Home > > Uitnodiging voor "Het Wonder van Groningen"

Uitnodiging voor "Het Wonder van Groningen"

Uitnodiging voor "Het Wonder van Groningen"

Als jij weet of gelooft dat…

– we niet alle informatie ontvangen via de wereldwijde media en het allerbelangrijkste door alle instituties wordt verzwegen. We zijn niet alleen en de aarde wordt beschermd. De mensheid is klaar voor dit geruststellende en liefdevolle nieuws. Objecten vertonen zich wereldwijd en het bewijs stapelt zich steeds verder op, ontkennen zinloos is geworden.

– buitenaards contact er altijd al is geweest en er alles aan wordt gedaan om dit te verzwijgen of in twijfel en diskrediet te brengen.

– Noord-Nederland en met name rond Groningen er sinds 1985 meer is gebeurd dan in Roswell en er tot dusver door vrijwel niemand onderzoek naar is gedaan terwijl regionale colleges, de media en de politie hiervan op de hoogte zijn. Er is voldoende bewijs dat er zich in Noord-Nederland iets afspeelt en heeft voltrokken wat voor velen niet te bevatten is. Referentiemateriaal is amper of niet te vinden of het is verzwegen. Universele en buitenaardse kennis is overgedragen aan duizenden in Nederland en miljoenen wereldwijd. En deze kennis is van zeer groot belang voor het welzijn van iedere wereldburger en onze aarde met al zijn bewoners. Veel van deze getuigen houden het nog voor zichzelf, omdat vrijwel niemand dit kan geloven of uit angst voor wat anderen ervan zeggen. Het is nu de hoogste tijd om verantwoordelijkheid te nemen en te vertellen wat jij hebt meegemaakt, je staat niet alleen.

– we allemaal bewoners van het universum of multiversum zijn en dit leven (bewust) hebben gekozen voor de aarde.

– zonder Schumann Resonantie (liefde) leven op aarde niet mogelijk is. We leven hier dankzij de hartslag of Schumann Resonantie van de Aarde. Deze universele basiskennis dient snel via ons onderwijs bij de allerjongsten en iedereen te worden gepresenteerd en is de missing-link om onze gezondheidsproblemen en psychische problemen onder controle te krijgen. Bescherm je dagelijks middels de Schumann Resonantie tegen alle smart-apparaten, straling en verwarring. De Schumann Resonantie integreren in je bewustzijn geeft je de oplossing om te ontdekken wie jezelf bent en hoe je energetisch functioneert en je het inzicht geeft dat Universal Intelligence de liefdevolle oplossing is voor alle problemen, alles met elkaar is verbonden en jij je mind weer volledig onder controle kunt krijgen. (Zie ook cursus Schumann Resonantie.)

– er mogelijkheden zijn om per direct af te zijn van alle vervuilende technologieën met vrije en schone natuur zuivere energie, water en de kennis die o.a. Tesla, Schauberger (Duitse UFO’s) en vele huidige uitvinders ons per direct aanbieden. Deze schone en goedkope energie moet zo snel mogelijk worden ingevoerd en beschikbaar worden gesteld voor de gehele wereldbevolking om verdere milieu en klimaatrampen te voorkomen. Hoe ver zijn we… we krijgen de laatst updates.

– chemtrails, geo-engineering, GMO, straling, psychische wapens, mind control, verkeerde medische conclusies door onwetendheid werkelijk zijn en een groot gevaar vormen voor ons en onze kinderen. Het is onbegrijpelijk dat onze media, onze politiek en de wetenschap dit niet of nauwelijks onderzoekt of keihard ontkent. Per direct dient gecoördineerd actie te worden ondernomen om verdere ellende te voorkomen en dienen mensen beschikbare oplossingen te worden geboden.

– het universum vol zit met leven en de meeste buitenaardse bewoners verder in bewustzijn zijn dan wij, op ons lijken en onder ons lopen. Verbindingen en uitwisseling van kennis is er vooral vooral met Sirius, Pleiaden, Andromeda, Venus, Alpha Centauri, Mars, Arctures enz. Meer duidelijkheid en info hierover hoor je zaterdag 28 april a.s.

– dat het van belang is, juist in deze tijd, dat iedereen die deze kennis bezit, zich met elkaar gaat verbinden. Besef dat het delen, het uitwisselen van deze kennis en ervaringen, een mooi groot draagvlak creëert, wat we nodig hebben zodat wij degenen zijn die disclosure vol in het aangezicht neerzetten. Het kan zo niet langer, de waarheid moet aan het licht komen.

Dit en nog veel meer bespreken we met geweldige onderzoekers, getuigen en ervaringsdeskundigen en collega’s o.a. Frank Bonte, Fred Teunissen, Diane en Danny, Martien en Ine , Alex Griffioen, Maarten Horst, Art Bosman, enz.

Wij zijn erg verheugd met de grote belangstelling en de vele nieuwe gezichten die we deze keer gaan ontmoeten. We raden iedereen aan niet te lang te wachten en je op te geven via cursus@antonteuben.nl.

Updates en meer info kun je vinden op Antonteuben.nl