Home > > Steve Beckow met Adamu, via Zingdad

Steve Beckow met Adamu, via Zingdad

Steve Beckow
door Steve Beckow

Nou, dit is een zeer welkome ontwikkeling.

Zingdad, waarvan ik denk dat die in Zuid Afrika woont heeft erin toegestemd om Adamu van de Plejaden enkele vragen te stellen namens mij. Adamu waar ik voor het eerst mee kennis maakte in 2008, is een van de meest originele sprekers die ik ooit hoorde. Ik vond het heel verdrietig dat ik na 2008 geen boodschappen meer van hem kon vinden.

Ik hoop dat het verschaffen van zijn antwoorden hier, betekent dat hij zijn regelmatige boodschappen aan ons weer brengt. Als je “Adamu” aanklikt in de zoekbox zul je meer over hem vinden. Ik vind hem net zo geloofwaardig als ik SaLuSa, Hatton (door Suzy Ward) Matthew en Saul vind. Wat voor mij minstens betekent dat we gewoon onmetelijk verrijkt zijn door het aantal betrouwbare stemmen.

Ik stelde Adamu een aantal vragen en hij beantwoordde de eerste – over het idee van goddelijke headlines (hoofdpunten). Mijn vraag komt eerst en dan volgt zijn antwoord. Dank je Adamu, ik ben zo blij dat ik weer van je hoor. En dank je Zingdad om vrijwillig je tijd en energie te geven als bemiddelaar.

Merk op dat Adamu wijst op zijn eigen verdergaande evolutie: hij is teruggekeerd naar eenheid met het Plejadisch zielen-collectief. Vr. 1) Op dezelfde manier als Adamu spreekt namens een groot aantal zielen, zo spreekt Matthew ook over meer dan alleen Matthew en SaLuSa over meer dan SaLuSa.

Onze evolutie stopt nooit totdat we weer samensmelten met God, en dat is heel, heel ver weg vanaf hier. SaLuSa, Adamu en alle anderen waar we naar luisteren, evolueren ook nog, net als wij.

Merk ook de hoge standaar van gedrag op dat hij heeft. Hij zal niet over iets spreken dat SaLuSa heeft gezegd. Als hij dat doet lijkt het erop dat hij bevestigt of juist niet bevestigt wat iemand anders zijn waarheid is en dat zal hij niet doen. Dit zijn manieren van zijn die wij spoedig ook zullen hebben.

Adamu heeft gezegd dat “er een specifieke datum is voor het splitsen van de tijdslijn en dat is niet een datum die kan worden veranderd.” Als toevoeging zal er ook een specifieke datum zijn voor andere gebeurtenissen, zoals onthulling, Eerste Contact, enz; in feite voor alle elementen van het Goddelijke Plan. En dat is het antwoord op mijn specifieke vraag, maar Adamu geeft ons veel meer.
Steve Beckow:

"Commandant Adamu, kun je ons wat inzicht geven wat betreft de Goddelijke hoofdpunten en de vrije wil. SaLuSa van Sirius zegt het volgende: “We zullen bevestigen dat in de hele context van jullie Ascentie, er een uiteindelijke datum is gegeven waarop we in staat moesten zijn om onze activiteiten aan te vangen. Wij kunnen het noodzakelijk vinden om de eerste stap te zetten, en iedereen weg te halen die ons ophoudt voor onze missie voor Aarde en alle leven erop. (SaLuSa 22 maart 2010)”

Wat ik begrijp is dat voor die “uiteindelijke datum” de galactische mensen de vrije wil moeten respecteren, maar nadat ze dat doen hoeven ze dat niet meer in die hoogste mate te doen.

Maar ik vermoed ook dat een “uiteindelijke datum” geen monolithische (starre) zaak is maar dat die gradaties en specifiekheden heeft. Kun je ons wat inzichten geven in die zaak en de relatie ervan met de Wet van de Vrije Wil dat ons kan laten begrijpen hoe het Licht zelf wel of niet optreedt met betrekking tot de duistere mensen in deze tijd?"

Zingdad

Zingdad
Adamu die spreekt door Zingdad:

"Mijn beste Steve. Wat fijn is het om weer met je te spreken. We zullen een aantal gesprekken hebben en dus voel ik dat het belangrijk is om een kleine stap terug te zetten en je een weinig context te geven. Als je mijn perspectief meer begrijpt dan zullen mijn woorden ook makkelijker begrepen worden.

Om te beginnen, mijn vriend, heb ik geen militaire rang. Ik ben gewoon Adamu. Het achterliggend verhaal is dat de naam “Adamu” een hele oude is. Dat gaat terug naar de eerste menselijke beschavingen in Lyra. Het woord betekent iets zoals “eerste mens/man” en kan worden gebruikt om te verwijzen naar een geëerde grootvader of mogelijk naar een wijze man van een stam. Zoiets. Als zodanig is dit een algemene naam in de Lyriaanse en Plejadische beschavingen.

Mijn jonge vriend Zingdad, herinnert zich mij door deze naam. Zijn eerste incarnatie in dit galactische stelsel was met mij daar in Lyra. Ik was zijn… mentor en leraar.

Sedert toen verkreeg de persoonlijkheid die hij kende en waar hij van hield, een terugkeer naar de eenheid met het Plejadische ziel-collectief. Ik ben nu Een met alles dat wij zijn. Dus, in werkelijkheid ben je nu aan het spreken met de monadische entiteit van dat wat aan jou bekend is als de Plejadische beschaving.

Maar het zou echt heel moeilijk zijn voor mijn jonge vriend om een conversatie te hebben met het hele gestalt denken van alles dat we zijn en dus stel ik mezelf voor als raakvlak.

Ik hoop dat dit zinvol is. In die context ga ik verder om je vragen te beantwoorden. Laat me zeggen dat ik niet de gewoonte heb om op gedachten en uitdrukkingen van anderen commentaar te leveren. Als ik dat deed dan zou dat inhouden dat hun perspectief wel of niet door mij bevestigd wordt. Zo zie ik de dingen niet. Iedereen heeft zijn eigen waarheid wat hun eigen goddelijke recht en functie is. En de waarheid van iemand kan die van een ander niet bevestigen. Dus neem ik de vrijheid om je vragen opnieuw te stellen. Stel ze opnieuw als ik jouw vraagstelling niet goed heb begrepen.

Het schijnt dat je wilt weten of er een uiteindelijke datum is waarop tussenbeide komst met jullie planetaire gemeenschap zal en moet gebeuren door buiten-aardse instanties. En als bijkomende gedachte wil je weten hoe zulke buitenaardsen zullen omgaan met het opheffen van jullie vrije wil.

Mijn vriend er zitten zoveel niveaus in deze vraag dat het moeilijk zal worden om een duidelijk antwoord voor je te vinden. Begrijp je iets van dimensionale niveaus? Dat jullie wereld bestaat op het bewustzijnsniveau van de derde dimensie? En dat er fijnere en subtielere niveaus van bestaan zijn in andere dimensies? En dat ieder dimensioneel niveau een stap terug is naar de ware eenheid…. Eenheid met alles?

Als je dit begrijpt dan zal dat je helpen om het antwoord te omvatten van je vragen. Want echt, er is gewoon niet één resultaat voor jullie planeet. Er zijn heel veel verschillende resultaten en ieder ervan zal worden opgevoerd. Elk resultaat zal werkelijk zijn. Jouw ene tijdslijn zal gesplitst worden in vele. En ja, er is een specifieke datum voor die splitsing van de tijdslijn en dat is niet een datum die kan worden veranderd.

Zingdad

Impressie van Adamu
Laat me daar eerst over spreken. Geen planeet of ster in het hele universum staat ooit stil. Alles is in een constante staat van beweging. En terwijl die lichamen door de ruimte suizen in hun ingewikkelde dooreen geweven spiraaldansen om elkaar heen, zo draait de grote universele klok. Inderdaad, hier in de derde dimensie IS deze beweging door de ruimte, tijd. Deze twee dingen zijn een en hetzelfde.

En zo is het dat jullie planeet in deze tijd door een gebied gaat van toegenomen energie. Jullie hele zonnestelsel doet dat. En omdat de energie toenam is jullie planeet zich aan het voorbereiden om zijn trillingssnelheid te veranderen. Er is een moment als de energie input absoluut optimaal is en, op dat moment zal er een onmiddellijke ‘stap voor stap’ transformatie plaatsvinden. Hoe zullen jullie dat beleven? En wat gebeurt er daarna? Dit zijn vragen die te enorm van omvang zijn om hier over te praten. Het eenvoudige antwoord is dat dit alles geheel afhangt van je eigen bewustzijnsniveau. Inderdaad zijn er mensen die gefixeerd zijn op een gewelddadige planetaire grote brand. En er zijn er die conflict willen. Er zijn mensen die niet verder kunnen zonder verwoesting. De schepping van deze mensen kunnen niet ontkend worden.

Gelukkig zijn er andere gelukkiger omstandigheden voor degenen die dit willen creëren. Als jullie klaar zijn voor een nieuwe realiteit van wereldharmonie, dan is dit ook een toekomstige realiteit die jullie kunnen opvoeren. Je ziet Steve, ik vertel je dat jullie, ieder van jullie, het fundamentele ingrediënt zijn om te bepalen wat je eigen toekomst voor je in petto heeft. Jullie beslissen.

Zal er uitwisseling komen met buitenaardse wezens? Nou ja, dit is zeker. Op ieder dimensioneel niveau boven die van jullie zijn er hele armada’s van schepen wachtend op jullie aandacht. Op het moment van overgang zullen jullie hen plotseling gewaar worden alsof ze daar altijd zijn geweest. Ze zullen plotseling zoveel deel van jullie werkelijkheid zijn als het voorbijkomend verkeer in een drukke straat. Maar wat zal hun bedoeling zijn? En hoe zullen ze met jullie uitwisselen? Dit zal ook weer geheel aan jullie zijn, Steve. Terwijl je leest in zogenaamde channelingen van buitenaardse wezens, heb je je wel eens afgevraagd waarom sommige nergens anders over spreken dan van vrede en liefde en licht terwijl andere nergens anders over spreken dan geweld en dominantie en misbruik? Misschien dacht je dat sommige verkeerd waren en andere juist? Nou, ik zal je vertellen dat er geen verkeerd is en alles juist is. Maar jullie innerlijke leiding in je hart zegt je waar jezelf mee resoneert en wat jullie zelf voelen dat waar is. Dit is een goede aanwijzer van wat je zult gaan ervaren.

Maar daar ben je geen slachtoffer van. Jullie kunnen zeker veranderen wat er voor jullie ligt. Jullie kunnen het veranderen door te ontwaken voor je eigen inherente schepper-aard en door je krachtige controle over jullie eigen bestemming uit te voeren. Door dit te doen verander je je eigen energetische resonantie en breng je voor jezelf een nieuw en ander resultaat voort op het moment van transitie of overgang.

Om deze vraag nu te beëindigen: Ja, Steve, er zal specifiek een moment zijn waarop de grote veranderingen er duidelijk zijn – een Goddelijk hoofdpunt, zoals je zei. En ja, in sommige werkelijkheden zal er conflict zijn. In sommige werkelijkheden zullen er velen zijn die dit wensen voor de bevordering van hun eigen ziele progressie. Beide partijen willen dit conflict en het is hun recht om dat te hebben.

Er zijn echter andere niveaus van werkelijkheid waarin wezens meer geëvolueerd zijn naar het creatieve toe en die vertrekken uit het verwoestende. Jullie zullen krijgen wat je schept en dus, zie je, het maakt niet uit wat je kiest, je vrije wil is altijd overheersend. Het punt hier is natuurlijk, dat je altijd de optie had om de illusie te hebben dat je geen vrije wil hebt. Jullie zijn altijd in staat geweest om te scheppen dat je geen schepper bent. En daarom is het mogelijk voor jullie om te zien dat je geen vrije wil hebt onder bepaalde omstandigheden. Maar dit is een illusie waar je doorheen kunt kijken als je dat wilt.

Ik hoop dat ik je vragen heb beantwoord op een bevredigende manier. We zullen mijn jonge vriend een pauze geven en te zijner tijd doorgaan met je andere vragen.

Ik ben Adamu van de Monadische Entiteit van de Plejadische beschaving."Dank je Adamu. Dat was een heerlijk festijn en ik en waarschijnlijk anderen zullen er over na denken. Ik hoop echt om veel meer van je te horen. We moeten over deze zaken meer weten en betrouwbare stemmen zijn er maar weinig. Spreek weer met ons.

Wees vrij om dit door te sturen en maak Adamu beter bekend.Blog: The 2012 Scenario
Vertaling: Winny
Share |