Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, October 28, 2009

SaLuSa, October 28, 2009

De vibraties gaan zo snel omhoog dat velen van jullie veranderingen opmerken in de mensen om jullie heen. De bewustzijnsniveaus zijn zodanig dat er nu een helderder waarneming ontstaat van wat er gaande is en een realisatie dat het de mensen zelf zijn die het antwoord hebben op de problemen waar jullie mee worden geconfronteerd. Jullie zijn collectief tot alles in staat, waar jullie je ook maar op richten, en het zal dit bewust samenkomen zijn wat jullie succes verzekert. Jullie hebben onbegrensde mogelijkheden en wanneer jullie je innig gevoelde visie van wat jullie als jullie toekomst zien, projecteren, begint het op die manier vorm aan te nemen. Het kan jullie nauwelijks zijn ontgaan hoeveel mensen naar voren komen met eisen dat er veranderingen moeten plaatsvinden. Zij doen dit zonder angst en houden de vlag van de vrijheid hoog in de lucht, wetende dat zij een goddelijke missie bewandelen. Ze hebben echter wel support nodig en elke vriendelijke ziel die hen Licht stuurt, versterkt hun inspanningen. Wanneer dergelijke acties toenemen, worden anderen daar ook krachtiger van en een machtige gedachtevorm voor verandering neemt zijn eigen energie aan.

Wees ervan overtuigd dat al heb je het gevoel dat je weinig bij kan dragen aan het Licht, dat het als gevolg daarvan wel toeneemt. Licht komt vanuit alle hoeken tot jullie, maar geen enkele is krachtiger dan de Centrale Zon van jullie Universum. De organisatie is voor jullie op dit moment te ingewikkeld om te begrijpen en woorden zouden tekortschieten omdat ze ontoereikend zijn. Weet gewoon dat binnen die Zon zich de meest schitterende Wezens van Licht bevinden wiens magnifiekheid zich niet laat omschrijven. Hun bewustzijn vult het Universum en voorziet in de energie waarvan alles afhankelijk is voor zijn bestaan. Het Universum is volledig georganiseerd en beantwoordt aan de Wetten van de Schepper en al het leven dient zich daaraan te conformeren. Anders zou er chaos heersen en zou evolutie onmogelijk zijn.

De enorme afmeting van het Universum is een andere kwestie waar jullie weinig idee van hebben en opnieuw is het moeilijk om een afdoende beschrijving te geven. Het omvat miljoenen Ster Zonnen met elk zijn eigen aanvullende planeten in een systeem dat op die van jullie lijkt. Het aantal leden van de Galactische Federatie is in vergelijking klein van aantal en toch heeft het miljoenen personeelsleden en Ruimteschepen tot zijn beschikking. Zij dienen door de hele Kosmos heen en wat de Aarde betreft zijn de komende taken overgelaten aan die beschavingen die de Mens weerspiegelen. Dat is de reden waarom jullie onveranderlijk menselijke Wezens zien wanneer er contact wordt gemaakt. Dat wil niet zeggen dat de Federatie geen andere types heeft want dat hebben ze wél, maar ze zijn toch Mensachtig in hun verschijning.

Jullie zien vaak Ruimte Wezens afgebeeld vanwege de vele contacten die er gedurende jaren zijn gelegd. Toch kunnen die op geen enkele manier de prachtige uitstraling overbrengen die ze uitzenden, die zo krachtig is dat ze jullie overspoelt wanneer jullie dichtbij komen. Het is hun hoge vibrerende energie die door jullie wordt ontvangen als een schitterende liefdevolle en verheffende ervaring. Het is een vrede die zijn weerga niet kent en die jullie in zijn liefde omwikkelt. Jullie aardse ervaring met liefdesenergie is op geen enkele manier vergelijkbaar maar het roept wel gedachten bij jullie op zoals hoe het is om in een absolute staat van verrukking te zijn.

De Aarde is jullie speelterrein en als jonge kinderen houden jullie van spelletjes. Het is echter niet alleen kinderlijk plezier maar het zijn serieuze lessen over verantwoordelijkheid. Elke ziel krijgt een fysieke ervaring toegeschoven die betekenisvol is en kansen biedt voor een spirituele ontwikkeling. Jullie creëren samenlevingen en regels, en de Mens probeert daarbinnen te leven. Ze reflecteren niet altijd spirituele wijsheid en zijn vaak bedoeld om de duistere Wezens te dienen en hun plannen voor controle. Het zijn situaties waarin jullie je recht op vrije wil moeten uitoefenen en waarin jullie je soevereiniteit moeten opeisen. Bestuur zou door de mensen, voor de mensen moeten zijn en niet om degenen te verrijken die jullie vertegenwoordigen. Jullie Constitutie is hierin vrij duidelijk en als jullie vertegenwoordigers jullie teleurstellen door het niet na te leven, hebben zij hun beloften gebroken. De tijd is niet zo ver weg waarin de politici die jullie hebben laten vallen, van hun post worden verwijderd. In plaats daarvan zullen jullie mensen hebben met de wens om ten bate van het geheel te dienen.

Vele gunstige veranderingen doemen op aan de horizon en die zullen jullie kwaliteit van leven zeer snel verbeteren. Onze bondgenoten zijn al voorbereid op hun verschillende verantwoordelijkheden en hebben echt vele jaren naar hun doelen toegewerkt. De fundering voor de veranderingen is gelegd en samen-werking heeft zich tot enkele leiders in het buitenland uitgestrekt. President Obama zal het plan leiden dat jullie van de duistere Wezens bevrijdt en zijn ware kleuren zullen worden gezien wanneer hij volledig zijn autoriteit kan uitoefenen. Er is kritiek op hem en dat is te verwachten, maar zijn handen zijn gebonden totdat hij de support bijeen kan roepen die hij nodig heeft om vooruit te sprinten. Onze aanwezigheid zal dat mogelijk maken, wat één van de redenen is waarom de duistere Wezens de onthulling over ons bestaan proberen te verhinderen. Dat is nogal onmogelijk omdat is verordend dat het nu tijd is voor jullie om ons te ontmoeten maar eerst moet de onthulling zo worden gedaan dat we officieel worden erkend. Jullie zullen je comfortabeler voelen over ons en onze verschijning wanneer het karakter van onze missie bekend is gemaakt en jullie zullen zien dat het plan er is vanwege jullie verheffing naar hogere bestaansniveaus.

We vragen jullie vaak niet angstig te zijn en we gaan hiermee door omdat dat degenen die jullie in het duister willen houden, in de hand speelt. Wees je zeker bewust van gebeurtenissen die plaatsvinden, maar raak niet emotioneel betrokken. Maak op alle mogelijke manieren anderen bewust want veel mensen zijn onwetend van de strijd die woedt tussen het duister en het Licht. Het is niets nieuws omdat de dualiteit ieder de kans geeft jullie geest en ziel te veroveren. De macht springt van de één naar de ander, maar hoe lang het ook duurt, het Licht zal altijd als overwinnaar tevoorschijn komen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben slechts één van de vele vertegenwoordigers van de Galactische Federatie die regelmatig contact heeft met jullie. Mensen spreken over volhouden en dat is exact wat jullie moeten doen want jullie succes in het overwinnen van het duister in de hogere sferen verzekert dat het zich ook op Aarde zal manifesteren. Een paar weken of maanden is noch hier, noch daar iets in het hele schema van de dingen. Blijf lachen en dat alleen al zal anderen met geluk en vreugde doordringen. We stoppen nooit met het projecteren van onze vreugde en liefde naar jullie en als jullie achterover zitten en aan ons denken, zal het tot je komen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge