Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Polski > Matthew Ward — September 1, 2012

Matthew Ward — September 1, 2012

Proces Wzniesienia jest na czas; przeznaczenie piątej gęstości dla Ziemi, pomoc ET jest kontynuowana; proces Ujawnienia i powód opóźnienia; Hatonn: reelekcja Obamy kluczem przybycia ET, główny plan Złotego Wieku, strach powstrzymuje ewolucję duszy

1. Z miłosnymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji, tu Mateusz. Tak wielka ekscytacja jest w powietrzu dla wszystkich oświetlonych dusz – w odliczaniu czasu do progu Złotego Wieku Ziemi zostało miesiące i tygodnie, a nie dziesięciolecia i lata przed początkiem jej Wzniesienia!

2. Zwłaszcza wśród nowo przebudzonymi duszami, a także dedykowanymi, wieloletnimi pracownikami Światła, istnieją różne poglądy na temat dwóch aspektów tego osiągnięcia, które jest unikalne w tym wszechświecie: Samo Wzniesienie i Ujawnienie. Jedni widzą to jako pojedyncze, niepowiązane wydarzenia, podczas gdy inni uważają, że Wzniesienie jest procesem, a Ujawnienie wydarzeniem. Pomówimy o naszej perspektywie o tych trwających procesach, jako o dwóch stronach medalu, że tak powiem.

3. Pod koniec waszych lat 30-tych, kryzys ekonomiczny spowodował ogromne straty w waszym społeczeństwie i powstanie Trzeciej Rzeszy Niemiec doprowadziło do inwazji pobliskich krajów. Gaja, dusza Ziemi, wiedziała co się gotowało w jej polu energetycznym potencjału. Wiedziała, że ​​jej planetarne ciało, prawie pozbawione Światła, było zbyt słabe, aby przetrwać nieuniknioną II Wojnę Światową i inne barbarzyństwa z tego wynikające ze względu na ciemność w świadomości jej ludzkości.

4. Dlatego wtedy zawołała o pomoc. Natychmiastową reakcją była masywna infuzja Światła z odległych cywilizacji, co pozwoliło Ziemi poluzować się z głębokiej trzeciej gęstości i powoli zacząć wzrastać w wyższe, ale wciąż jeszcze bardzo gęste poziomy energii. To był początek jej Wzniesienia.

5. Teraz posuńmy się do przodu do obecnego roku. W ciągu jego końcowych dni i wczesnych dni roku 2013, planeta będzie podróżować przez niebiańskie okno pomiędzy trzecią i czwartą gęstością, kiedy kosmyki energetyczne obu gęstości na krótko przemieszają się i wejdą do czwartej gęstości, gdzie Złoty Wiek Ziemi się zaczyna.

6. Ale ten chwalebny kamień milowy nie jest końcem jej podróży. Wzniesienie będzie trwać, aż planeta umiejscowi się mocno w piątej gęstości, z której Gaja pochodziła w czasach starożytnych, tak samo jak jej planetarne ciało. Po eonach przebywania w niskich gęstościach, które były współmierne do zbiorowej świadomości kolejnych cywilizacji, ciało Gai powraca do domu.

7. Istotnie, wyjście Ziemi z trzeciej gęstości będzie zwiastowane w całym oświetlonym wszechświecie! Jednakże wiedza, że ten genialny proces będzie trwał przez następne długie lata zapobiegnie zniechęceniu tych, którzy spodziewają się dramatycznych wydarzeń w dniu 21 grudnia. Kiedy nic o dynamicznych proporcjach nie wydarzy się w tym dniu lub innym w tym samym wąskim czasie, jak smutno byłoby, gdyby ci, którzy liczą na coś spektakularnego będą tak przygnębieni, że na poziomie duszy podejmą decyzję, aby dołączyć do innych, którzy również zdecydowali się nie pozostać na planecie z różnych powodów.

8. A teraz pomówmy o Ujawnieniu. Ponieważ ono zostało powiązane z oficjalnym ogłoszeniem o obecności uniwersalnej rodziny, wielu pracowników Światła czuje zniechęcenie, że tak blisko końca waszego roku 2012, wciąż nie ma jego potwierdzenia.

9. Chociaż podstawy poprzedniej potęgi Iluminatów zostały rozbite, nadal mają oni duży wpływ w niektórych obszarach, a jeden z nich to media. Poprzez hamowanie informacji, których nie chcą ujawnić, uniemożliwili większości waszej populacji poznanie, że dusze duchowo i intelektualnie zaawansowanych cywilizacji otaczają planetę tysiącami statków lub pracują ramię w ramię z wami lub mieszkają w Wewnętrznej Ziemi. Tak więc, większość w waszym świecie nie ma w ogóle oczekiwań, aby spotkać członków naszej uniwersalnej rodziny. Więc w zbiorowej świadomości istnieje niedostatek prawdziwej wiedzy o nich i bardzo mało myśli o ich powitaniu.

10. To, w połączeniu z nieustępliwym trzymaniem się ciemnych niektórych wojskowych sektorów, które mogą stanowić zagrożenie dla was i dla partii lądujących, nadal opóźnia ogłoszenie i lądowanie w dużych liczbach. Ale z całą pewnością, to nie zmniejszyło ani na jotę trwającej pomocy waszych braci i sióstr!

11. Istotne postępy nadal są kontynuowane potajemnie na ziemi i załogi statków w dalszym ciągu wykorzystują swoją technologię w celu zmniejszania toksycznych zanieczyszczeń i blokady funkcjonowania potężnej broni. Niwelują skutki trzęsień ziemi, zmniejszają prędkość wiatru i kierują duże sztormy z dala od gęsto zaludnionych obszarów, jednocześnie pozwalając na usunięcie takiej samej ilości negatywności. Ciągła koordynacja pomiędzy jednostkami wywiadu na ziemi i na niebie udaremnia próby czarnych operacji (“Black Ops”) Iluminatów, takich jak zorganizowany terroryzm i długie przerwy w dostępie prądu lub przerwy w systemach łączności.

12. Aby nie przyciemniać waszego osobistego Światła przez negatywne odczucia z powodu opóźniania “Ujawnienia”, prosimy o rozszerzenie jego definicji, odkrycia lub objawienia, poprzez dodanie ekspresji “przychodzenie do Światła” (coming to light). To jest dokładnie to, co dzieje się odkąd Ziemia rozpoczęła swój kurs ascendencji!

13. We wcześniejszych latach nie było żadnych dowodów, że coś niezwykłego się dzieje, ale w czasie podróży Ziemi, natężenie Światła wzrastało i zaczęły się ujawniać nikczemne działania, które dawniej były znane jedynie wrogim sprawcom i tym, którzy byli bezpośrednio zaangażowani. Podczas gdy wieloletnie, zakorzenione ciemności wychodziły na jaw, ludzie zaczęli otwierać swoje serca i umysły, nie zdając sobie sprawy, że też reagowali na wibracje Światła.

14. Weźcie pod uwagę światowe zmiany w postawie do wojen. Jedność ducha wojsk alianckich podczas II Wojny Światowej, że jest patriotyczne zabijać i honorowo umrzeć, przekształciła się w globalne rajdy i medytacje na rzecz pokoju. Zauważcie jak dużo informacji wyszło na jaw o korupcji w rządach od poziomu komunalnego do krajowego i w międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych. Pedofilów zidentyfikowano w kapłaństwie i organizacje, które w pewnym czasie były uznawane za schronienie dla dzieci i osoby kiedyś uważane za mentorów i idoli upadły, gdy ich ciemne cechy zostały ujawnione.

15. Teraz umieśćcie te ujawnienia i wszystkie inne w ich właściwym kontekście – integralnym aspekcie Wzniesienia Ziemi. Gdy planeta podróżowała przez sukcesywnie wyższe poziomy energetyczne, coraz więcej obszarów przestępczości i okrutnych warunków, które kiedyś były ukryte wyszły na jaw. Było to konieczne, aby ludzie mogli zobaczyć, jak ciemność kontrolowała ich życia, a także w świetle tej realizacji, mogli być zmotywowani do wprowadzenia dobroczynnych zmian.

16. Energia Światła rosnącej świadomości waszej cywilizacji, aspiracji i działań podnosi świadomość zbiorową na drodze Wzniesienia Ziemi. Tylko siedemdziesiąt kilka lat temu Ziemia była w agonii! Jej tranzyt z głębokiej trzeciej gęstości do punktu bliskiego wejścia do czwartej gęstości jest uniwersalnym osiągnięciem bez precedensu w prędkości i zasięgu!

17. Poprzez traktowanie Ujawnienia jako istotnego i nieodłącznego elementu procesu Wzniesienia, jakim jest, nie musicie być rozczarowani, ani zniechęceni, ponieważ oficjalne uznanie obecności naszej rodziny jeszcze się nie wydarzyło. Bądźcie pewni, że to się stanie! Ich publiczna recepcja przez konkretnych światowych przywódców będzie uwieńczeniem całego procesu Ujawnienia i tak jak wy, tak i my, niecierpliwie oczekujemy na ten doniosły dzień!

18. Rozumiemy, że wiedza, kiedy?, jest dla was bardzo ważna, zapytałem więc Hatonna, czy mógłby dać nam aktualizację na ten temat.

Dziękuję za zaproszenie, Mateuszu. Najpierw chcę powiedzieć, że zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś o Ujawnieniu i dlaczego oficjalne powitanie jest nadal wstrzymywane. I dziękuję za wyjaśnienie, że nasze załogi na statkach robią co w ich mocy, aby pomóc wam podczas czekania na lądowanie i nasze załogi naziemne działają też w tym kierunku. Jesteśmy już w gotowości od dekady, aby wprawić ten show w ruch!

Jednakże czas, kiedy będziemy “ogłoszeni,” , oczywiście, jest nadal kwestią bezpieczeństwa. Nowym kluczem są listopadowe wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ważne jest, aby prezydencja Obamy była kontynuowana. To nie ma w ogóle nic do czynienia z polityką, w tym kraju, ani w żadnym innym! Ale ma to wiele wspólnego z generalnym planem Złotego Wieku!

Plan jest według tego co Gaja, dusza Ziemi, chce. Ona chce pokojowego świata, gdzie każdy otrzymuje swoją sprawiedliwą część i każdy szanuje wszystkie królestwa jej przyrody. Najwyższa rada uniwersalna wybrała jako głównego gracza, duszę o wysoko rozwiniętym duchowym statusie, o starożytnej mądrości i doświadczeniu w dowodzeniu w wielu wcieleniach. Tą duszą jest Barack Obama.

Urodził się z wizją Gai i ją zachował i ma inspirację i kwalifikacje, aby ją osiągnąć. Jego reelekcja jest konieczna, aby plan posunął się do przodu, ponieważ jego przeciwnik nie jest ani zdolny, ani zainteresowany do wprowadzenia zmian jakich ten plan wymaga.

Jesteśmy całkowicie apolityczni i nie umniejszamy Mitta Romney! To jest to, że on i ci, którzy podzielają jego poglądy nie mają motywacji do zmiany finansowego status quo i to, że całkowity brak równości pomiędzy niewieloma, a miliardami ludzi, którzy nie mają nic lub niewiele, nie może dalej trwać i nie będzie. Ziemia nie pozwoli, aby brak równowagi był kontynuowany.

Myślę, że więcej wyjaśnień jest tu potrzebne. Plan generalny zawierał, że niektóre osoby będą powodowały różnego rodzaju cierpienia, co da wielu, wielu duszom okazję do likwidacji ich karmy w trzeciej gęstości i zrównoważenie doświadczeń z innych inkarnacji, aby mogli przejść razem z Ziemią. Gdy ta część planu została zakończona około dziesięć lat temu, ciemni mieli przystąpić do sił Światła. Oni jednak tego nie zrobili i dlatego wojny, uprzedzenia, korupcja, chciwość, podziały, terroryzm i inne niszczycielskie warunki 3. gęstości ciągle istnieją.

Zgodnie z pierwotnym planem, to wszystko by dawno już minęło. Zamierzeniem było, że kiedy Obama zostanie prezydentem, będzie miał globalną pomoc w jednoczeniu ludzi wszystkich narodów i poprowadzeniu waszego świata do Złotego Wieku. Ten plan zawierał spotkanie miedzy nami dziesięć lat temu i wspólne posprzątanie bałaganu na waszej planecie spowodowanego przez chciwych, niedbałych graczy przy władzy.

Cóż, wciąż czekamy i wysiłki Obamy na przeprowadzenie reform zostały zablokowane przez jego wrogów w Kongresie lub bogatych osób, które kontrolują większość członków. Poprzez groźby śmierci dla jego rodziny albo blokowanie głosów, Obama był zmuszany do podejmowania decyzji, które sprzeciwiają się jego sumieniu i jego wizji świata. Po tym jak dowiedział się, że on i jego rodzina mają naszą ochronę, jego umysł został uwolniony od tego głębokiego niepokoju, ale wciąż musiał radzić sobie z nieustępliwą stronniczością i jawnymi kłamstwami lub wypaczeniami faktów.

To, co jest właśnie teraz na pierwszym planie w USA, a co powinno być, to jak naród będzie kooperować z innymi krajami, aby rozwiązać opłakany stan waszego świata! Jeśli nasze pojawienie stanie się się decydujące dla Obamy na utrzymanie jego pozycji, zrobimy to w wystarczającym czasie przed wyborami. Jeśli zobaczymy, że jego reelekcja jest pewna, pokażemy się wkrótce potem.

Powtarzam, to NIE jest polityczne! Gdy się pojawimy, różnice polityczne nie będą problemem w żadnym kraju. Prawda o nas i wielu innych sytuacjach zostaną ujawnione.

Mateuszu, to jest najbliższy termin jaki mogę podać, kiedy będziemy ujawnieni. Dziękuję za danie mi okazji do wypowiedzenia się.

19. Hatonnie, dziękujemy za wyjaśnienie sytuacji w tak wyraźny sposób i za zapewnienie, że czy to na krótko przed, czy krótko po dniu wyborów, oficjalne powitanie naszej uniwersalnej rodziny nastąpi wkrótce! To kończy nasze obawy, że dusze mogą zdecydować się na odejście, gdy nic dynamicznego nie wydarzy się 21 grudnia – spektakularny dramat przyjdzie z zapoznaniem naszej “kosmicznej” rodziny!

20. Ukochani pracownicy Światła, wiemy, że wasze naglące uczucie do publicznego potwierdzenia innych cywilizacji wykracza daleko poza ciekawość. Jest to wasze szczere pragnienie zakończenia wojen, powszechnego cierpienia i przypadkowych aktów przemocy.

21. Jak już stwierdziliśmy w poprzednich wiadomościach, kontynuacja tych okoliczności jest zależna w dużej mierze od panujących wibracji, które powiększają cechy i zachowania dwoistości - “dobry” się polepsza, “zły” się pogarsza. I zgodnie z tym, co powiedział Hatonn o terminach Głównego Planu, wzywa się do tego “aby dobry stał się lepszy” w tym momencie.

22. Chociaż dodatkowe lata ciemności spowodowały horrendalne przeciwności dla wielu ludzi, większe znaczenie ma jak to wpłynęło na ich dusze. Kiedy krótkie życie, urazy i poważne trudności nie były częścią kontraktów tych osób, łaska Boża dała im ewoluowany status duchowy, a kiedy czyny sprawców były poza ich umowami, ich status został zdewoluowany. Oznacza to, że cykl wiecznego życia duszy nie został naruszony w trakcie tych dodatkowych lat ciemności i wiele, wiele milionów dusz zrobiło skok naprzód duchowo i intelektualnie.

23. Uważamy, że ważne jest, aby po raz kolejny pomówić o niepotrzebnym poczuciu strachu. Widzieliście, że obawy dotyczące terroryzmu podczas Igrzysk Olimpijskich były na nic. Apelujemy, aby umieścić wszystkie inne strachem wypełnione roszczenia, prognozy i raporty w tej samej kategorii, nic się nie spełni! To nie znaczy, że Iluminaci nie mają intencji, aby próbować wywołać strach. Oznacza to, że tak jak ich poprzednie próby zawiodły z powodu interwencji naszej rodziny powyżej i na planecie, tak i wszystkie ich inne plany spotka ten sam los, aż ciemność został pokonana. I wkrótce tak będzie!

24. Jest zbyt blisko Wzniesienia Ziemi, aby nawet obawy wielu osób mogły opóźnić jej stałe tempo lub zboczyć ją z toru, ale może to stać się dla rozwoju osób w duchowej świadomości. Obejmujemy wszystkich was w bezwarunkowej miłości, tej najpotężniejszej ze wszystkich energii w tym wszechświecie. Jeśli tylko to zaakceptujecie możecie być nieustraszeni przed tym, co jest przed wami, spoglądając z radością i ekscytacją na pozostałe dni tego roku i wszystkie lata, jakie nadejdą. Och, pozwólcie nam tu “zrobić edycję” – nie ma liniowych oznaczeń czasu w tym kontinuum, do którego szybko się zbliżacie, więc zamiast lat, powiemy, wszystkie inkarnacje, jakie nadejdą.

25. W całej tej waszej długiej podróży w tym życiu, podróżowaliśmy z wami w duchu i cieszymy się z wami, że każdy krok przybliża wasze zwycięskie wejście w Złoty Wiek Ziemi.

______________________________________

MIŁOŚĆ i POKÓJ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Przetłumaczyła Krystal - Transformacja 2012


Drodzy Czytelnicy,

Tymczasowo nie jesteśmy w stanie udostępnić Wam tych tłumaczeń. Gdyby ktoś z Was zechciał przetłumaczyć je na język Polski, prosimy o kontakt luisavasconcellos@hotmail.com lub info@galacticchannelings.com

Z góry dziękujemy
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge