Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 25, 2012

Mike Quinsey - SaLuSa, January 25, 2012


Net als jullie wachten wij vol verwachting, wetende dat er een doorbraak komt die tot het eerste positieve nieuws leidt over de aanstaande veranderingen. De timing staat niet vast maar we zien geen reden waarom het niet zoals verwacht wordt, door zou kunnen gaan. Meer kunnen we niet zeggen omdat we weten hoe wanhopig sommige van jullie worden als gebeurtenissen niet concretiseren zoals jullie verwachten. We zouden jullie anders graag tevreden stellen door preciezer te zijn maar inmiddels zouden jullie onze terughoudendheid hierin moeten begrijpen. Maar het allerbelangrijkste aspect, zoals we jullie vaak vertellen, is hoe alles tot een einde komt en hoe dit zeer beslist met Ascentie zal gebeuren. Wat er eventueel nodig is, valt ruimschoots binnen onze vermogens en zeker omdat we maatregelen hebben genomen om de bemoeienis met onze missie te stoppen. De meesten van jullie zullen dit jaar ervaren in overeenstemming met de realiteit waarvan jullie verwachten dat die je verder brengt, maar alles wat telt is het uiteindelijke resultaat.

Hoe dan ook zal dit jaar de meeste mensen verbazen, zo niet absoluut versteld doen staan. De waarheid zal ook schokkend klinken voor degenen die nooit hebben overwogen dat ze al honderden jaren zijn voorgelogen en misleid. Degenen die enigszins geïnformeerd zijn, zullen echter nog steeds verrast worden door de brutaliteit en sluwheid van de Illuminatie en hun ambitie om de wereld te overheersen. Bevrijd van hun greep op jullie, zal een prachtige transformatie zichtbaar worden als jullie de ketenen afwerpen waarmee jullie in hun macht en in onwetendheid werden gehouden. Echte vrijheid hebben jullie eigenlijk niet ervaren en het zal als een golf frisse lucht zijn, die de spinnenwebben wegblaast waardoor jullie zicht werd gehinderd. Hiermee worden jullie van de angst bevrijd die ook doelbewust werd gecreëerd om jullie te verwarren en een enorm gevoel van extatische vreugde zal over de wereld rondzingen.

Plaats dingen in perspectief en zie zo goed mogelijk dat het eindresultaat alles is wat werkelijk telt, en zo kunnen jullie de laatste maanden succesvol doorstaan zonder teveel tijd te besteden aan hoe het precies wordt bereikt. Jullie kunnen je op je eigen verheffing concentreren en je aandacht richten op jullie evolutie zonder door uiterlijke gebeurtenissen te worden afgeleid. Er komen zeker genoeg positieve gebeurtenissen maar zij zullen je aandacht niet van je eigen behoeften afhouden en je zeer waarschijnlijk ondersteunen. Omdat alles goed gepland is, zal het op een manier plaatsvinden die niet overmatig de ontwikkeling beïnvloedt van jullie eigen pad. Aan de andere kant willen we jullie helpen op jullie weg maar kunnen we niet zoveel doen als we wel zouden wensen totdat we volledig vrij met jullie kunnen samenwerken.

De Galactische Federatie is in contact met zijn eigen soortgenoten op Aarde, en zij worden vaak aangetroffen op heel belangrijke posities die veel bevoegdheid met zich meebrengen. Het is niet alleen de duistere kliek die contacten heeft op hoge posities want onze mensen bezitten ook vergelijkbare invloeden, en met ons als steun zijn zij tot resultaten in staat die het Licht dienen. De duistere kliek lijkt er genoegen in te scheppen als berucht bekend te staan vanwege hun activiteiten de behoeften van de Mensheid te minachten. Terwijl degenen van het Licht rustig verder gaan met hun werk en er de voorkeur aan geven geen publiciteit te zoeken, hetgeen hen ook helpt zich tegen eventuele schade te beschermen. Vergis je niet want voor sommige kan het Lichtwerker zijn volop gevaren opleveren, maar zij gaan zonder angst door vanuit de wetenschap dat ze onze bescherming genieten.

Michael heeft recentelijk opgemerkt dat Tijd Reizigers die jullie tijdlijn tot 21 december 2012 hebben gevolgd, zonder uitzondering allemaal een muur van wit licht aantroffen die hen verhinderde verder te gaan. Dat alleen al zou jullie moeten vertellen dat het einde van de cyclus in overeenstemming met de Maya Kalender plaatsvindt. Maar zelfs nog interessanter is het laatste verslag van Bill Wood, een andere Tijd Reiziger en ex Navy Seal (vert.: speciale eenheid binnen de Amerikaanse Marine), die veel verschillende tijdlijnen heeft gevolgd en ontdekte dat iedere lijn precies hetzelfde eindige, namelijk bij de muur van licht. Het vertelt jullie dat welke loop jullie leven ook neemt en wat jullie specifieke ervaring ook is, jullie allemaal dat punt van verandering bereiken. Waar jullie van daaruit naar toe gaan, wordt bepaald door jullie eigen trillingsniveau. Sommige zullen zichzelf op een hoger niveau aantreffen, terwijl anderen naar een vergelijkbaar niveau gaan als waar zij zich eerder op bevonden. Belangrijker is misschien zelfs de bevinding dat wat er ook wordt geprobeerd om de tijdlijnen en dus de toekomst te veranderen, het niet lukt deze te wijzigen. Dat Dierbaren, is de Goddelijke macht die jullie verheffing en Ascentie beschermt.

Kunnen jullie nu aanvaarden dat jullie toekomst is verzekerd, en jezelf toestaan van de veranderingen te genieten die uiteindelijk allemaal in jullie voordeel zijn. Moeder Aarde is rustig aan het werk om zich ook op haar Ascentie voor te bereiden, en wordt geholpen doordat jullie het Licht naar haar toe blijven brengen. Net als jullie moet ook zij een zeker niveau van gereedheid bereiken voor de laatste golf, die door de uitlijning van de Zon met de Grote Centrale Zon van de Melkweg wordt bereikt. Jullie die het samen met Moeder Aarde ondergaan, zullen een grote verheffing ervaren in jullie trilling en bewustzijnsniveau. Jullie zullen in ieder geval al een veel hoger niveau hebben bereikt voor die laatste gebeurtenis.

Het leven beweegt zich altijd in een richting die jullie blijft verheffen, en Ascentie zal jullie een geheel nieuwe fase in laten gaan in jullie spirituele ontwikkeling. Afleidingen en obstructies die jullie nu ervaren zullen zijn verdwenen en in plaats daarvan zal er harmonie en evenwicht zijn op een manier die uiterst bevredigend en vervullend is. Het huidige werkzame leven zal niet meer bestaan en jullie tijd zal worden besteed terwijl jullie van je nieuw gevonden vrijheid genieten. Jullie zullen geen vermoeidheid ervaren omdat jullie jezelf automatisch opladen vanuit de energieën om je heen, en jullie kunnen altijd rusten omdat dag en nacht niet meer bestaan. Veel lichaamsfuncties waar jullie nu mee te maken hebben zullen overbodig worden als je niet meer voor een zwaar fysiek lichaam hoeft te zorgen en te onderhouden. Jullie nieuwe lichaam wordt kristallijn en is niet onderhevig aan veroudering of enige vorm van ziekte omdat de hogere trilling ervan daar niet gevoelig voor is.

Ik ben SaLuSa van Sirius en we kunnen nadenken over het feit dat we op het punt staan aan het belangrijkste deel van onze missie te beginnen, en jullie op dezelfde wijze aan die van jullie. We doen erg ons best jullie op de gunstige veranderingen te laten focussen die jullie direct zullen beïnvloeden. Op die manier zullen jullie geen energie verspillen, doorlopen jullie daardoor soepel het Ascentieproces en jullie aanwezigheid op Aarde zal ook anderen van steun zijn. Wij zullen ook bij jullie zijn en wachten erop jullie vol liefde te begroeten als jullie als de nieuwste Galactische Wezens tevoorschijn komen om je bij de Galactische Federatie aan te sluiten.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.