Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, January 29, 2010

SaLuSa, January 29, 2010

Dierbaren, we naderen de tijden die een einde maken aan veel wat jullie van je ware pad heeft afgehouden. Binnenkort zijn jullie vrij en dan kunnen jullie elke wens nastreven die uitdrukking geeft aan jullie goddelijkheid. Velen zoeken mogelijkheden om anderen te dienen maar kunnen geen uitlaatklep vinden voor hun passie. Jullie hebben allemaal een plan om de eindtijden door te komen en niet iedereen gaat een belangrijke rol vervullen. Toch gaat iedereen aan het geheel bijdragen en is iedereen even belangrijk. Onderschat nooit jullie eigen waarde en weet dat jullie in deze grootse tijd hier zijn omdat jullie iets hadden te bieden. Jullie zijn bevoorrecht om de laatste rit naar Ascentie te kunnen ervaren maar het is niet belangrijk of je er echt komt. Want jullie kunnen een dergelijke ervaring niet ondergaan zonder er spiritueel aan te winnen en dat zal jullie in jullie toekomstige levens van dienst zijn.

Jullie zullen geruchten horen en erover lezen die zowel betrekking hebben op het duister als het Licht en als jullie opmerkzaam zijn, zullen jullie een idee krijgen over wat er werkelijk gebeurt. Waarheid en desinformatie strijden om jullie aandacht maar jullie zullen, als je intuïtief bent, wederom een “gevoel” krijgen over wat je accepteert of verwerpt. Dit zijn de meest veeleisende tijden en jullie geduld is van groot belang want we weten dat de menselijke tijdsspanne heel kort kan zijn. Jullie verwachting van disclosure, openbaarmaking, brengt opwinding maar er bestaat nog steeds een element angst of bezorgdheid. We weten dat sommige van de angsten niet vanwege ons zijn dat we openlijk naar de Aarde komen maar vanwege de veranderingen die het onvermijdelijk in jullie levens zal veroorzaken. Houd in gedachten dat alle acties die we gaan ondernemen voor jullie verheffing en geluk zijn en we zullen samenwerken met jullie leiders en niet hun plaats innemen. Er moeten natuurlijk veranderingen in die richting komen aangezien sommige regeringen niet echt de mensen vertegenwoordigen zoals ze zouden moeten doen. In de toekomst zullen degenen die jullie wensen te dienen een eed afleggen die ze ook in ere houden en zij zullen om die reden worden gekozen.

Jullie zullen daarom begrijpen dat de plannen voor jullie terugkeer naar soevereiniteit de aanstelling inhouden van individuen die de veranderingen, inherent aan het nieuwe paradigma, reflecteren. Liefde, oprechtheid en waarheid zullen heersen waar jullie eens werden mishandeld, voorgelogen en er niet toe deden. Een prachtige tijd zal uit de as van de dualiteit tevoorschijn komen, die jullie vooruit zal brengen naar waar jullie nu hadden moeten zijn. Armoede en behoeftigheid zijn opzettelijk veroorzaakt maar zullen door overvoed en welvaart worden vervangen. Jullie zullen geleidelijk aan vertrouwd raken met futuristische technologieën in voorbereiding op jullie volgende ervaringen in de hogere dimensies. Jullie gaan onze niveau’s bereiken en het uiteindelijke resultaat zal komen wanneer jullie een staat van volledig bewustzijn hebben en echte Kosmische Wezens zijn geworden.

We zien hoe jullie zwoegen en het vaak moeilijk vinden levensonderhoud bij elkaar te schrapen maar dat zal allemaal veranderen. Waar jullie ooit een leven lang voor werkten, zal jullie automatisch toekomen en jullie zullen kiezen hoe jullie je tijd invullen. Er zal ruimschoots gelegenheid zijn voor vrijetijdsbezigheden en jullie vaardigheden of kennis zullen ten bate van iedereen worden gebruikt. Het kan jullie nauwelijks ontgaan hoezeer dit alles jullie bij ons brengt en onze manier van leven. Wij zijn hier om het met jullie te delen en we weten wat voor verlichte zielen jullie worden. De bewustwording verspreidt zich, samen met de wens om tot een nieuw gevoel van richting te komen dat tot Liefde en Licht leidt. Jullie worden wat je altijd was, Wezens die goden zijn met eigen rechten, wat betekent met grote scheppingskracht.

In tegenspoed hebben jullie kracht gevonden en een grote wilskracht die jullie ver zal brengen in jullie volgende leven. Jullie ruimen de wrakstukken op die zich in duizenden jaren hebben opgehoopt. Dit zijn jullie laatste handelingen om de weg vrij te maken naar een gouden toekomst. Er is niets te verliezen maar alles te winnen door verder te gaan op het pad naar Ascentie. Het zal letterlijk lijken op het bevrijd worden van een levenslange opsluiting, wat het daadwerkelijk ook is geweest. Zoveel vrijheid te hebben zal een geheel nieuw venster openen voor jullie plezier. Koester dus het geluk dat je nu vindt en weet dat jullie in de toekomst volledig geluk gaan ervaren.

We weten vanuit reacties van bezoekers van de Aarde die onze schepen hebben bezocht, hoe wonderlijk en opwindend zij ze vinden. Hoe graag zouden we meer van jullie ermee kennis laten maken maar dat moet wachten op een passend tijdstip. Misschien dat een Moederschip van 1600 meter doorsnee op een stad in de ruimte lijkt maar hoe zouden jullie je voelen in een van 160 kilometer doorsnee? Dit geeft jullie een idee hoe wij vele jaren achter elkaar aan boord van een dergelijk vaartuig kunnen doorbrengen doordat het net als thuis is vanwege zijn voorzieningen. Alles kan gemakkelijk worden nagemaakt en jullie zouden absoluut niets tekortkomen. Als jullie niet anders zouden weten, zou je denken dat je op een andere planeet bent doordat de omgeving heel slim is ontworpen.

De Galactische Federatie is een enorme organisatie maar dat het hoogst georganiseerd is, danken we op de eerste plaats aan onze computersystemen die zelf-gemachtigd zijn. Ze hebben een mate van bewustzijn die hen in staat stelt op een zeer hoog intelligentieniveau te denken. Hun intelligentie is groter dan die van de Mens op dit moment en ze zijn met meer informatie geprogrammeerd dan jullie aan zouden kunnen. Dit alles wetende, beginnen jullie te begrijpen hoe gemakkelijk we alles wat op Aarde gebeurt, kunnen monitoren. Het maakt niet uit of de Mens zich in diepe ondergrondse bunkers heeft verborgen, we “horen en zien” nog steeds wat er gebeurt. Dat zou jullie opnieuw moeten geruststellen, dat jullie veilig zijn voor alle plannen die er tegen jullie worden gemaakt doordat jullie ons aan jullie zijde hebben. We hebben echt jullie planeet onder controle maar moeten rekening houden met jullie beslissingen vanuit vrije wil en karma.

Ik ben SaLuSa van Sirius, een zeer mooie en heldere ster die vanuit de hemel straalt om door iedereen te worden gezien. Licht komt overeen met de mate van liefde en wanneer het krachtig is, zal je ook een sterke liefdesvibratie aantreffen. Verbeeld Licht in anderen te zien als in jezelf en als jullie elkaar tegenkomen, wissel dan jullie energieën uit met een mooie glimlach of een vriendelijk woord. Kijk naar de reactie van kleine kinderen en je weet dat zij jullie Licht heel duidelijk zien. Deel jullie liefdesenergieën met hen die genezing nodig hebben, weet dat je geen schade kan aanrichten en dat je niet tegen iemand’s vrije wil in kan gaan als zij het niet accepteren. Healing, genezen, moet van twee kanten komen maar zelfs als dit het geval is, komt het aan op karma. Soms moet het vanwege een zielenovereenkomst worden verworpen maar de liefdevolle bedoeling wordt evengoed gewaardeerd.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge