Home > > David Icke - De Waarheids Vibraties

David Icke - De Waarheids Vibraties

David Icke - De Waarheids VibratiesTranscript:

David Icke:

Twintig jaar geleden was één van de eerste dingen die ik tegenkwam nadat ik dat medium ontmoet had, een constant thema over een vibratieverandering die eraan kwam. Een vibratie die de mensheid zou laten ontwaken uit haar coma, haar “Doornroosje”-staat. Het andere was dat een energetische verandering alles aan de oppervlakte zou brengen dat verborgen gehouden was voor de mensheid. En in die tijd was er geen enkel teken van beide zaken, maar het thema was zo krachtig dat ik deze nieuwe energetische staat de Truth Vibrations [Waarheidsvibraties] heb genoemd. In feite heette het eerste boek dat ik ooit schreef na mijn ontwaking, of mijn hersen-explosie, Truth Vibrations, genoemd naar deze energetische verandering. Dat was 20 jaar geleden, helemaal aan het begin. Maar nu deze 20 jaar voorbij gegaan zijn, heb ik de waarheidsvibraties gezien, steeds meer en meer duidelijk elk voorbijgaand jaar en meer en meer mensen ontwaakten tot een veel uitgebreidere perceptie van henzelf in de wereld.

Het vindt plaats, en het verloopt sneller en sneller op een exponentiecurve. Dan kijk je naar wat wij wisten en voelden over wat er gebeurde in de wereld - de manipulatie en alles op de achtergrond, wat wij 20 jaar geleden wisten en wat wij nu weten, wat wij meer te weten komen elk uur, elke dag en elke week - dat is dat alles dat verborgen gebleven is aan de oppervlakte zal komen. Dat is wat ik 20 jaar geleden zei, en het gebeurt! Wat ik suggereer is, ik wil alleen maar dat mensen voelen wij zij hierover denken, is dat waar wij doorheen gaan, dat er sprake is van deze vibratie basisconstructie die uit zwarte gaten komt, en die nu zeer krachtig is in het proces van de verandering van haar vibratiestaat, we zitten in deze omslag tussen hoe het was, het onderdrukte, het begrensde. Dus terwijl deze energie verandert start het verschillende fotoneninformatie van de Zonnen, in dit geval onze eigen Zon, en dus beginnen de mensen, diegenen die er open voor staan als eerste, een andere basis informatieconstructie te decoderen. En wat dat doet is het veranderen van hun perceptie terwijl wij decoderen en ons bewegen naar een nieuw tijdperk. Als je informatie op een software disk zet, manifesteert die informatie zich op het scherm. Als je de informatie op de software disk verandert, is het onmogelijk om hetzelfde spul op het scherm te krijgen. Je moet de basis informatieconstructie veranderen waarvan dat scherm een projectie is. Dus wat er op het scherm komt moet veranderen. En wat wij doen, wij gaan door deze periode nu, een fantastische energetische verandering, en wij bewegen ons meer en meer naar een nieuw tijdperk van uitgestrektheid, van harmonie, van liefde, van begrip, van bewustzijn, al de dingen die de mens Utopia noemt, wij gaan erheen.

En dit is waarom ik in het boek zeg, en om eerlijk te zijn zeg ik dit al jaren, is dat het geen toeval is, maar het is in deze tijd, van alle tijden, dat het controlesysteem de gootsteen, de stop en alles naar ons toegooit. Het wil microchips bij de geboorte, het wil, en krijgt, de electromagnetische soep dat het om ons heen creëert, en het beïnvloed ons electromagnetisch. En als het dat uit balans brengt, brengt het onze vibratie ook uit balans. En hoe zij meer en meer beheersing willen, meer een meer onderdrukking, meer een meer toezicht. De stop op toezicht is niet voor de normale bevolking, maar het is voor die mensen die ontwaken en het zien en er wat aan willen doen. En zij werpen ons nu van alles toe, zoals genetisch aangepast voedsel, en waarvoor is dat ontworpen? Om ons genetisch te modificeren!

En waar het allemaal om gaat is dit: zij proberen de gaten te dichten tegen deze vibratieverandering om de invloed te stoppen op de mensheid in de zin van “Doornroosje wordt wakker gekust” om zo’n manier dat op de meest krachtige manier de mensheid ontwaakt naar een nieuwe perceptie van zichzelf in de wereld die het controlesysteem neer zal halen omdat onwetendheid van al die dingen is wat het samen houdt. Wij staan nu allemaal samen in het kaartenhuis, toen wij eenmaal zochten wat er gaande was en startten ons te realiseren wie wij werkelijk zijn - niet Jan Publiek, niet David Icke, en niet Ethel Jones, maar oneindig bewustzijn dat een ervaring heeft als David Icke, Ethel Jones etc. – bewogen de krachtsdynamica zich plotseling.

En zij zijn wanhopig bang dat dat gebeurt. Nou, sorry jongens, weet je, dit is de situatie die ik aanvoer. Het energetische informatietijdperk waarop het controlesysteem is ontworpen en gebaseerd, en natuurlijk zien wij dat nu omdat het zo wanhopig probeert de gaten te dichten, moest doorbreken naar het oppervlak en meer duidelijk worden. Maar het heeft altijd overheerst, altijd overweldigend, het wilde dat handhaven. Het wilde die overweldigende controle handhaven. Niemand stelt vragen, niemand daagt het uit, wat is dit gemakkelijk zeg! Nu, omdat mensen ontwaken en zij de uit tijdlijn konden opmaken dat dit eraan kwam, hebben zij deze barricade getimed voor het controlesysteem om te proberen het verborgen te houden. Dit kunnen zij niet. Dit kunnen zij niet. Wij zitten in de omslag, daarom is er veel van dit, omdat het nu vervaagt, maar het bestaat nog steeds en zij houden hieraan vast. Er komt meer en meer binnen elke dag en elk uur, het zal deze realiteit veranderen van een gevangenis in een paradijs. En wij zullen meemaken dat dit controlesysteem uit elkaar valt.

En wat ik zeg is, dat de zwarte gaten op een frequentie vibreren. Een basisfrequentie voor deze realiteit. En die frequentie, ervan afhangend wat dat is, prikkelt de Zonnen,om fotoneninformatie te voorschijn te trekken en te projecteren, gecodeerde informatie die wij dan decoderen naar deze realiteit die in basis het een golfvorm vibratie niveau is, de metafysische units, weet je, die zichzelf manifesteren in deze vormen van fotonen, die informatie zijn. En dan via de vibratie, de 5 zintuigen, door het elektrische, door het digitale naar het holografische, manifesteren wij die informatie hier. Het is in feite precies dezelfde principiële theorie als het bredere sentiment.

En mensen kunnen ervoor kiezen om in dit tijdperk te blijven, dat een stervend tijdperk is, haar energetische constructie wordt ontmanteld. Ik zou willen zeggen dat als dat verdwijnt, de holografische expressie verdwijnt. Weet je, je neemt het controlesysteem van de software disc af en het staat niet meer op het scherm. En deze vibratieverandering is wat dat veroorzaakt. Deze mensen zijn wanhopig. Weet je, zij lopen rond en zeggen “Oh, wij hebben de controle, het is een gedane zaak”. Weet je, fluisteren in het donker. Hopen dat het waar is. Maar wij kunnen een rol spelen om deze verandering gemakkelijker te maken en minder traumatisch als wij niet op onze rug blijven liggen, als wij van de bank afkomen, en beginnen onszelf uit te drukken en uitdrukkingen worden van deze energetische verandering binnen de holografische realiteit. En hoe meer mensen dat doen, hoe meer tegenstand er is tegen het controlesysteem, en hoe minder extreem het zal zijn als als de tijd gekomen is dat het uiteen valt. En als wij dat niet doen zal het ook uiteen vallen, maar het zal nog een lange weg vergen en de komende paar jaar zal het lijken dat het systeem overeind blijft. Dan een plotselinge knal waarmee het toch uiteen zal vallen omdat de fundering weg is. Het is een tijdperk verandering, en die jongens kunnen hier maar beter aan wennen, weet je, zij denken dat zij in controle zijn. Je maakt een grapje zeker!

Website: Davidicke.com
Vertaling: Puk