Home > Nederlands > Wereldwijde Massa Petitie

Wereldwijde Massa Petitie voor een leven in VREDE en RIJKDOM

Wereldwijde Massa Petitie voor een leven in VREDE en RIJKDOM

Mike
Hallo Vrienden,

Zoals de volgers van mijn website zullen weten, ben ik voorzichtig met het promoten van andermans ondernemingen. Echter, eens in de zoveel tijd wordt een belangrijk onderwerp ingebracht, waarvan ik voel dat het zo belangrijk is dat wij alles moeten doen om dat te ondersteunen. Het gaat hier om een petitie van Petra Samioski-Tierney over een verandering naar alternatieve technologie, en een “geautoriseerd mandaad” van ons, de bevolking van de Aarde, waarbij wij de Galactische Federatie uitnodigen om in te grijpen met respect voor onze vrije wil, zodat zij naar ons toe kunnen komen. Je kunt je stem geven door te klikken op "Petraline2010" en het zal automatisch geregistreerd worden.

Ik dank jullie voor jullie ondersteuning.

Met Liefde en Licht. Mike Quinsey.Wij vragen uw aandacht voor en ondertekening van de volgende wereldwijde petitie:

Aan: Barack Obama en het Congres van de VS

Wereldwijde Massa Petitie voor een leven in VREDE en RIJKDOM.


Geachte President Barack Obama
Geachte Dames, Heren en Vertegenwoordigers van de Amerikaanse Natie,

De Eis:

Wij, de ondertekenaars, roepen u op om uw verantwoordelijkheid te nemen als vertegenwoordigers van de Amerikaanse Natie evenals voor het welzijn van het Amerikaanse volk en de gehele wereld, om als volgt te handelen:

- het volk te informeren over het Machtsspel van de Duisteren

- te stoppen met geheime gesprekken over het contact met buitenaardse wezens

- alle verborgen en onderdrukte technologieën vrij te geven die de levenscondities van de mensen verhogen en Moeder Aarde beschermen

- en om onmiddellijk een officiële uitnodiging uit te spreken naar de Galactische Federatie en hen een vreedzaam welkom te garanderen en samenwerking om Moeder Aarde te ondersteunen in haar reorganisatie.

De reden:

Zoals wij onder onze vrienden hebben opgemerkt wil de meerderheid van de mensen op deze Aarde een permanente vrede voor alle landen en wezens. Het is duidelijk dat het massabewustzijn veranderd is in positieve richting en dat mensen zich ervan bewust zijn dat “Moeder Aarde” ernstig beschadigd is door roofzuchtige exploitatie van haar gronden, specifiek olie, en het misbruik van macht.

De meeste mensen hebben aangegeven dat zij deze resultaten niet willen en dat zij nu onmiddellijk verandering wensen. Zij willen een verandering van het actuele economische uitbuitingssysteem en een actieve ondersteuning in het reorganisatieproces van de planeet via de implementatie van alternatieve energieën en technologieën, evenals een beter gezondheidszorgsysteem.

De mensen die behoren tot de duistere kant zijn nu in de minderheid, maar deze Duisteren kunnen nog steeds de meeste mensen onderdrukken via slimme manipulatie van hun geest en vrije wil. Het is belangrijk dat de “gelijkheid van macht” hergestructureerd zal worden, om de macht van de Duisteren te beëindigen die wordt gehandhaafd via hun technologieën en de macht van de economie.

De Galactische Federatie, die een gemeenschap is van vele sterrennaties die onze Melkweg beschermen, heeft vele malen aangeboden om de verschillende regeringen te helpen, maar die hebben deze hulp geweigerd. De Galactische Federatie is meer dan bereid om ons te helpen per direct de olie die de Golf van Mexico instroomt te verwijderen, om de wereldwijde crisis en de milieuschade te helpen beheersen en om alternatieve technologieën te ontwikkelen die voordeel brengen voor alle mensen.

“Een geautoriseerd mandaat” van ons, de bevolking van de Aarde, zal nodig zijn en gewenst om te interveniëren met respect tot de vrije wil.

Op die manier verwacht de Galactische Federatie een kosmische Massa Petitie, die zou verzekeren dat zij in vrede bij ons kunnen komen. Zij wachten al lange tijd op dit moment, dit moment, dat zij het “Magische Moment” noemen, waarop massa’s mensen hen zullen verwelkomen. Elke persoon die deze petitie leest heeft nu de kans om verantwoordelijkheid te tonen evenals de kans om een positieve verandering te creëren voor de hele wereld.

Hoogachtend,

-------------------

Als jij hen wilt verwelkomen, als het ook jouw dringende wens is om hun ondersteuning te accepteren, onderneem dan actie en voer de volgende 3 stappen uit

Stap 1:

Klik op deze youtube link, die op een symbolische manier jouw “Stem” telt als een soort “barometer”

http://www.youtube.com/watch?v=nE6o73SN1iE

Stap 2.

Klik op de link om de massapetitie te tekenen

http://www.PetitionOnline.com/GF2010/petition.html

(zie voor de Nederlandse vertaling de tekst hierboven) die, als zij veel aandacht heeft getrokken en getekend is, zal worden aangeboden aan de President van Amerika, Barack Obama.

En de zeer belangrijke Stap 3:

Ondersteun deze actie en stuur deze brief door naar alle mensen die jij kent en die er net zo over denken als jij.

Vergeet nooit dat wij alleen samen sterk staan: “YES, WE CAN”

Met Liefde en Dankbaarheid,

Petra Samoiski-Tierney & Vrienden

18 juni 2010

Vertaling: Puk