponieważ my również do końca nie widzimy czegoś takiego.  To, co widzimy wygląda bardziej jak urywki scen filmu, gdzie widz ma jedynie wgląd w sytuację jednego bohatera, następnie w sytuację kolejnego, itd. Choć upływa trochę czasu zanim wątek pojedyńczej postaci się rozwinie, widzowie rozumieją, że wszystkie te wątki dzieją się jednocześnie.

Widzimy jedynie krótkie przebłyski obrazu pojedyńczych dusz znajdujących się na różnych stopniach pojmowania i o różnych potrzebach pomocy w przejściu na drugą stronę.  Jesteśmy prowadzeni do miejsca, gdzie musimy funkcjonować zgodnie z połączeniem energetycznym, które jest ustanowione. Wiem, że zastanawiasz się w jaki sposób wyodrębniamy to co właściwe w tym chaosie ale nie wiem jak ci to wytłumaczyć, Mamo.  Mogę cię jednak zapewnić, że działa to z absolutną perfekcją.

Jak już wspomniałem wcześniej, pierwszy z naszych mechanizmów uzdrawiania stanowią wibracje. Właśnie dlatego tak istotną rzeczą jest muzyka.  „Zdrowe” jednostki tutaj charakteryzują się częstotliwością wibracji zamkniętą pomiędzy dwoma określonymi punktami, w których istnieje możliwość jej pewnego  zróżnicowania w zgodności z emocjami wznoszącego się lub opadającego entuzjazmu, podekscytowania czy też innych odczuć, które zmieniają tempo wibracji w tym zakresie. Ponieważ nie mamy tu żadnych okoliczności wywołujących gniew czy strach, odchylenia tempa wibracji od normalności wynikają jedynie z pozytywnych powodów.  Wibracja tych, którzy tu przybywają charakteryzuje się zupełnie innym zakresem częstotliwości.  Jest ona związana z systemem ich wierzeń przez całe życie na Ziemi, a także z okolicznościami fizycznego życia i śmierci.

————————————————————
8.  Dziękuję Mamo.  Chciałbym jeszcze dodać coś, czego nie ma w tym urywku ale jest wspomniane o tym wcześniej w tym samym rozdziale.  Każda osoba, która dokonuje przejścia zostaje pozdrowiona swoim imieniem i otrzymuje odpowiednią opiekę, właściwą dla jej przypadku.  Jeśli dana jednostka szybko staje się świadoma powrotu do duchowego królestwa, zostaje ona powitana przez rodzinę, przyjaciół i zwierzęta, z którymi łączyła ją na Ziemi uczuciowa więź.  Następnie zostaje jej udzielona pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca do osiedlenia się i zadomowienia.

9.  Tak, jak już wyjaśniłem to mojej Matce, użyłem bezosobowego słowa „przybycie” po to, by wyraźniej pokazać różnicę pomiędzy duszami, które opuściły Ziemię a wieloma tymi, które pochodzą z duchowo zaawansowanych fizycznych cywilizacji.  Ponieważ Nirwana jest znana z dostosowanej do indywidualnych potrzeb opieki i leczenia uszkodzonych psyche, dlatego niektórzy przybywają tu by odpocząć i zostać odmłodzonym po serii traumatycznych wcieleń.  Inni zaś przychodzą by nauczać zaawansowanych nauk prowadząc kursy, jednak większość składa tu po prostu wizytę.  Wyższe poziomy tego świata są znane wszem i wobec ze swojej znakomitej piękności i różnorodności.  Jest więc to bardzo popularne miejsce na wakacyjne wypady dla osób, których energia jest kompatybilna z tymi wyższymi wibracjami.

10.  Choć nie jestem już jej stałym mieszkańcem od ponad 12-stu lat, Nirwana, można powiedzieć nadal jest moim domem.  Wracam tam na krótko pomiędzy kolejnymi wezwaniami niesienia pomocy innym cywilizacjom w tej części wszechświata.  Pomagam im w określeniu i wznoszeniu się ich duchowego nieba, które dla nich jest odpowiednikiem ziemskiej Nirvany.

11.  Od jakiegoś czasu ja inni świetlni posłańcy uświadamialiśmy was mówiąc o zbliżającym się czasie zawirowań i wstrząsów.  Obecnie mówimy wam, że ten czas już nadszedł.  Do niedawna podróż Ziemi w kierunku wyjścia z głębokiej trzeciej gęstości w zasadzie nie była widoczna dla niepoinformowanych.  Teraz, kiedy jest już bardzo blisko wrót czwartej gęstości, znaleźliście się na szybkim torze do transformacji waszego świata.  Planeta przyspiesza swój bieg ku płaszczyznom energii, gdzie oddziaływanie innych ciał niebieskich wesprze gwałtowne wykorzenienie negatywności tak, że wszystko co na niej bazuje zostanie obnażone.  Wraz z końcem tego roku kalendarzowego i przez sporą część następnego, ziemskie pole energii będzie przepełniać aktywność bojowa aż do momentu, w którym światło przezwycięży ostatnie strzępy ciemności.

12.  Z powodu tego całego zamieszania, nie jest możliwe, by określić dokładny czas wydarzeń, które muszą nastąpić przed nastaniem świtu Złotego Wieku pod koniec 2012 r.  Szczególnie społeczności świetlnych pracowników, którzy są świadomi obecności swoich kosmicznych sióstr i braci miło będzie usłyszeć, kiedy ci, którzy są pomiędzy wami ujawnią się, a ci którzy znajdują się w statkach ponad planetą wylądują.  Nie wiemy jednak kiedy dokładnie się to stanie, ponieważ nawet oni tego nie wiedzą.  Lecz oczekują na ten dzień z nie mniejszym entuzjazmem niż wy.  Nie wątpcie w ich czujny i zdrowy osąd co do nadejścia tego właściwego czasu zaś do tego momentu możecie być pewni, że służą oni wam w ten sam niezastąpiony sposób jak robili to przez wiele dekad.

13.  Podczas przechodzenia tych ostatnich poziomów w podróży Ziemi do czwartej gęstości trwajcie mocno w świetle.  Jesteście we wrodzony sposób przygotowani, by poradzić sobie ze zmianami trudnymi dla tych, których zamknięte umysły zatrzymają ich w ograniczonej mentalności i braku duchowej przejrzystości trzeciej gęstości.  Oświecajcie tych, którzy poszukują odpowiedzi i są na nie otwarci, jednak pamiętajcie, że każdy decyduje sam, czy zechce „dostrzec światło”  bez względu na to, czy reaguje przychylnie czy nie.

14.  Tak, jak mówiliśmy w poprzednich przekazach wielu wybierze raczej zakończenie tego wcielenia niż zaakceptowanie światła, co umożliwiłoby im fizyczne przetrwanie.  Wielu innych zaś opuści Ziemię zgodnie z kontraktem ich duszy.  Jednak ani oni, ani wy nie będziecie wiedzieć, które z tych okoliczności będą wchodzić w grę.  Pamiętajcie, że każda dusza jest nieodłączną częścią Najwyższej Jedności.  Dlatego zamiast smucić się z powodu odejścia wielu, zaoferujcie raczej swoje modlitwy dla ich najwyższego dobra.  Są one najbardziej dobroczynne dla wszystkich dusz.

15.  Jako że wszystko we wszechświecie znalazło się w trybie przyspieszenia, można więc rzec, że nadszedł czas oddzielić ziarno od plew.  Starajcie się rozpoznać to, co jest warte waszych myśli i uwagi oraz to, co jest błahe i na nie nie zasługuje.  Przyjmujcie do waszego życia jedynie wartości istotne i pozbądźcie się wszystkiego tego, co nie służy wam duchowo, jak „rozrywki” pornograficzne, zabijanie zwierząt dla sportu czy dawanie wiary pogłoskom na temat straszliwych wydarzeń. Wykorzystujcie swój czas, energię i inne swoje zasoby mądrze.  Jeżeli możecie się udzielać fizycznie lub finansowo tam, gdzie pomoc jest niezbędnie potrzebna, zróbcie to.  Jeżeli nie jest to możliwe, wspierajcie pozytywnymi myślami wysiłki osób i organizacji działających na rzecz reformy rządów na całej ziemi oraz ochrony środowiska.

16.  Kultura zdobywania więcej, coraz większych i nowszych rzeczy nie jest jedynie ograniczona do ludzi w Stanach Zjednoczonych.  Są oni bombardowani reklamami i sugestiami, że powinni kupować. jeśli chcą żeby ekonomia się napędzała.  Jednak takie podejście nie będzie już dłużej służyło ani im, ani nikomu innemu.  Świadomość zbiorowa odżegnuje się od iluzji tego, że bogactwo finansowe, posiadane rzeczy czy status społeczny są wyznacznikami osiągniętego sukcesu.

17.  Tak, jak kultura konsumpcyjna nie ogranicza się jedynie do Stanów Zjednoczonych, również działania iluminatów nie zawężają się jedynie do tego rejonu, czego dowodem jest to, co wydarzyło się niedawno w Japonii.  Jednakże USA są ich bazą skąd przeprowadzają międzynarodowe operacje, włączając w to stworzenie postrzegania, że Stany są swego rodzaju utopią – najsilniejszym i najbogatszym krajem ze wszystkich, prawdziwym modelem demokracji funkcjonującym w zgodzie z życzeniami wyborców i kierują się przy tym altruistycznymi motywami, gdy interweniują w sprawy innych krajów.  Nie chodzi tu o to, że są w to zamieszani obywatele lub, że rząd nie pracuje dla ich dobra lub wszystkich innych na świecie.  Chodzi tu o to, że iluzja życia w utopii sprawowania rządów przez ludzi i dla ludzi  i iluzja czystego altruizmu szybko blednie, tak jak powinna.

18.  Kilka miesięcy temu Hatton mówił z wielkim przejęciem o potężnej opozycji, z którą zmaga się Prezydent Obama i potrzebie przesyłania mu waszych wspierających myśli i modlitw za niego i jego rodzinę.  Mimo to moja matka nadal jest zasypywana mailami z pytaniami, dlaczego prezydent podejmuje takie bądź inne działanie, które utrzymuje bądź pogarsza pewne konkretne sytuacje, do których został wybrany, aby naprawić. Pytający, którzy w większości mogą przypisywać większą władzę urzędowi prezydenta, niż nadaje mu to konstytucja  nie dostrzegają, że rząd od dawna jest bastionem iluminatów, a ich celem jest tworzenie błędnego postrzegania kraju.  Nadal trzymają oni w mocnych rękach wielu członków Kongresu i dopiero kiedy ta kontrola się skończy, Obama będzie w stanie poprowadzić swoją administrację ku ogólnonarodowym reformom i światowemu pokojowi, w osiągnięcie którego jest zaangażowany.

19.  W międzyczasie w tym kraju w niektórych stanach zarówno obywatele jak i wybrani politycy w urzędach walczą o zmiany, które pomniejszą lub całkowicie wyeliminują świadczenia dla zatrudnionych.  Ta żarliwa opozycja stanowi przykład dualności, która polaryzuje filozoficzne postawy i to właśnie one są odgrywane teraz na arenie politycznej.  Nie ogranicza się to oczywiście jedynie do Stanów Zjednoczonych. Dualność wpływa na wszystkie kraje, gdzie istnieją pozorne pro-społeczne rządy i rośnie tam niezadowolenie tych, którzy są rządzeni.  Dlatego na całym świecie będzie wiele głębokich zmian i wyzwań przed wami.

20.  Widzimy wasze umysły i serca, dlatego wiemy, że jednym z wyzwań dla wielu oświeconych dusz będzie rozwijanie umiejętności rozróżniania właściwych informacji i zwracanie się ku własnemu wnętrzu, by otrzymać odpowiedzi zamiast polegać na zewnętrznych źródłach oraz rozpoznawanie wiadomości skierowanych przez duszę do świadomości.  Oczywiście zawsze macie wybór, aby ignorować te komunikaty, jednak bądźcie świadomi, że to, co pojawia się jako intuicja, instynkt, sumienie itd., jest metodą duszy utrzymywania kogoś na właściwym kursie zgodnie z postanowieniami dokonanymi w przedurodzeniowym kontrakcie.

21.  Rozróżnianie jest czymś więcej niż tylko ćwiczeniem umysłu, by określać prawdziwość informacji bądź jej brak.  Słowo pisane niesie ze sobą energię dlatego wasze odczucia mogą o wiele lepiej, niż jakiekolwiek analizy ustalić co jest prawdą a co stanowi fałsz.  Jeśli energia przepływa w was gładko, informacja zestraja się z wszechwiedzą waszej duszy.  Jeżeli czujecie opór, jest przeciwnie.  Ponadto, nie jest konieczne, by przekazy pochodzące od istot reprezentujących światło pokrywały się w terminologii lub szczegółach.  Najważniejsze jest, by ich sedno było jednakowe.

22.  Ponieważ nie ma już czasu do stracenia w warunkach gdy to wszystko się rozwija dlatego jeśli bacznie się temu przyjrzycie, z radością powitacie wiedzę, że w wyższych wibracjach, które Ziemia osiągnęła na swojej ścieżce do Wzniesienia, rozróżnianie jest łatwiejsze do opanowania i intuicja jest silniejsza.  Chcemy również dodać, że jeśli uda wam się otrzymać mono-atomowe złoto, pomoże to wam w rozwoju ostrości waszego postrzegania.

23.  Innym wskaźnikiem wzrostu poziomu świadomości jest zróżnicowanie pomiędzy ciekawością na temat przyziemnych spraw a poszukiwaniem informacji, które są kluczowe dla waszego duchowego rozwoju.  Ponadto, należy dodać, że wszystko jest w porządku jeśli ta ostatnia kwestia nie zapewni odpowiedzi na wszystkie wasze pytania. Jeśli jakaś konkretna informacja jest ważna dla waszego rozwoju w danym momencie, po prostu się pojawi.  A jeśli nie, otrzymacie odpowiedzi wtedy, kiedy będziecie ich potrzebować.

24.  Niektórzy z was pytają jak rozpoznać fizyczne symptomy zmian komórkowych, zaś inni chcą wiedzieć jak je złagodzić.  Ponieważ już kilka wcześniejszych przekazów mówiło o tym, poprosiłem moją matkę, aby wypisała daty kilku z nich, by czytelnicy, którzy chcą jeszcze raz przejrzeć te informacje, mogli je łatwo odnaleźć. [Mateusz: 1 Marzec 2004, 23 Marzec 2008, 10 Marzec 2009, 13 Sierpień 2010]

25.  Jeżeli chodzi o choroby umysłowe i emocjonalne, ich przyczyną może być rzeczywiście wybór karmiczny, ale niekoniecznie jest to prawdą mówiąc o ich ostrości – toksyny, które zatruwają każdy aspekt waszego świata pogarszają stan, tam gdzie jest organizm podatny.  I tak, te choroby jak i wszystkie inne, zostaną stopniowo uleczone, w miarę jak Ziemia będzie osiągała coraz to wyższe wibracje w czwartej gęstości. Jednak podróżowanie z nią będzie zależne od klauzuli długowieczności danej osoby według kontraktu jej duszy jak również z tym, jak dalece decyzje podejmowane z jej wolną wolą są spójne z tym kontraktem.

26.  Pytania na temat „bliźniaczych dusz” ukazują kłopoty z rozróżnieniem „dusz-towarzyszy” od „bliźniaczego płomienia”.  Matko, podaj proszę datę przekazu, w którym ta różnica została wyjaśniona. [4 Marca 2007]. Dziękuję.

27.  Czy prawdą jest, że wszystkie osiągnięcia mają swój początek poza Ziemią a wszyscy geniusze i cudowne dzieci, którym dajemy swoje uznanie za czynione przez nich wspaniałe rzeczy posiadają intuicję albo zdolność komunikowania się z duszami, od których pochodzą te zaawansowane idee?
To co mówisz jest bliskie prawdy ale nie do końca tak się to odbywa. Choć wszystko, co jest znane na Ziemi znajduje się już w umyśle uniwersum, osiągnięcia geniuszy i cudownych dzieci nie wydarzają się automatycznie poprzez „podsłuchanie” tej właściwej informacji.  Po pierwsze, kiedy te dusze znajdują się jeszcze w Nirwanie i dokonują wyboru swoich kolejnych wcieleń, wybierają rodziców ze względu na przekazane im dziedzictwo genetyczne oraz kierują nimi inne powody, takie jak lokalizacja, w której ich umysły i talenty będą mogły się rozwinąć posiadając wystarczającą ilość środków finansowych na swoją edukację oraz wsparcie w swoich dążeniach.  Kiedy już znajdą się w ciele, wasi najlepsi naukowcy otrzymują przykładowo idee jak również wiedzę, którą należy rozwijać poprzez proces filtrowania jej od naukowców zaawansowanych cywilizacji.  Jednakże muzyka wypływa z duszy i ta potężna, wewnętrzna siła twórcza motywuje te wybitnie utalentowane jednostki do przezwyciężania wszelkich przeszkód, aby mogły one nieskrępowanie wyrażać swoją sztukę.

28. Gdyby ludzie nie zabijali chorych dzikich zwierząt lub nie eliminowali słabych sztuk ze stad czy Matka Natura sama poradziłaby sobie z tymi chorowitymi i nadmiarem populacji? Gdyby ludzie nie ingerowali w Naturę w żadnym aspekcie, wszystko w waszym świecie byłoby w harmonii i równowadze, tak jak już kiedyś to było i na powrót będzie!

29.  Powiedz mi proszę, jak mogę pomóc w uczynieniu świata lepszym miejscem do życia dla moich wnucząt, które pomagam wychowywać? Twoje silne pragnienie pomocy może się wyrażać poprzez generowanie światła, lecz możesz zrobić również o wiele więcej.  Wizualizuj Ziemię spowitą złotym światłem, lśniącym niczym słońce.  Następnie zobacz swoje wnuki w odpowiednim otoczeniu dla ich wieku i zainteresowań.  Może to być szkolna klasa, gdzie mogą wykazać swoją chęć do nauki lub jakieś boisko, gdzie grają radośnie ze swoimi rówieśnikami.  A może być to też rozkwitająca łąka pełna dzikich kwiatów, po której biegną lub pływanie w czystych wodach, lekcje muzyki czy opieka nad domowym zwierzątkiem.  Zobacz je tryskające zdrowiem i radością gdziekolwiek się znajdują.

30.  Rozmawiaj z nimi o swoich duchowych przekonaniach i wiedzy na poziomie odpowiednim dla ich wieku.  Możesz na przykład zaszczepiać w nich współczucie, uczciwość, hojność, uprzejmość oraz szacunek do zwierząt i samej Ziemi.  Zachęcaj je by myślały niezależnie, podejmowały mądre decyzje, potrafiły patrzeć na sytuację z perspektywy innych, zawsze miały dobry humor i były wrażliwe na potrzeby innych.  A ponad wszystko pozwól im, by mogły poczuć się bezpieczne otoczone twoją miłością.

31.  Te sugestie mogą brzmieć dość trywialnie, jako że nie wyglądają na nic więcej, czego nie zrobiłaby osoba zajmująca się wychowaniem dziecka.  Jednak możecie robić właśnie to i o wiele więcej.  A jeśli tak postanowicie, pomożecie ponad wszelką miarę czynić ten świat lepszym dla wszystkich!
Jeszcze raz żegnamy się z wami lecz tylko w tej wiadomości, ponieważ jesteśmy z wami w miłości po wieczność.
Miłość i Pokój,
Suzanne

_________________________

MIŁOŚĆ i POKÓJ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Przekład: Tomasz Ługowski - Transformacja 2012Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge