Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 6 mars, 2015

SaLuSa, 6 mars, 2015

Jeg bringer hilsener fra de Galaktiske Styrkene som følger utviklingen deres med stor interesse. De har jo vært ved deres side gjennom mange liv. Vi har imidlertid aldri før vært så intenst involvert med dere som vi er nå som dere nærmer dere slutten på deres opplevelser i det gamle paradigmet. Vi har kommet en lang vei sammen og vi beundrer deres besluttsomhet med hensyn til å gjennomføre oppgavene deres og oppnå seier over de mørke Sjelene. Det faktum at dere i realiteten allerede har vunnet kampen betyr ikke at det ikke gjenstår mere som må gjøres, men hovedvekten ligger nå på å opprettholde posisjonen deres i de høyere vibrasjonene. De er deres fremtid og i tillegg beskyttelse mens dere holder deres fokus på deres nåværende rolle med å hjelpe Lyset. Vi har snakket tidligere om deres evne til å stå i deres eget Lys og ikke la dere påvirke av noe av det som foregår omkring dere. Nå som dere har kommet såpass langt, har dere skapt en aura som er potensielt ugjennomtrengelig, men det avhenger dog av at dere er i stand til å holde den intakt. Dette betyr å ikke la dere distrahere eller bli ledet på villspor av noe som helst forsøk på å trekke deres oppmerksomhet over på noe annet. Å beholde roen når dere står overfor situasjoner som er en test på deres styrke, er den utfordring dere vil møte.

Husk på at dere har kommet dere gjennom alle prøvelser og utfordringer som 3dje dimensjon har kastet etter dere. Dere har vunnet kampen, men det gjenstår fortsatt å løfte dere selv opp i de høyere dimensjoner. De mørke sjelene vil gjøre sine siste forsøk på å distrahere dere, men dere skulle ikke kreve store innsatsen å komme seg gjennom dem. På det nåværende tidspunkt skulle deres oppvåkning ha satt dere i stand til å se lengre enn den programmeringer som har holdt dere nede, slik at dere kan se det svik og lureri som dere har blitt utsatt for. Vi forteller dere nok en gang at dere er mye mektigere enn dere forestiller dere eller har blitt forledet til å tro. Dere er i virkeligheten mektige Lysvesener, hvilket dere igjen vil bli når dere påny blir Ett med deres Høyere Selv. Så fortell dere selv at dere har det fulle potensial til å bli mektige igjen, så vil ingen ting være mer enn dere har evner til å mestre. Altfor lenge har dere strevd i den oppfatning at dere er mindreverdige Vesener og har lidd som en konsekvens av dette. Nå begynner det å gå opp for dere hvorfor dere har blitt holdt tilbake gjennom de mørkes handlinger, men nå har disses makt minket, mens deres egen har økt.

Mens dere sprer Lyset holder vi hele tiden et våkent øye med dere og vil ikke tillate noen som helst forkludring av deres vei fremover som vil påvirke det endelige resultatet. Det er mye vi kan gjøre for å forhindre forsøk på å forsinke eller forpurre arbeidet deres, og i mange tilfeller er dere ikke engang klar over at slike forsøk har skjedd. Og husk på at endetiden er slik at mye karma og uferdig arbeid må avsluttes. Ofte venter man med dette til denne tiden, for når dere har løftet vibrasjonene deres, er evnen dere til å takle gjenstående ting så mye høyere. Gjør dere ikke mindre enn dere er, for dere har et enormt potensial og ved å projisere troen på dette, styrker dere dere selv. Loven om Tiltrekning er mektig, og en sann realitet, men den virker på måter som dere kanskje ikke helt forstår. Dere må være positive til enhver tid, ettersom en negativ innstilling vil tiltrekke seg mer av det samme. Ved å gjøre den affirmasjon at dere kan greie en ting, heller enn å be om hjelp til å greie det, vil dere gjøre mye raskere fremskritt. Resultatene kommer ikke alltid så raskt som dere ville ønsket, med de vil komme mer enn tidsnok.

Gud driver ikke noen lek med dere, men det finnes andre Vesener som av ulike grunner vil "prøve å få dere til å tro at de er Gud" og forsøke å lede dere i en annen retning. Dere intuitive evner burde gjøre at mistenksomheten deres vekkes når dere står overfor slike Vesener, i særdeleshet dersom dere blir lokket med fristende forslag. Dersom dere imidlertid har begynt å forstå hvordan egoet deres virker, burde dere gjennomskue slike forsøk på å lede dere på ville veier. Inntil dere har vendt helt og fullt tilbake til Lyset, vil dere møte ulike hindringer på veien av og til. Vær årvåkne og vit at Gud og de Høyere Vesener ikke driver noen lek med dere, men er bare Kjærlighet, så vil dere kjenne dem igjen på Lyset deres. Dere kan nok ha vært avskåret fra oss, men nå som slørene som har skjult sannheten er i ferd med å forsvinne, vil dere gradvis erverve dere full forståelse. Vær rede til å lære de større sannheter om dere selv og vær rede til å ta deres plass blant oss.

Noen sjeler er ennå ikke klare for å lære sannheten om deres eksistens og heller ikke deres fortidige historie, men det vil ikke holde igjen deres utvikling og fremskritt. De vil bli veiledet inn på en vei som vil bringe dem fremover og de vil lære det de trenger å lære, uansett hvor lang tid det måtte ta. Dette er grunnen til at vi ber dere se Lyset i alle sjeler og aldri henfalle til fordommer eller dømmende holdninger, for dere kan ikke vite hvilke utfordringer de har tatt på seg. Det å komme ut av mørket og inn i Lyset er en mektig opplevelse og sjeler som gjør dette trenger medfølelse og hjelp for å lykkes. Har ikke deres store Læremester Jesus fortalt dere at dere bør være forsiktige med hvordan dere behandler folk, for dere kan ikke vite om det er en Engel dere er i selskap med. Dersom dere behandler alle mennesker med respekt og vennlighet, vil dere gjøre det beste dere kan for både dem og dere selv.

I virkeligheten er ikke livet komplisert, men i den dimensjonen dere befinner dere i for øyeblikket, er det en kontinuerlig kamp med de lavere vibrasjonene. Bak hver sving venter en potensiell utfordring som kan komme overraskende på dere, men hvis dere er sterke i deres tro kan de ikke gjøre dere noe vondt. Det finnes bare den ene store kraften, som aldri forandrer seg og er hevet over alt annet, og det er Kjærlighet, og den er alt dere trenger for å seile bekvemt gjennom alt som skjer. Elsk hver eneste sjel og hvis oppførselen dere er slik at dere finner den frastøtende, så trenger dere jo ikke å etablere et vennskap med dem. Dere har et ordspråk som sier "hvis du ikke finner noe godt å si om en person, så si i hvert fall ikke noe dårlig om vedkommende", og dette er en god måte å leve på. Like tiltrekker like, hvilket dere helt sikkert har funnet ut, så dere har sannsynligvis allerede en krets av venner som dere er i harmoni med.

Vi i de Galaktiske Flåtene er klare til å ankomme på Jorden i løpet av kort tid når vi får ordre om det. Dere kan derfor være trygge på at det ikke blir noen forsinkelser for vårt vedkommende, så snart situasjonen er slik at vi trygt kan besøke dere. Det er viktig at dere forstår at vi ikke ønsker å blande oss direkte inn i deres utvikling og fremskritt, men vil følge de ordrer som blir gitt oss for at dere skal få det bedre. Vær trygge på at vi er her for dere og ser frem til å møte dere under fredelig omstendigheter.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og representerer Lysets styrker som bryr seg veldig mye om dere. Jeg sender dere Kjærlighet og de beste ønsker for en vellykket siste etappe på deres lange reise.Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge