Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 31, 2010

SaLuSa, December 31, 2010

Wat een enorm bijzonder jaar gaan jullie achter je laten, een jaar vol beloften die niet helemaal uit zijn gekomen zoals jullie hadden gehoopt. Jullie naderen in ieder geval gestaag de onvermijdelijke veranderingen, die noodzakelijk beginnen te worden om de ineenstorting van jullie samenleving te bestrijden. Ze kunnen niet vroeg genoeg beginnen want alles is op zijn plaats en wacht op de mogelijkheid om naar buiten te komen. Maar welke ervaringen jullie ook eerst nog moeten doorlopen, de weg eruit zal spoedig helder worden en het zal veel mensen stimuleren om in actie te komen. Zelfs degenen die nog niet helemaal het belang van de komende tijd begrijpen, zullen gaan voelen dat veranderingen aanstaande zijn. Nog belangrijker is dat zij zullen beseffen dat die veranderingen noodzakelijk zijn om jullie naar een stabielere fase te leiden, waardoor de mensen die door het Licht worden gemotiveerd, naar buiten kunnen treden. Jullie zullen krachtig leiderschap nodig hebben, en wie er naar voren stappen, is al bekend. Op grond van hun alom erkende sympathie en verlangen naar verandering, zullen zij als eerlijke en betrouwbare mensen worden beschouwd. Het zal hen geen probleem opleveren zielen van gelijksoortige aard om zich heen te verzamelen die ook verlicht zijn.

Onze aanwezigheid in jullie lucht blijft aandacht trekken, en het is voor degenen die ons bestaan ontkennen moeilijker dan ooit om zich van de waarheid af te keren. Disclosure zal in sommige opzichten iets van een anticlimax hebben, omdat jullie er gewend aan zijn geraakt ons in jullie lucht te zien. Wat jullie belangstelling zal stimuleren zijn de daaruit voortkomende vragen, zoals waarom een geheimhouding zo lang heeft kunnen duren. Het één leidt tot het ander en de waarheid komt geleidelijk boven tafel. Het zal mensen zowel verrassen als shockeren wanneer ze leren dat contact met buitenaardsen al vele, vele jaren heeft plaatsgevonden. De ene na de andere onthulling zal jullie media bezighouden, die dan ook niet langer onderhevig is aan de beteugeling die hen dwong ons en onze ruimtevaartuigen gedurende zo’n lange tijd te ontkennen of belachelijk te maken.

Het wordt spoedig duidelijk dat wij komen om jullie te helpen met de veranderingen om te gaan, en dat het ons allemaal bijeen brengt zodat we als een eenheid vooruit gaan. De echte feiten omtrent Ascentie zullen aan jullie bekend worden gemaakt, en elke ziel zal alle kansen krijgen om jullie op deze reis te vergezellen. Degenen die iets anders kiezen zullen ook bewust worden gemaakt van wat de toekomst voor hen inhoudt. In het Koninkrijk van de Schepper wordt alle zielen dezelfde liefde gegeven en gelijke kansen om te ontwikkelen. Bevoorrechting bestaat niet omdat vooruitgang aan je eigen inspanning en keuzes is te danken. Jullie voelen je soms misschien niet erg speciaal maar we garanderen jullie dat jullie enorm worden gerespecteerd, en dat jullie geliefd zijn vanwege jullie moedige bereidheid de dualiteit in de lagere trillingen te ervaren. Door dit te doen verlenen jullie een enorme dienst aan anderen die er op zeker moment in de toekomst van gaan profiteren. Andere zielen kunnen middels jullie ervaring opdoen, en hoeven niet zelf de dualiteit te betreden.

Jullie vragen misschien hoe 2011 er uit ziet. We kunnen jullie vertellen dat we tegen het einde van het jaar samen zullen werken. Onze bondgenoten zullen in de openheid zijn getreden en er zijn dan georganiseerde groepen die aan de plannen werken om jullie vrijheid terug te geven. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden om meer van jullie bij het herstel van de Aarde te betrekken, en degenen te helpen die zich te midden van veel fysieke veranderingen bevinden. Landingen van onze vloot en open contact zullen plaats gaan vinden, maar het zal met zorg gebeuren om jullie niet te overweldigen of degenen in de war te brengen die het moeilijk vinden ons te accepteren. Want jullie moeten beseffen dat er een hoop te doen is teneinde eerst een passende structuur aan te leggen, waar omheen jullie het probleem kunnen hanteren, dat voortkomt uit de ineenstorting van het meeste wat deel is geworden van jullie leven.

Jullie zullen meer horen over de zielen die in de Inner Aarde verblijven, die jullie als de Agarthanen kennen. Voorafgaand aan de ondergang van Lemurië waren zij de enige die hun land hebben verlaten en hun evolutie hebben voortgezet door naar de Inner Aarde te verhuizen. Zij bevinden zich in een stadium waarin ze naar een hoger bewustzijnsniveau zijn gegaan, en ze zullen deel uit gaan maken van open contact, wanneer het veilig is dit te doen. Zij hebben zoveel te bieden en zullen assisteren bij jullie laatste voorbereidingen op Ascentie. Tezamen met onze aanwezigheid zal het jullie aan helemaal niets ontbreken, wat nodig is om ervoor te zorgen dat jullie reis overeenkomstig jullie behoeften wordt voltooid. De omschakeling van de oude systemen op Aarde zal zo pijnloos mogelijk worden gemaakt, maar onvermijdelijk zullen velen van jullie zich in het centrum van veranderingen bevinden. Jullie zullen slechts voorafgaand aan Ascentie de Aarde verlaten als het al in jullie levensplan stond, dus het is nodig dat jullie begrijpen dat iedere ziel haar pad naar het volgende stadium van haar evolutie heeft uitgekozen.

Voor degenen die slechts recentelijk aan het leren zijn over wat de toekomst inhoudt, is een kalme benadering van de veranderingen vereist. Het zou gemakkelijk verwarrend kunnen worden, zo niet angstig, en we willen jullie laten weten dat we ons goed bewust zijn van onze verantwoordelijkheden ten opzichte van hen. Communicatie staat hoog op onze lijst en we zorgen ervoor dat onze uitzendingen wereldwijd zijn, en dat iedereen goed geïnformeerd blijft over wat nodig is en hoe deze behoeften worden afgehandeld. Het is de snelheid van verandering die jullie zal doen duizelen, omdat alles klaar is voor een hele reeks van wijzigingen zodra de nieuwe regeringen op hun plaats zitten. De politiek zal een zuivering ondergaan opdat beloftes aan de mensen worden nagekomen, en zodat degenen die voor dergelijke posities worden gekozen, spiritueel gemotiveerd zijn om jullie te dienen. Corruptie zal niet meer bestaan, alle handelingen zullen in transparantie plaatsvinden en de betrokkenen zullen verantwoording afleggen aan de mensen. Het zal een regering voor en van de mensen zijn, met een terugkeer tot de Grondwet en het garanderen van jullie vrijheid en soevereiniteit.

De opluchting over jullie bevrijding van de duisteren met hun plannen voor totale controle, zal snel veranderen in een heerlijk gevoel van vreugde en geluk. Jullie zullen een nieuw tijdperk van samenwerking ervaren, en degenen vertrouwen die de taak hebben jullie mee te nemen naar de laatste stadia van een succesvolle Ascentie. Vertrouwen is iets dat al duizenden jaren ontbreekt, omdat jullie herhaaldelijk zijn voorgelogen en jullie rechten jullie langzaam zijn ontnomen. Geloof ons dat die volledig worden hersteld, en jullie zullen worden behandeld als iemand die gerespecteerd en geliefd is. Wij zijn geen huurlingen en we komen niet om jullie en de Aarde te veroveren, het is precies het tegenovergestelde zoals we jullie hebben beschermd tegen de rovende Wezens die dergelijke bedoelingen hadden.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertel jullie met volledige zekerheid dat 2011 een historisch jaar wordt, dat samen met 2012 nog vele jaren zal worden herinnerd. Begin aan je laatste dagen vanuit de wetenschap dat de Galactische Federatie deel uitmaakt van een gigantische organisatie van Licht, en dat zij jullie veiligheid garandeert.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.